Հայաստանի   Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն Yii Blog Demo - Pages


ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


14.08.2018թ. Բնապահպանության նախարարության վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 16-4.2-35) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար  հայտարարություն

Դիմումի ձևը


14.08.2018թ. Բնապահպանության նախարարության Ֆինանսատնտեսական վարչության բյուջետային ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 16-2.3-219) /հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ/ քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

Դիմումի ձևը


06.08.2018թ. Բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության բուսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 16-3.2-47) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարություն

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-3.2-47)


30.07.2018թ. Բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ (ծածկագիր` 16-2.3-219)

ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ծածկագիր` 16-2.3-219)


30.07.2018թ. Բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ (ծածկագիր` 16-3.2-107)

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-3.2-107)


26.07.2018թ. Բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ (ծածկագիր` 16-1.2-2)

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-1.2-2)


<
>