ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.2-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.2-Ղ4-3)


Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար  

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-8)


Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3)


Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության առաջին բաժնի զորահավաքի գծով ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1)


Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7)


Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-23) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ2-23)

<
>