ԸՆԴԵՐՔԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Թեղուտ>> ՓԲԸ-ի  բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ. 


 <<ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ>> ՓԲ ընկերության բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.


 <<ԼԻՃՔՎԱԶ>> ՓԲԸ-ի  բնապահպանական բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ.
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.


 <<ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ-ի ընկերության բնապահպանական մոնիթորինգի 2018թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություններ.
                      երրորդ եռամսյակ, 2018թ
                      երկրորդ եռամսյակ, 2018թ.

 

 

 

<
>