ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽ

 


Ընդերքօգտագործողների կողմից խախտված հողերի վերականգնման նպատակով շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ մուտքագրվող գումարները ըստ տարիների  

2019թ.,   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

19 268 634.00

11 876 850.00

158 685 660.40  

2018թ.,   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

5 767 494.0

127 354 184.0

78 436 596.4 113 957 004,40

2017թ.,   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

88 873 678.5

1 236 026.3

1 282 280.0 205 793 283.4

 

<
>