ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիա 2020թ․

N/N

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության վայրը

1

«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ

ք․Երևան

2

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

3

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

4

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

5

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

6

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

7

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

8

«Յունիքիմ» ՍՊԸ

ք․Երևան

9

«Յունիքիմ» ՍՊԸ

ք․Երևան

10

«Իսատիս» ՍՊԸ

ք . Երևան

11

«Յունիքիմ» ՍՊԸ

ք . Երևան

12

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

13

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

14

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

15

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

16

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

17

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

18

«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ

ք․Երևան

19

«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ

ք․Երևան

20

«Ազադ Ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ

21

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

22

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

23

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

24

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

25

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

26

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

27

ՀՀ առողջապահ․ նախարարություն

ք․Երևան

28

«Յունիքիմ» ՍՊԸ

ք․Երևան

29

«Վոլյում Գրուպ» ՍՊԸ

Շիրակի մարզ

30

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

31

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

32

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

33

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

34

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

35

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

36

«Յունիքիմ» ՍՊԸ

ք․Երևան

37

«Յունիքիմ» ՍՊԸ

ք․Երևան

38

«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ

ք․Երևան

39

«Իսատիս» ՍՊԸ

ք․Երևան


Վտանգավոր թափոնների արտահանման մեկանգամյա լիցենզիա        2020 թ․

N/N

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության վայրը

1

«Մետտա Գրուպ» ՍՊԸ

ք . Երևան

2

«Էդմետ» ՍՊԸ

ք . Երևան

3

«Էկոսիստեմա» ՍՊԸ

ք . Երևան

4

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

5

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

6

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

7

«Էդմետ» ՍՊԸ

ք . Երևան

8

«Էկոսիստեմա» ՍՊԸ

ք . Երևան

9

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

 


 


 

Արխիվ 2017-2019

<
>