Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն

 

պետ  Մեխակ Ղազարյան

     (+374 11) 818-523
   mekhak.ghazaryan@mnp.am

 

 

 

պետի տեղակալ` Թելման Արամյան  

    (+374 11) 818-529
   telman.aramyan@mnp.am


 


Թափոնների անձնագրերի համաձայնեցման և թույլտվությունների տրամադրման բաժին


պետ`  Արամ Սայադյան

     (+374 11) 818-531
   aram.sayadyan@mnp.am


 

  Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարման բաժին


պետ՝  Սամվել Նազարյան

    (+374 11) 818-531
   samvel.nazaryan@mnp.am

 

 

Մթնոլորտ արտանետումների և օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման թույլտվությունների բաժին


պետ`  Հասմիկ Սարոյան

    (374-11) 818-529
   saroyan@mnp.am

 

 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

<
>