ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բնապահ­պանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի կազմը


19.06.2018թ. ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի N1 նիստի արձանագրություն.

                        ՈՐՈՇՈՒՄ, 19.06.2018թ.


Բնապահպանության նախարարության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի նիստերի արձանագրություններ և որոշումներ.

 15.02.2018թ.  Արձանագրություն 1

                       ՈՐՈՇՈՒՄ  N 01-Ա
                                         N 02-Ա
                                         N 03-Ա
                                         N 04-Ա
                                         N 05-Ա29.11.2017թ.  Արձանագրություն 6

                     ՈՐՈՇՈՒՄ  N 06


13.11.2017թ.  Արձանագրություն 5

                      ՈՐՈՇՈՒՄ  N 05


26.09.2017թ.  Արձանագրություն 4

                      ՈՐՈՇՈՒՄ  N 04-Ա
                                        N 03-Ա, Բողոքների ընդունման և հետագա ընթացք տալու կարգ 


28.08.2017թ.  Արձանագրություն 3

                       ՈՐՈՇՈՒՄ  N 2                     
                                         N 1


 18.08.2017թ.  Արձանագրություն 2

                       ՈՐՈՇՈՒՄ  N 1
                                         N 2
                                         N 3


30.07.2017թ.  Արձանագրություն 1

                      ՈՐՈՇՈՒՄ  N 1


                 

 

<
>