ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ


06.12.2017 -  15.01.2018թթ. Համաձայնեցված վտանգավոր թափոնների անձնագրեր

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Համաձայ-
նեցված
անձնագրերի
քանակը
Մարզը
1  <<Մեծավանի ԱԿ>> ՊՈԱԿ 3  ՀՀ Լոռու մարզ
2   <<Մեդեսի>> ՍՊԸ 1  Ք. Երևան
3   <<Ծովակի ԱԱՊԿ>> ՊՈԱԿ 2  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ
4   <<Չանախ>> ՍՊԸ 3  ՀՀ Կոտայքի մարզ
5   <<Արմա Լեդեր>> ՍՊԸ 6  Ք. Երևան

 


առ 05.12.2017թ. Համաձայնեցված վտանգավոր թափոնների անձնագրեր (ներբեռնել)

Հ/հ Կազմակերպության անվանումը Համաձայ-
նեցված
անձնագրերի
քանակը
Մարզը
1   <<Սանուս Վիտա>> ՍՊԸ 5   Ք. Երևան
2   <<Վանմեդ>> ՓԲԸ 3   ՀՀ Լոռու մարզ 
3   <<Տաթևիկ Թովմասյան>> Ա/Ձ 6   ՀՀ Արարատի մարզ
4   <<Բաղրամյանի հ-պետարան>> 2   ՀՀ Արմավիրի մարզ
5   <<Արարատշին>> ՍՊԸ 14   ՀՀ Արարատի մարզ
6   <<Սպայկա>> ՍՊԸ 5  Ք. Երևան
7   <<Ագրոսպասարկում>> ԱՄ-ի “Շահումյանի շրջանային
  միավորում”
2   Ք. Երևան
8   <<Թռչնաֆաբրիկա գետամեջ 2016>> ՍՊԸ 5   ՀՀ Կոտայքի մարզ
9   <<ԻՄՄԱ>> ՍՊԸ 4   Ք. Երևան
10   <<Մարգահովիտ Ա/Կ>> ՊՈԱԿ 3   ՀՀ Լոռու մարզ
11   <<Բաբկեն Դեմիրճյան>> ՍՊԸ 4   Ք. Երևան
12   <<Յու և Մ>> ՍՊԸ 6   Ք. Երևան
13   <<Գեղամա>> ՍՊԸ 3   Ք. Երևան
14    <<Բանդիվան>> ՍՊԸ 2   ՀՀ Շիրակի մարզ
15   <<Բանդիվան կաթ>> ՍՊԸ 2   ՀՀ Շիրակի մարզ
16   <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ 1   Ք. Երևան

 

<
>