ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գծապատկերը     

Նախարարության գործունեության
համակարգման գծապատկերը
 

Նախարար`  ԷՐԻԿ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ


Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 3

  (+374 10) 52-10-99, ընդունարան  (+374 11) 818-501, (+374 10) 52-10-99
  erik.grigoryan@mnp.am

  վեբկայք` www.mnp.am 

  


Նախարարի առաջին տեղակալ`


ԻՐԻՆԱ ՂԱՓԼԱՆՅԱՆ

  (+374 11) 818-518
  first.deputy-minister@mnp.am

 

 


Նախարարի  տեղակալ`


 ԳՆԵԼ  ՍԱՆՈՍՅԱՆ

  (+374 11) 818-560
 deputy-minister@mnp.am

 

 

 


Նախարարի  տեղակալ`

 
ԱՅՍԵՐ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Նախարարի խորհրդականներ`

ԽԱՉԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

  (+374 11)
  

 

թափուր

 (+374 11) 818-511
 

 

ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

  (+374 11) 818-509
  vahagn.khachatryan@mnp.am

______________________________________________________________________

Նախարարի օգնականներ`

 ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

.  (+374 11)
  

___________________________________________________________________

Նախարարի իրավախորհրդատու`

ԿԱՐԵՆ ՃԵՆՏԵՐԵՃՅԱՆ

  (+374 11)
  karen.jenderedjian@mnp.am

______________________________________________________________________

Նախարարի մամուլի քարտուղար

թափուր
(+374 11) 818-557
  

______________________________________________________________________

Նախարարի առաջին տեղակալի օգնական`

ԴԻԱՆԱ ԵՐԻՑՓՈԽՅԱՆՑ
.  (+374 11)
  

______________________________________________________________________

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Աշխատակազմի ղեկավար 

  

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

   (+374 11) 818-520
  hovhannes.hovhannisyan@mnp.am


 

Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

  

ԱՇՈՏ  ԱՎԱԼՅԱՆ

   (+374 11) 818-570
  avalyan@mnp.am


 

______________________________________________________________________

ՀՀ ԲՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչություն
Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության  վարչություն

Բնապահպանական  ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչություն
Ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչություն
Իրավաբանական վարչություն
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն
Ֆինանսատնտեսական վարչություն
Քարտուղարություն


ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության բաժին
Ներքին աուդիտի բաժին
Անձնակազմի կառավարման  բաժին
Առաջին բաժին

ՀՀ ԲՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն
Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն
Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն

<
>