SEIS-ի սկզբունքները և գործելակերպը , ԾՐԱԳՐԻ համակարգողները

 

Ծրագրի ազգային համակարգողները

Գայանե Շահնազարյան` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ‹‹Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն ›› ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ

Նելլի Բաղդասարյան`  ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդի անդամ (Բնապահպանության բնագավառ)

Յուրիկ Պողոսյան`  SEIS-ծրագրի ազգային օգնական

 

"Խոհարարական գիրք"("Cook book")`   SEIS-ծրագրի  Բնապահպանական տեղեկատվական համակարգի կառավարման մեթոդաբանական ուղեցույց (ռուսերեն, անգլերեն տարբերակներ) 

SEIS-ի հիմնական սկզբունքներն են.

  1. Տեղեկատվության կառավարումն իրականացնել դրա աղբյուրին առավելագույնս մոտիկ:
  2. Ապահովել միանգամյա հավաքագրված տեղեկատվության  բազմակի և բազմանպատակ օգտագործումը տեղեատվության այլ սպառողների կողմից:
  3. Տեղեկատվությունը լինի հեշտ հասանելի հաշվետուների համար` ներառելու իրենց հաշվետվությունները:
  4. Տեղեկատվությունը լինի հեշտ հասանելի բոլոր սպառողների համար:
  5. Տեղեկատվությունը լինի կիրառելի համապատասխան տարածաշրջանային մակարդակում համեմատական վերլուծությունների, ինչպես նաև կառավարման գործընթացներին քաղաքացիների մասնակցեոթյան համար: 
  6. Ամբողջությամբ լինի մատչելի լայն հանրության համար` ազգային մակարդակով ընդունելի բոլոր լեզուներով:
  7. Տեղեկատվության հիմքում պետք է լինեն գործող ստանդարտներն ու դասակարգիչները և ունենա պարզ ծրագրային ապահովում:

 

 

<
>