ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գծապատկերը     

Նախարարության գործունեության
համակարգման գծապատկերը 

Նախարար`  ԷՐԻԿ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ


Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 3

  ընդունարան  (+374 11) 818-501, (+374 10) 52-10-99
  erik.grigoryan@mnp.am

  վեբկայք` www.mnp.am 

  


Նախարարի տեղակալ`ԻՐԻՆԱ ՂԱՓԼԱՆՅԱՆ

  (+374 11) 818-518
  first.deputy-minister@mnp.am


 

 


Նախարարի  տեղակալ`

 

ՎԱՐԴԱՆ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

  (+374 11) 818-523
 deputy-minister2@mnp.am

 

 


Նախարարի  տեղակալ`

 թափուր

  

 
 

_____________________________________________________________________

Նախարարի խորհրդականներ`

ՆԱՐԻՆԵ ՍՈԼՈՄՈՆՅԱՆ

  (+374 11) 818-511
  narine.solomonyan@mnp.am

 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ

  (+374 11) 818-509
  harutyun.martikyan@mnp.am

______________________________________________________________________

Նախարարի օգնականներ`

 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

.  (+374 11) 818 502
  hayrapet.hakobyan@mnp.am

 

 

 

 

ՆԱՏԱԼԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

.  (+374 11) 818 555
  natali.sahakyan@mnp.am

 

 

___________________________________________________________________

Նախարարի իրավախորհրդատուներ`
 

 

ԿԱՐԵՆ ՃԵՆՏԵՐԵՃՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
  karen.jenderedjian@mnp.am
 

 

 


ՎԱՐԴԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
  vardan.grigoryan@mnp.am

 

 

 

 

ԼԻԱՆԱ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
  liana.ghahramanyan@mnp.am

 


 


ՎԻԳԵՆ ԱՆԱՆՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
 vigen.ananyan@mnp.am


 

 


ԿԱՐԵՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
 karen.aghababyan@mnp.am

ԼԵՎՈՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

  (+374 11) 818 540
 levon.gevorgyan@mnp.amlev-gevorgyan@mail.ru
 


ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՈՍԿԱՆՅԱՆ

   (+374 11) 818 555
 ruzanna.voskanyan@mnp.am

 


 

 

 

ԼԵՎՈՆ ԱՂԱՍՅԱՆ

  (+374 11) 818 502
  levon.aghasyan@mnp.am

 

 

___________________________________________________________________

Նախարարի մամուլի քարտուղարի ժ/պ

 Ալլա Սուքիասյան

(+374 11) 818-557
  press@mnp.am

_____________________________________________________________________

Նախարարի  տեղակալի օգնական`

 

ԴԻԱՆԱ ԵՐԻՑՓՈԽՅԱՆՑ

  (+374 11)   818 518
  y.diana@mnp.am

 

 

______________________________________________________________________

Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար  

 

 ՎԱՀԵ  ՋԻԼԱՎՅԱՆ

   (+374 11) 818-520
 vahe.jilavyan@mnp.am


 

Գլխավոր քարտուղարի  տեղակալ

  

ԱՇՈՏ  ԱՎԱԼՅԱՆ

   (+374 11) 818-570
  avalyan@mnp.am


 

 

______________________________________________________________________

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչություն
Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության  վարչություն

Բնապահպանական  ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչություն
Ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչություն
Իրավաբանական վարչություն
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն

ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության բաժին
Ներքին աուդիտի բաժին
Առաջին բաժին

 

ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
Քարտուղարություն
Ֆինանսատնտեսական վարչություն
Անձնակազմի կառավարման  բաժին


ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն
Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն
Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն

<
>