Ծրագրեր /SEIS

Տարածաշրջանային գործողություների  ծրագիր, 2017-2020թ. - ENI SEIS II Արևելք ծրագիր (2018թ. նոյեմբեր)

Արևելյան գործընկերության երկրներում Բնապահպանական միասնական տեղեկատվական համակարգի (SEIS) սկզբունքների և գործնական կիրառությունների իրականացում. Տարածաշրջանային աշխատանքային պլան (2017-2019) - Կենսաբազմազանություն (անգլերեն տարբերակ)

<
>