Հաշվետվություններ, զեկույցներ


Եվրոպական հարևանության գործիք.  Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ - Հայաստան  (ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ II Ալ   ENI SEIS II East)
2016-2020թթ. տարածաշրջանային ծրագրի կատարման վիճակը


Բնապահպանական տեղեկատվության տարածում.  Ընդհանուր եզրակացություններ և ճանապարհային քարտեզ` Հայաստան զեկույցի նախագիծ


Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի ձևավորում առաջնահերթ տվյալների հոսքերի համար,  Հայաստանի հաշվետվությունը, ապրիլ, 2014թ.    


ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ/ ENPI-SEIS( 2011-2014թթ.) համառոտ հաշվետվություն


Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի (ՇՄՏՄՀ) սկզբունքների և փորձի իրականացում» (ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ, 2010-2015) ծրագրի շրջանակներում ստեղծված Սևանի պորտալի մասին ընդհանուր տեղեկություններ (ռուսերեն տարբերակ)


Համատեղ բնապահպանական տեղեկատվական համակարգի (SEIS II East) իրականացում `  թափոնների վիճակագրություն, վերջնական հաշվետվության նախագիծ  (անգլերեն տարբերակ):


«Բաց տվյալները և e-կառավարումը Հայաստանում»  թեմայով կլոր-սեղան: Օրակարգ


Բնապահպանական տեղեկատվության տրամադրում  և տարածում.Զեկույցի նախագիծ


Բնապահպանական տեղեկատվության տրամադրում  և տարածում.  Ճանապարհային քարտեզ

 

 

<
>