‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ


տնօրենի ժ/պ`  Ազգանուշ Դռնոյան

Հասցե` ք.Երևան Բուզանդի 1/3 
    ( 011) 22-02-18
     mnpexpertise@bk.ru

 տնօրենի տեղակալ`  Ազգանուշ Դռնոյան


    ( 010) 22-02-18
    


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<
>