ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ /2017թ.


2017 թվական

29.12.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Կարենիս գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 


27.12.2017թ. <<Վակ քոնսալթինգ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված կենսաօրգանական /սպանդայրին/ և այլ օրգանական թափոնների ոչնչացման համալիրի շրջակա միջավակյրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


27.12.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքի հանքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ 110Կվ օդային գծի և ենթակայանի շինարարության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ


20.12.2017թ. Գյումրիի շրջանցիկ ևԳյումրի-Բավրա ճանապարհային հատվածների վերակառուցման և բարելավման աշխատանքային նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


18.12.2017թ. <<Զոհրապ Վարդանյան>> ՍՊԸ Լուկաշինի տուֆերի հանքավայրում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախնական գնահատման նախագիծ


18.12.2017թ. <<Էլեգանտ շինանյութ>> ՍՊԸ Վարդաքարի տուֆերի հանքավայրում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախնական գնահատման նախագիծ


15.12.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի հարթակում 2017-2020թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական  ուսումնասիրության վերաբերյալ նյութեր


13.12.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի տարածաշրջանի հարավային հատվածում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /  «ԳԻ ՄԵՏԱԼԶ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆԹ ԼԻՄԻՏԵԴ» ՍՊԸ


13.12.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Սոֆլու-Լեռնաշեն բազմամետաղների հանքային դաշտում երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<Պրեմիում Մայնինգ>> ՍՊԸ-


13.12.2017թ. <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա համայնքում Ռազմիկ Հովաննիսյանին պատկանող շինության 0.22կՎ էլեկտրամատակարարում>>  նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ


08.12.2017թ. ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի ընդլայնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Թադշեն>> ՍՊԸ


07.12.2017թ. ՀՀ Լոռու մարզի Մարց-Պրվաշեն-Բուդաղիձոր ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակումում 2017-2019թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտի /  «Վիկտորիա Սիլվեր» ՍՊԸ


07.12.2017թ. "Բաղրամյան" Էլ.ցանցի վարչական տարածքում  վտանգավոր թափոնների պահման տեղամասերի կառուցման" նախնական գնահատման հայտ / «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ 


04.12.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի գնահատման հաշվետվություն 


01.12.2017թ.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ջիլի դոլոմիտային մարմարի երկրաբանական ծրագիր


01.12.2017թ <<Ակվեստ>> ՍՊԸ-ի Ջիլի դոլոմիտային մարմարի երևակումում երկրաբանական ուսումնասիրության վերաբերյալ նախնական գնահատման հայտ


01.12.2017թ. <<Ագարակի ՀԷԿ>> ԱԿ-ի ՀՀ Լոռու մարզի դոլերիտային բազալտի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ


29.11.2017թ <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ-ի ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքի հանքավայրի տեղամասում Մեղրի-1 220 կվ օդային գծի տեղափոխման աշխատանքների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ


29.11.2017թ «Կոշտ թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգ, Վանաձոր, Հայաստան» ծրագրի հանրային քննարկումներ


28.11.2017թ <<Միլենիում Կոնտրակշեն>> ՍՊԸ Երևան քաղաքի Տերյան 5 հասցեում հյուրանոցային համալիրի կառուցման նախնական գնահատման հայտի հանրային քննարկումներ


28.11.2017թ <<Շիրառ>> ՍՊԸ Օշական համայնքում նախատեսվող 5 և 6 թռչնանոցների կառուման նախնական գնահատման հայտի հանրային քննարկումներ


28.11.2017թ. <<Վերջին հանգրվան>> մասնավոր գերեզմանատան շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության հանրային քննարկումներ


27.11.2017թ.  <<Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն>> ՍՊԸՀՀ Վայոց ձորի մարզի Էրթիչի քվարցիտների հանքավայրի 3-րդ հանքաշերտի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ


23.11.2017թ. <<Եղբայրներ>> ՍՊԸ՝  Հերհերի հրաբխային ավազի հանքավայրի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտի հանրային քննարկումներ


20.11.2017թ. ՀՀ տարածքի 1-րդ և 3-րդ պայմանական բլոկներում նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Հայկական նավթի և գազի ընկերություն>> ՍՊԸ


20.11.2017թ. Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Սասն Ծռեր 1/10 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման աշխատաքային նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ / <<Ռենշին>>ՍՊԸ


17.11.2017թ. ՀՀ  Լոռու մարզի Շեկաղբյուրի ոսկի-բազմամետաղների հանքերեվակման սահմաններում 2017-2020թթ. կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի  վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 

նյութ1

նյութ2

նյութ3


16.11.2017թ. ՀՀ Արարատի մարզի Նոր  Խարբերդ համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի  վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


16.11.2017թ. ՀՀ Լոռու մարզի Շեկաղբյուրի ոսկի-բազմամետաղների հանքերևակումում  2017-2020թթ երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Միռամ>> ՍՊԸ


08.11.2017թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Կարմրաշեն-Մաստարայի տուֆի  հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Փերֆեքթ Սթոուն>> ՍՊԸ-


07.11.2017թ. ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի /Տավուշ 3 և Տավուշ 4/, գնահատման հաշվետվություն / <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ


07.11.2017թ. ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի /Տավուշ 2 և Տավուշ 6/, գնահատման հաշվետվություն / <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ


07.11.2017թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյան-Նորակերտ ինքնահոս ոռոգման համակարգի ներտնտեսային ցանցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 


06.11.2017թ. ՀՀ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջան, Արտաշատի խճուղի  51/2 և 49/5, 51/3 հասցեում նախատեսվող 30 հա և 20 հա համապատասխանաբար ջերմոցային համալիրների,  49/2 հասցեում նախատեսվող կաթնամթերքի գործարանի աշխատաքային նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական  գնահատման հայտ / <<Սպայկա>>  ՍՊԸ


06.11.2017թ. ք.Երևան, Շենգավիթ, Արտաշատի խճուղի 49/2 հասցեում նախատեսվող ջերմոցային համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<ԱՐՄՍԱՆՊՐՈԴԱԿՏ>> ՍՊԸ


30.10.2017թ. ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափ գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագիծ / <<Մեծ Մասրենի>> ՍՊԸ


26.10.2017թ. Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ-4՝  Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <Ճաննախագիծ>> ինստիտուտ ՍՊԸ


26.10.2017թ.  ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագիծ / <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ


25.10.2017թ. <<Երևանի ՋԷԿ-ի 220/110/35 ենթակայանի վերակառուցման>> գնահատման հաշվետվություն


25.10.2017թ. ՀՀ Լոռու մարզի Ուրասարի դոլերիտային բազալտի հանքավայրի Հյուսիս արևելյան  տեղամասում օգտակար հանածոյի  արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ


24.10.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Սպանդարյան 1 բազալտների երևակումում 2017-2018 ընթացքում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ / <<Կապույտ բազալտ>> ՍՊԸ 


19.10.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզական համայնքում քոթեջային հանգստի գոտու կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Ձուլակենտրոն>> ԲԲԸ


19.10.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի երևակումում 2017-2018թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Վիկարտ>> ՍՊԸ


18.10.2017թ.ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հերհերի հրաբխային ավազի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ  / <<Ռաֆարշին>> ՍՊԸ


18.10.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանքի նեֆելինային սիենիտների  ավազի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Սոս-Սաքո>> ՍՊԸ


17.10.2017թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի ԳԱՅ 1 ավազակոպճային խառնուրդի երևակումում 2017-2018թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


17.10.2017թ. ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի" /Չաբաբաժին 5/ նախագծերի նախնական գնահատման հայտեր


16.10.2017թ. ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի բացահանքի արդյունահանված տարածքում պոչերի պահեստավորման գնահատման հաշվետվություն / <<Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ


13.10.2017թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի տուֆի հանքավայրի Պարտիզակի տեղամասի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / «Արկի» ՍՊԸ 


13.10.2017թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արուճի ԱԿԽ հանքավայրի Հյուսիսային տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / «Մայնինգ» ՍՊԸ


09.10.2017 ՀՀ Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ


06.10.2017թ. <<Վերջին հանգրվան>> մասնավոր գերեզմանատան կառուցման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ


05.10.2017թ. 110/35/6 կվ "Սոթք" ԵԿ-ում 110 կվ բջջի տեղադրում" աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնհատման հաշվետվություն /   <<ԷյթիէմէսՍոլյուշնս>> ՍՊԸ


04.10.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրերի  հանքավայրի 1/62, 3/62, 6/64 հորատանցքերի Արզնի ածխաթթվային հանքային ջրի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ


02.10.2017թ. «Էջմիածին քաղաքը, որպես համայն հայության հոգևոր և խոշոր զբոսաշրջային կենտրոն աշխարհին հավուր պատշաճի ներկայացնելու նպատակով նախատեսվող կենտրոնական փողոցների վերակառուցման, արդիականացման, պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման, դեպի եկեղեցիներ տանող փողոցների, ճանապարհների հիմնանորոգման» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


27.09.2017թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հարոյան եղբայրների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / «Առաքել-Սիմոն» ՍՊԸ


27.09.2017թ. Կենսաօրգանական /սպանդայրին/ և այլ օրգանական թափոնների ոչնչացման համալիրի շրջակա միջավակյրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Վակ քոնսալթինգ>> ՍՊԸ


26.09.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջ համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի գնահատման հաշվետվություն


26.09.2017թ. ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու <<Արարատ>> ածխաթթվային հանքային  ջրի հանքավայրի թիվ 11 և 12 հորատանցքերից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 


22.09.2017թ. <<ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայքի կոշտ թափոնների կառավարման աշխատանքների>> գնահատման հաշվետվություն / <<Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ>> ՍՊԸ


22.09.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքի հանքավայրի տեղամասում Մեղրի-1 220 կվ օդային գծի տեղափոխման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ / <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ


22.09.2017թ. <<Երևանի ՋԷԿ-ի  220/110/35 ենթակայանի վերակառուցման>> նախնական գնահատման հայտ / <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ


20.09.2017թ. ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովիտ գյուղական համայնքի գլխավոր հատակագծի գնահատման հաշվետվություն 


20.09.2017թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի <<Ապարան>> ՓՀԷԿ-ի նախնական գնահատման հայտ / «Նիգավա» ՍՊԸ ման հայտի


20.09.2017թ. ՀՀ տարածքի 5-րդ պայմանական բլոկում նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<Ագապե>> ՍՊԸ


14.09.2017թ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վարդենիսի բազմամետաղների հանքերևակումում 2017-2019թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<ԳԵՈՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ


13.09.2017թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Անգեղակոթի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի / <<Բազալտ 7>>


13.09.2017թ. ՀՀ Տավուշի մարզի Հովքի ԱԿԽ երևակաման 1-ին տեղամասում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Վահագն Ղալումյան>> ՍՊԸ


12.09.2017թ. ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Սիսիանի հանքային շրջանի Սիսկատար-Արտավանի հանքային դաշտում 2017-2020թթ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Թոռնիկ Եվա>> ՍՊԸ


12.09.2017թ. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային խարամների և տուֆերի հանքավայրի Հառիճ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<ԱԲԻԼ>> ՍՊԸ


11.09.2017թ.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սարիքար-Կուտականի բազմամետաղների հանքային դաշտում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ / <<ԿԱՊՊԵՐ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ


11.09.2017թ.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Թթուջրի բազմամետաղների հանքերևակման 2017-2020թթ ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ / <<ԿԱՊՊԵՐ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ


08.09.2017թ.  Սոթքի ոսկու հանքավայրի ստորգետնյա եղանակով արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ  / <<ԳեոՊրոՄայնինգԳոլդ>> ՍՊԸ


07.09.2017թ.  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի <<Գետիկվանք>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախնական գնահատման հայտ

Նյութ 1, Նյութ 2,  Նյութ 3


30.08.2017թ.  <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա գյուղում Ռազմիկ Հովհաննիսյանին պատկանող շինության 0.22կվ էլեկտրամատակարարում նախագծի>> նախնական գնահատման հայտ


30.08.2017թ.  ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավանի ավազի և կոպճի հանքավայրի Մեծն Հովնան տեղամասի նախնական գնահատման հայտ/  <<Մեծն Հովնան>> ՍՊԸ


24.08.2017թ.  ՀՀ Սյունիքի մարզի Այգեձորի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի ստորին հորիզոններում և թևերում 2017-2019թթ ընթացքում երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ /<<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ-


21.08.2017թ.  ՀՀ Շիրակի մարզի Գոգհովիտի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ / <<ԱրծաթեՍյուն>>ՍՊԸ


18.08.2017թ. ՀՀ Տավուշի մարզի Հաղթանակի անդեզիտաբազալտի հանքավայրի ընդլայնման գնահատման հաշվետվություն

Նյութեր


18.08.2017թ.  ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Աստղաբերդ>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախնական գնահատման հայտ

Նյութ 1 Նյութ  2


15.08.2017թ.  ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի ավազի հանքավայրի ընդլայնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Վինեկա>> ՍՊԸ


15.08.2017թ.  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արուճի ԱԿԽ հանքավայրի Հյուսիսային տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Մայնինգ>> ՍՊԸ


14.08.2017թ.  ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի հրաբխային խարամի արևմտյան տեղամասում օգտակար հանածոների երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / «ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ


10.08.2017թ.  ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային կոմբինատի (ներառյալ հանքավայր) մինչև 15մլն.տ/տարի ընդլայնման նախնական գնահատման հայտ /«Թեղուտ» ՓԲԸ


03.08.2017թ  Սպանդարյանի տուֆի և բազալտի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Դորոժնիկ>> ՍՊԸ


03.08.2017թ  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն /<<Արսքար>> ՍՊԸ


01.08.2017թ  ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի բացահանքի արդյունահանված տարածքում պոչերի պահեստավորման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


01.08.2017թ  ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի ներկող և շինարարական տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ


25.07.2017թ  <<Հայաստանի էլեկտրական Ցանցեր>> ՓԲ ընկերության "Ագարակ փ.կ.-ի և 110/35/6 կվ Ագարակ ենթակայանի միջև կապ 110 կՎ նոր օդային գծի կառուցում" գնահատման հաշվետվություն


25.07.2017թ  ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտի անդեզիտաբազալտների երևակման 1 տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ


21.07.2017թ  ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովիտի բազալտի հանքավայրի ընդլայնման և արդյունահանման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սթոուն Լենդ>> ՍՊԸ


21.07.2017թ  ՀՀ Արմավիրի մարզի Կարմրաշեն-Մաստարայի տուֆի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Փերֆեքթ Սթոուն>> ՍՊԸ


19.07.2017թ  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածավանի պեռլիտի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Հիդդեն Գոլդ>> ՍՊԸ


19.07.2017թ  Երևանի Կանաչ քաղաք գործողությունների ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Էրնսթ ընդ Յանգ>> ՓԲԸ


19.07.2017թ  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 110/35/6 կվ <<Սոթք>> ԵԿ-ում 110 կվ բջջի տեղադրում>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնհատման հայտ / <<Էյ թի էմ էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ


12.07.2017թ  ՀՀ Լոռու մարզի Շեկաղբյուրի ոսկի-բազմամետաղների հանքերևակումում 2017-2020թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<Միռամ>> ՍՊԸ


12.07.2017թ  ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի հանքային շրջանի Սիսկատար-Արտավանի հանքային դաշտում 2017-2020թթ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / <<Թոռնիկ Եվա>> ՍՊԸ


10.07.2017թ  ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի անդեզիտի հանքավայրի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / <<ՆիկոլՏուֆ>>ՍՊԸ


10.07.2017թ  ՀՀ Շիրակի մարզի Բագրավանի պեմզային տուֆի հանքավայրի ԱԼԲԱ տեղամասի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն /<<Կուարլինի պլյուս>>  ՍՊԸ


10.07.2017թ  ՀՀ Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի / ՏԱՎՈՒՇ-3 և ՏԱՎՈՒՇ-4 նախնական գնահատման հայտեր /"Հայնախագիծ" ԲԲԸ

Նյութ 1, Նյութ 2, Նյութ 3, Նյութ 4


07.07.2017թ  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի 3-րդ տեղամասի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն

Նյութեր


04.07.2017թ  ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիսի համայնքի գլխավոր հատակագծի գնահատման հաշվետվություն


04.07.2017թ  ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի թիվ 3 դպրոցի կառուցման նախագծի նախնական գնահատման հայտ


03.07.2017թ  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի Ներքին Բազմաբերդի տեղամասում 2017-2018թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանում
Նյութեր


03.07.2017թ  ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային խարամների և տուֆերի հանքավայրի Հառիճ տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<ԱԲԻԼ>> ՍՊԸ


03.07.2017թ  ՀՀ Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյանի տուֆերի հանքավայրի Գրե-Ակկոյի տեղամաս / «Տնա-Շին Աշոտ» ՍՊԸ


03.07.2017թ  ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդակերտի տուֆի հանքավայրի 7-րդ տեղամասի 3-A, 4-B բլոկներ / «Կարմիր Տուֆ» ՍՊԸ


27.06.2017թ  ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 2/54 (1K) հորատանցքի շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


22.06.2017թ ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Մեղրի 2>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախնական գնահատման հայտ

նյութեր


22.06.2017թ ՀՀ Լոռու մարզի Ղուրսալի-Խաչակապի ավազակոպճային հանքավայրի Ղուրսալի-3 տեղամասի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

նյութեր


19.06.2017թ.  ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի ընդլայնման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Թադշեն>> ՍՊԸ


14.06.2017թ.  ՀՀ Կոտայքի մարզի Կարենիս գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
Նյութեր


08.06.2017թ.  Գյումրիի շրջանցիկ և Գյումրի-Բավրա ճանապարհային հատվածների վերակառուցման և բարելավման աշխատանքային նախագծերի շրջակա իջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Էկո Աուդիտ>> ՍՊԸ


07.06.2017թ.  ՀՀ Կատայքի մարզի Բալահովիտ գյուղական համայնքի գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


05.06.2017թ.  ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի պղնձի հանքավայրի կենտրոնական հանքի նոր տրանսպորտային հանքուղու ելքից արտահոսող հանքայնացված ջրի երկրաբանական ուսումնասիրության նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


02.06.2017թ.  ՀՀ Արաևատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղական համայնքի գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
Նյութեր


02.06.2017թ.  <<Էջմիածին քաղաքը, որպես համայն հայության հոգևոր և խոշոր զբոսաշրջային կենտրոն աշխարհին հավուր պատշաճի ներկայացնելու նպատակով նախատեսվող կենտրոնական փողոցների վերակառուցման, արդիականացման պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգման, դեպի եկեղեցիներ տանող փողոցների, ճանապարհների հիմնանորոգման>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «Հայնախագիծ» ԲԲԸ
Նյութեր


31.05.2017թ.  ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային տուֆի հանքավայրի Արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<ԲնաքարՏուֆ>>ՍՊԸ
Նյութեր


21.05.2017թ.  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածավանի պեռլիտի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի ազդեցության նախնական գնահատման հայտ/ <<Հիդդեն Գոլդ>> ՍՊԸ


24.05.2017թ.  <<Սևանի ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /  <<Սևան Ակվա>> ՓԲԸ


24.05.2017թ.  Սևանա լճի տարածքում սելեկցիոն տնտեսության և բացօթյա ավազանների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ /  <<Սևանի իշխան>>ՓԲԸ


16.05.2017թ.  <<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<ՀԳՆՔգրուպ>> ՍՊԸ


12.05.2017թ.  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի բացահանք /«Արինչո» ՍՊԸ
Նյութեր


12.05.2017թ.  ՀՀ Սյունիքի մարզի Արևիսի բազմամետաղային երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
Նյութեր


12.05.2017թ.  ՀՀ Սյունիքի մարզի Շամբի բազմամետաղների հանքերևակման տարածքում 2017-2020թթ. ընթացքում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
Նյութեր


05.05.2017թ.  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հարոյան եղբայրների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտ /  «Առաքել-Սիմոն» ՍՊԸ


04.05.2017թ.  ՀՀ  Արմավիրի մարզի Մերձավանի անդեզիտադացիտային տուֆերի երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտ / «Սևտուֆ» ՍՊԸ
Նյութեր


02.05.2017թ.  ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ / <ԻՋԵՎԱՆԻ ԳԻՆՈՒ, ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ>ՓԲԸ


02.05.2017թ. ք. Երևան, Շիրակի47 հասցեում նախատեսվող՝ <<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստի նախագծի>> գնահատման հայտ / <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի>> ՍՊԸ

<
>