Կայքը վերաթողարկման փուլում է

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

 

Հոկտեմբեր

12.10.2016 - ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող  գնումների պլան

Սեպտեմբեր

19.09.2016 - Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (նախարարությունների աշխատակազմերի մասով)
գնումների պլան

19.09.2016 - Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (նախարարությունների աշխատակազմերի մասով)
գնումների պլան

Օգոստոս

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (նախարարությունների աշխատակազմերի մասով)
գնումների պլան (բյուջե)

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (նախարարի աշխատակազմերի մասով)
գնումների պլան (բյուջե)

<
>