ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Խնդրում ենք ՍԹԱ(սահմանային թույլատրելի արտանետումներ) նախագծերը այսուհետ ուղարկել iac@mnp.am հասցեին:

24.01.2020թ. <<Մոդուս Գրանում>> ՍՊԸ

21.01.2020թ. <<Ա.Ա.Բ.Պրոեկտ>> ՍՊԸ, բետոնի արտադրություն և ջարդման հոսքագիծ

17.01.2020թ. <<Օջախ>> ՍՊԸ /լրամշակված/ 

15.01.2020թ. <<Ջերմուկ Հոթել>> ՍՊԸ /լրամշակված/ 


ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2019թ.

ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2018թ.

ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2017թ.

ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2016-2015թթ.

ՍԹԱ ՆԱԽԱԳԾԵՐ / 2014-2013թթ.

<
>