Հաշվետվություններ, զեկույցներ

Բնապահպանական տեղեկատվության տարածում.  Ընդհանուր եզրակացություններ և ճանապարհային քարտեզ` Հայաստան զեկույցի նախագիծ

Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի ձևավորում առաջնահերթ տվյալների հոսքերի համար,  Հայաստանի հաշվետվությունը, ապրիլ, 2014թ.    

ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ/ ENPI-SEIS( 2011-2014թթ.) համառոտ հաշվետվություն

Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի (ՇՄՏՄՀ) սկզբունքների և փորձի իրականացում» (ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ, 2010-2015) ծրագրի շրջանակներում ստեղծված Սևանի պորտալի մասին ընդհանուր տեղեկություններ (ռուսերեն տարբերակ)

Համատեղ բնապահպանական տեղեկատվական համակարգի (SEIS II East) իրականացում `  թափոնների վիճակագրություն, վերջնական հաշվետվության նախագիծ  (անգլերեն տարբերակ):

«Բաց տվյալները և e-կառավարումը Հայաստանում»  թեմայով կլոր-սեղան: Օրակարգ

Բնապահպանական տեղեկատվության տրամադրում  և տարածում.Զեկույցի նախագիծ

Բնապահպանական տեղեկատվության տրամադրում  և տարածում.  Ճանապարհային քարտեզ

 

 

<
>