ԱՐԽԻՎ 2015թ.

13.08.2015թ. ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքի պղնձի հանքավայրի նախատեսվող շահագործման նախնական  գնահատման հայտ


27.01.2015թ. ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի 3-րդ տեղամասում օգտակար համաշոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական  գնահատման հայտ


21.01.2015թ.  Ք.Դիլիջան, "Պարզ լիճ" 35/6 կՎ ենթակայանի և դրա 680 մ երկարությամբ միաշղթա 35 կՎ օդային գծի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական  գնահատման հայտ /"Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր" ՓԲԸ


20.01.2015թ. ՀՀ  4-րդ, 5-րդ և 6-րդ պայմանական տարածքներում նավթի և գազի երկրաբանական հետախուզման աշխատանքներ/ "ԲԼԵՔՍԹԵՐԶ ԷՆԵՐՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ" ՍՊԸ


14.01.2015թ. ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի տարածքում նախատեսվող ոսկու հանքաքարի վերամշակման ֆաբրիկայի կառուցման և շահագործման աշխատանքների նախնական  գնահատման հայտ / "ԲԱԿՏԵԿ ԷԿՈ" ՍՊԸ

<
>