Տեղեկատվություն, Մեթոդաբանություն, ԲազաներԲնապահպանական ազգային զեկույցների
կազմման մեթոդաբանություն /անգլերեն տարբերակ/

 


Արևելյան գործընկերության երկրների հետ համատեղ բնապահպանական տեղեկատվական համակարգի նախագծում (ռուսերեն տարբերակ)


Բնապահպանական ցուցանիշների օգտագործման վերաբերյալ ուղեցույց (ցուցանիշների ձեռնարկ)(ռուսերեն տարբերակ) 


Կառավարում և մեթոդոլոգիա (անգլերեն տարբերակ)


Մեթոդոլոգիա. Օդի աղտոտվածության ինդեքս (ռուսերեն տարբերակ)


Բնապահպանական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան


Հիմնական տերմինների բառարան

<
>