ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գծապատկերը     

Նախարարության գործունեության
համակարգման գծապատկերը 

Նախարարի պաշտոնակատար`  ԷՐԻԿ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ


Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 3

  ընդունարան  (+374 11) 818-501, (+374 10) 52-10-99
  erik.grigoryan@mnp.am

  վեբկայք` www.mnp.am 

  


Նախարարի առաջին տեղակալ`ԻՐԻՆԱ ՂԱՓԼԱՆՅԱՆ

  (+374 11) 818-518
  first.deputy-minister@mnp.am


 

 


Նախարարի  տեղակալ`

թափուր

  (+374 11) 818-560
 deputy-minister@mnp.am

 


Նախարարի  տեղակալ`

 

ԱՅՍԵՐ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

  (+374 11) 818-523
 deputy-minister2@mnp.am

 

 

_____________________________________________________________________

Նախարարի խորհրդականներ`


ՄԵՐԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

  (+374 11) 818-511
  advisertominister@gmail.com,
  mary.galstyan@mnp.am

 ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

  (+374 11) 818-509
  vahagn.khachatryan@mnp.am

______________________________________________________________________

Նախարարի օգնականներ`

 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

.  (+374 11) 818 502
  hayrapet.hakobyan@mnp.am

 

 

 

 

ՆԱՏԱԼԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

.  (+374 11) 818 555
  natali.sahakyan@mnp.am

 

 

___________________________________________________________________

Նախարարի իրավախորհրդատուներ`
 

ԿԱՐԵՆ ՃԵՆՏԵՐԵՃՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
  karen.jenderedjian@mnp.am
 


ՎԱՐԴԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
  vardan.grigoryan@mnp.am

 

 

 

 

ԼԻԱՆԱ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
  liana.ghahramanyan@mnp.am

 


 


ՎԻԳԵՆ ԱՆԱՆՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
 

 


 

___________________________________________________________________

Նախարարի մամուլի քարտուղար


Արմեն Վարդանյան

(+374 11) 818-557
  press@mnp.am

 

 

 

______________________________________________________________________

Նախարարի առաջին տեղակալի օգնական`

ԴԻԱՆԱ ԵՐԻՑՓՈԽՅԱՆՑ

  (+374 11)   818 518
  y.diana@mnp.am

______________________________________________________________________

Գլխավոր քարտուղար  

 

 ՎԱՀԵ  ՋԻԼԱՎՅԱՆ

   (+374 11) 818-520
 vahe.jilavyan@mnp.am


 

Գլխավոր քարտուղարի  տեղակալ

  

ԱՇՈՏ  ԱՎԱԼՅԱՆ

   (+374 11) 818-570
  avalyan@mnp.am


 

 

______________________________________________________________________

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչություն
Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության  վարչություն

Բնապահպանական  ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչություն
Ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչություն
Իրավաբանական վարչություն
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն

ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության բաժին
Ներքին աուդիտի բաժին
Առաջին բաժին

 

ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
Քարտուղարություն
Ֆինանսատնտեսական վարչություն
Անձնակազմի կառավարման  բաժին


ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն
Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն
Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն

<
>