ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գծապատկերը     

Նախարարության գործունեության
համակարգման գծապատկերը
 

Նախարար`  ՌՈՄԱՆՈՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 3

  ընդունարան  (+374 11) 818-501, (+374 10) 52-10-99
 romanos.petrosyan@gov.amr.petrosyan@env.am

  վեբկայք` www.env.am 


Նախարարի տեղակալներ`

 ԱՆՆԱ ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ

  (+374 11) 818 523
  a.mazmanyan@env.am
 


 ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

   (+374 11) 818 518  
  t.simonyan@env.am
 

__________________________________________________________

Նախարարի խորհրդականներ`

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ

  (+374 11) 818-509
  harutyun.martikyan@env.am

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

  (+374 11) 818-526
  h.martirosyan@env.am

______________________________________________________________________

Նախարարի օգնականներ`

.  
  

___________________________________________________________________

Իրավախորհրդատու նախարարի`

  (+374 11) 818 502
 

___________________________________________________________________

Նախարարի մամուլի քարտուղար 


ԷԴԳԱՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

(+374 11) 818-503
  press@env.am
 

 

_____________________________________________________________________

Նախարարի  տեղակալի օգնականներ`

ՄԵԼԻՆԵ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

  (+374 11)  818 523
  

 

ՍՈՆԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

  (+374 11)   818 560
 

______________________________________________________________________

Գլխավոր քարտուղար  


ԳՐԻԳՈՐ ԳՈՒԼՅԱՆ

   (+374 11) 818-520
 g.gulyan@env.am

 

 

 

Գլխավոր քարտուղարի  տեղակալ

  
Թափուր

   (+374 11) 818-570
  


 

 

______________________________________________________________________

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչություն
Կլիմայական քաղաքականության վարչություն
Մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն
Ջրային քաղաքականության վարչություն
Անտառային քաղաքականության վարչություն
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչություն
Ռազմավարական քաղաքականության վարչություն
Հողերի և ընդերքի  քաղաքականության վարչություն
Իրավաբանական վարչություն
Միջազգային համագործակցության վարչություն

Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչություն

 

ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
Քարտուղարություն
Հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Ֆինանսատնտեսական վարչություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին
Առաջին բաժին

<
>