ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ (ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ)


«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի հունիսի 21-ի N 613-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 11 հունիսի 2018 թվականի N 734 - Ա  որոշում


«Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի 11 հունիսի 2018 թվականի N 733 - Լ  որոշում


«Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1680-Ն և 2013 թվականի մարտի 7-ի N 519-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 հոկտեմբերի 2017 թվականի N 1343-Ն որոշում


ՀՀ ԲՆ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի 2017 թվականի տարեկան գործունեության հաշվետվություն

<
>