Աշխատանքային հանդիպումներ, սեմինարներ

Հունիսի 13-14, 2019թ., Երևան, Հայաստան
Շրջակա Միջավայրի Եվրոպական գործակալության (ՇՄԵԳ) կողմից «Եվրոպական հարևանության գործիք – Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք II (ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ II) ծրագրի սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագրի շրջանակում ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հետ համատեղ հունիսի 13-14-ը Երևանում կազմակերպվել է «Հայաստանի համար Էկոպորտալի ջրային բաղադրիչի ստեղծման» մեկնարկային փուլի աշխատաժողովը: Այն նպատակաուղղված էր ազգային, ռեգիոնալ և միջազգային մակարդակներին համապատասխան ջրերի Վեբ-պորտալի ձևավորմանը և ամբողջական էկոպորտալի հետագա զարգացմանը։ Ձևավորվելով տեղեկատվական միասնական համակարգի հենքի վրա՝ Պորտալը տրամադրելու է համադրելի տվյալներ և տեղեկատվական այլ արտադրանք բոլոր սպառողներին՝ իրականացնելու ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում, վերլուծական աշխատանքներ, ջրային ռեսուրսների պահպանում, կայուն համակարգային օգտագործման նախադրյալների ապահովում։
Աշխատանքների իրականացումն ենթադրում է ջրերի վարչական տեղեկատվական բազաների կատարելագործում, տեղեկատվության փոխանակման, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունում ՇՄՏՄՀ ջրային բաղադրիչի ամբողջականացման, վիճակի բարելավման, պորտալի ձևավորման և կառավարման ՏՏ համակարգի ձևավորում և զարգացում։


Հունիսի 4-6, 2019թ., Երևան, Հայաստան
Շրջակա միջավայրի եվրոպական գործակալության և Սլովակիայի շրջակա միջավայրի գործակալության մասնագետները անցկացին շրջակա միջավայրի զեկույցների և գնահատման գործիքների վերաբերյալ դասընթաց Հայաստանի մասնագետների համար: Այս միջոցառումը մաս է կազմում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող տեխնիկական աջակցության, բարելավում է ինստիտուցիոնալ և մեթոդաբանական կարողությունները շրջակա միջավայրի գնահատման հաշվետվություններում և նպաստում է շրջակա միջավայրի կառավարման արդյունավետությանը: Բազմակողմանի բնապահպանական գնահատումները հնարավորություն են տալիս քաղաքականության մշակողներին կատարել նպատակաուղղված գործողություններ և ցույց տալ համակարգային կապեր քաղաքականության միջամտության համար: Այս կարողությունների հզորացումը կօգնի ապահովել շրջակա միջավայրի վերաբերյալ զեկույցների կազմանը, որոնք կնպաստեն շրջակա միջավայրի հարցերի տարածաշրջանային գլոբալ արձագանքներին:

<
>