ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


2020թ.առաջին կիսամյակի ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՆՔ


2020թ. 1-ին եռամսյակի ընթացքում ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակի ընթացքում բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվություններ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


2019թ./առ 08.11.2019թ./ կնքված բնական կենդանական պաշարների օգտագործման պայմանագրերի վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 


2019թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019թ. ընթացքում /առ 30.06.2019թ./ ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ   ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


2018թ. ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված արտահանման և ներմուծման թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ


2018թ. ընթացքում ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիների և կենդանաբանական հավաքածուների ու առանձին նմուշների արտահանման և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ2018 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում տրամադրված՝ ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018 թվականի 2-րդ և 3-րդ եռամսյակների ընթացքում տրամադրված՝ ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում  Բնապահպանության նախարարության կողմից ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվություններ  չեն տրամադրվել:2016 և 2017թթ. ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ


2017 թվականի ընթացքում /առ 11.12.2017թ./ ՀՀ տարածքից վայրի կենդանիներ և կենդանաբանական հավաքածուներ ու առանձին նմուշներ արտահանելու և ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվություններ


2017 թվականի. ընթացքում /առ 11.12.2017թ./ ՀՀ տարածքից բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ արտահանելու ու ՀՀ տարածք ներմուծելու թույլտվություններ 


11.12.2017 թվականի դրությամբ տրամադրված  արտահանման լիցենզիաներ


2017 թվականի հուլիս – սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայի շրջանակներում տրված թույլտվությունների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<
>