Հայաստանի   Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Yii Blog Demo - Pages


ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ջրօգտագործման թույլտվության հայտի ձևը   Ներբեռնել...

Ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման սխեմա    Ներբեռնել...

Ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերը   Ներբեռնել...


Ջրօգտագործման թույլտվությունների տարեկան հաշվետվություններ 

   
     
<
>