ՄԵԿԱՆԳԱՄՅԱ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ

Թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիզենզիաներ ստացած ընկերությունների Ցանկը
 2019թ.

N/N Կազմակերպության անվանումը
1. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
2. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
3. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
4. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
5. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
6. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
7. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
8. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
9. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
10. <<Փաթիլա>> ՍՊԸ
11. <<Փաթիլա>> ՍՊԸ
12. << Ազադ Ֆարմասյութիքլզ >> ՍՊԸ
13. << Ազադ Ֆարմասյութիքլզ >> ՍՊԸ
14. <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ
15. <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ
16. <<Յունիքիմ>> ՍՊԸ
17. <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ
18. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
19. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
20. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
21. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
22. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
23. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
24. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
25. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
26. << Ազադ Ֆարմասյութիքլզ >> ՍՊԸ
27. «ՋՄ Գրուպ» ՍՊԸ
28. « Թագ ՀԷՄ » ՍՊԸ
29. « Յունիքիմ » ՍՊԸ
30. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
31. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
32. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
33. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
34. <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ
35. <<Իմմունոֆարմ>> ՍՊԸ
36. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
37. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
38. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
39. << Գեոպրոմայնինգ Գոլդ >> ՍՊԸ
40. « Մեդիսար » ՍՊԸ
41. « Յունիքիմ » ՍՊԸ
42. « Մեդիսար » ՍՊԸ
43. « Յունիքիմ » ՍՊԸ

Վտանգավոր թափոնների արտահանման մեկանգամյա լիցենզիաներ ստացած ընկերությունների Ցանկը 2019թ.

N/N Կազմակերպության անվանումը
1. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
2. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
3. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
4. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
5. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
6. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
7. « Մետէքսիմ » ՍՊԸ
8. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
9. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
10. « Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի » ՍՊԸ
11. « Մետէքսիմ » ՍՊԸ
12. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
13. «Էկոսիստեմա» ՍՊԸ
14. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
15. <<Էդմետ>> ՍՊԸ
16. <<Էդմետ>> ՍՊԸ

 

Արխիվ 2017-2019

<
>