Տեղեկատվություն, Մեթոդաբանություն, Բազաներ

Արևելյան գործընկերության երկրների հետ համատեղ բնապահպանական տեղեկատվական համակարգի նախագծում (ռուսերեն տարբերակ)

Բնապահպանական ցուցանիշների օգտագործման վերաբերյալ ուղեցույց (ցուցանիշների ձեռնարկ)(ռուսերեն տարբերակ) 

Բնապահպանակա տերմինների ռուս-հայերեն բառարան

<
>