ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


27.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-5)


27.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2)


27.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Ղ3-2)


21.08.2020թ. Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.4-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.4-Մ2-10)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.4-Մ2-10)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.4-Մ2-10)


 

21.08.2020թ. Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.3-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-33.3-Մ2-4)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-33.3-Մ2-4)


 

21.08.2020թ. Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3)


07.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության Սևանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-12) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-12)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-12)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-12)


07.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-13) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-13)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-13)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-13)


07.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Ղ3-1)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Ղ3-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Ղ3-1)


06.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.2-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.2-Ղ4-3)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.2-Ղ4-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.2-Ղ4-3)


06.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-8)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-8)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-8)

 


06.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Ղ4-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Ղ4-3)


Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության առաջին բաժնի զորահավաքի գծով ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1)


Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7)


Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-23) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ2-23)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ2-23)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ2-23)

<
>