ԿԱԴԱՍՏՐ և ՌԵԵՍՏՐՆԵՐ


2018թ. Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարում

 Հ/հ  Մատուցված   ծառայության անվանումը Քանակը
1-ին  կիսամյակ  2-րդ  կիսամյակ 
1

Թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների ընդունման հիման վրա թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցում

11 հատ

11 հատ

2

Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկների ընդունման հիման վրա թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցում

1 հատ -

01.01.2018- 01.07.2018թթ. Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման
սահմանաքանակների հաստատված նախագծեր 

 Հ/հ  Կազմակերպության  անվանումը       Մարզը
2-րդ եռամսյակ
1 <<Լիճքվազ>> ՓԲԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ
2 <<ԱՄՓ հոլդինգ >> ՍՊԸ
ք. Երևան
3 <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ
ք. Երևան
4 <<Հայկական ԱԷԿ>> ՓԲԸ
ՀՀ Արամավիրի մարզ
5 <<Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ
6 <<Ձուլակենտրոն>> ԲԲԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ
7 <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ
ք. Երևան
8 <<Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն>> ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ
9 <<Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն>> ՍՊԸ
ք. Երևան
10 <<Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն>> ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ
1-ին եռամսյակ
1 <<Մեղրաձոր Գոլդ>> ՍՊԸ ՀՀՀ Կոտայքի մարզ
2 <<ՀրազՋԷԿ>> ԲԲԸ ՀՀ Կոտայքի մարզ
3 <<Կապանի լ-հարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ ՀՀ Սյունիքի մարզ
4 <<Արմենիան Տիտանիում Փրոդաքշն>> ՍՊԸ
ք. Երևան


06.12.2017- 15.01.2018թթ. Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարում

 Հ/հ  Մատուցված   ծառայության անվանումը Քանակը
1

Թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների ընդունման հիման վրա թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցում

7 հատ

2

Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկների ընդունման հիման վրա թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցում

1 հատ

 


05.12.2017թ.- դրությամբ  Թափոնների պետական կադաստրի և ռեեստրների վարում

 Հ/հ  Մատուցված   ծառայության անվանումը Քանակը
1

Թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների ընդունման հիման վրա թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցում

4 հատ

2

Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկների ընդունման հիման վրա թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցում

6 հատ

 

<
>