ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաներ ստացած ընկերությունների Ցանկը
 2019թ.

 

N/N

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության վայրը

1

« Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ » ՍՊԸ

Արարատի մարզ

2

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

3

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

4

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

5

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

6

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

7

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

8

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

9

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

10

«Փաթիլա» ՍՊԸ

ք . Երևան

11

«Փաթիլա» ՍՊԸ

ք . Երևան

12

«Ազադ Ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ

13

«Ազադ Ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ

14

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

15

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

16

« Յունիքիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

17

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

18

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

19

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

20

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

21

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

22

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

23

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

24

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

25

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

26

« Ազադ Ֆարմասյութիքլզ » ՍՊԸ

Կոտայքի մարզ

27

«ՋՄ Գրուպ» ՍՊ Ը

ք. Երևան

28

«Թագ ՀԷՄ» ՍՊԸ

ք. Երևան

29

«Յունիքիմ» ՍՊԸ

ք. Երևան

30

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

31

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

32

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

33

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

34

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

35

« Իմմունոֆարմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

36

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

37

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

38

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

39

«Գեո Պրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ

40

« Մեդիսար » ՍՊԸ

ք . Երևան

41

« Յունիքիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

42

« Մեդիսար » ՍՊԸ

ք . Երևան

43

« Յունիքիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

Վտանգավոր թափոնների արտահանման մեկանգամյա լիցենզիաներ ստացած ընկերությունների Ցանկը 2019թ.

 

N/N

Կազմակերպության անվանումը

Գործունեության վայրը

1

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

2

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

3

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

4

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

5

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

6

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

7

« Մետէքսիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

8

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

9

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

10

« Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի » ՍՊԸ

ք . Երևան

11

« Մետէքսիմ » ՍՊԸ

ք . Երևան

12

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

13

«Էկոսիստեմա» ՍՊԸ

ք . Երևան

14

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

15

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

16

« Էդմետ » ՍՊԸ

ք . Երևան

Արխիվ 2017-2019

<
>