Ծրագրեր /SEIS

Հայաստանյան Բնապահպանական պորտալի  քայլ առ քայլ իրականացում (անգլերեն տարբերակ)


Տարածաշրջանային գործողություների  ծրագիր, 2017-2020թ. - ENI SEIS II Արևելք ծրագիր (2018թ. նոյեմբեր)


Թեմատիկ աշխատանքային պլան - Ջուր (2017-2019) (անգլերեն տարբերակ)


Արևելյան գործընկերության երկրներում իրականացվող CORINE Land Cover (CLC) փորձնական նախագծերի տեխնիկական բնութագրերը (2017-2019) (անգլերեն տարբերակ)


Communication and Visibility Plan (անգլերեն տարբերակ)


Արևելյան գործընկերության երկրներում Բնապահպանական միասնական տեղեկատվական համակարգի (SEIS) սկզբունքների և գործնական կիրառությունների իրականացում. Տարածաշրջանային աշխատանքային պլան (2017-2019) - Կենսաբազմազանություն (անգլերեն տարբերակ)

<
>