ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ջրօգտագործման թույլտվության հայտի ձևը   Ներբեռնել...

Ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման սխեմա    Ներբեռնել...

Ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերը   Ներբեռնել...


Տեղեկատվություն ջրօգտագործողների կողմից ջրօգտագործման թույլտվությունների (ՋԹ) պայմանների  խախտման վերաբերյալ 

 2018թ. օգոստոսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել են ուսումնասիրություններ ջրային ռեսուրսների փաստացի վիճակի և ՋԹ պայմանների կատարման վերաբերյալ: Ուսումնասիրությունների արդյունքերը.


Ջրօգտագործման թույլտվությունների տարեկան հաշվետվություններ 

   
     
<
>