ԸՆԴԵՐՔ

 


2017 թվականի դրությամբ ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման պլաններ ընդերքօգտագործողների կողմից չեն ներկայացվել:


Տեղեկատվություն բնապահպանական կառավարման պլաններ ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ 2017թ. դրությամբ 


Տեղեկատվություն բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր ներկայացրած ընդերքօգտագործողների վերաբերյալ 2017թ. դրությամբ 

<
>