Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն

 

պետ  Մեխակ Ղազարյան

     (+374 11) 818-530
   mekhak.ghazaryan@env.am

 


պետի տեղակալ` թափուր 

   
   

 


Թափոնների անձնագրերի համաձայնեցման և թույլտվությունների տրամադրման բաժին


պետ`  Արամ Սայադյան

     (+374 11) 818-531
   aram.sayadyan@env.am


 


  Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարման բաժին

պետի ժ/պ՝  Գ.Երեմյան

    (+374 11) 818-531
   g.yeremyan@env.am


Մթնոլորտ արտանետումների և օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման թույլտվությունների բաժին


պետ`  Հասմիկ Սարոյան

    (374-11) 818-529
   saroyan@env.am

 

 


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

<
>