ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


Հրաման N462-Ա 03.12.2020թ.,  հրաման N887-Ա 03.12.2020թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Է.Փիրումյանի կողմից 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ներկայացված զեկուցագրի հիման վրա ներկայացված փաստերի դեպքով)

Հրաման N914-Ա  11.12.2020թ. Արփինե Դավթյանի նկատմամբ  կարգապահական տույժ կիրառելու մասին 
Հրաման N915-Ա  11.12.2020թ. Վիկտորյա Տերտերյանի նկատմամբ  կարգապահական տույժ կիրառելու մասին 


Հրաման N264-Ա 26.06.2020թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Ա. Ավալյանի 2020 թվականի հունիսի 8-ի № Ն/04.2/3502 հանձնարարականը չկատարելու դեպքով) 


Հրաման N107-Ա 11.03.2020թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին («Ինֆորմացիոն կոմիտե» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության կողմից հարցմամբ պահանջվող տեղեկությունը չտրամադրելու դեպքով) 

Հրաման N132-Ա  28.04.2020թ. Արման Շահնուբարյանի նկատմամբ  կարգապահական տույժ կիրառելու մասին 


Հրաման N103-Ա 11.03.2020թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (քաղաքացի Գ.Ղազինյանի 2020 թվականի փետրվարի 12-ի դիմումին սահմանված ժամկետում ընթացք չտալու դեպքով) 

Հրաման N146-Ա  12.05.2020թ. Տաթևիկ Սմբատյանի նկատմամբ  կարգապահական տույժ կիրառելու մասին 


Հրաման N94-Ա 05.03.2020թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Նախարար Է.Գրիգորյանի մոտ 2020 թվականի փետրվարի 24-ին կայացած գործակարգավարական խորհրդակցության N 2 արձանագրության 1.2 կետի դեպքով) 


Հրաման N76-Ա 27.02.2020թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Քրիստինե Խաչատրյան) 


Հրաման N75-Ա 27.02.2020թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (2020թ. փետրվարի 18-ին N Ե229/20 գրությունով բարձրացված հարցերը ուսումնասիրելու դեպքով) 

Հրաման N140-Ա  07.05.2020թ. Լիլիթ Զոհրաբյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   


Հրաման N73-Ա 26.02.2020թ.  Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 18-ի «Անշարժ աղբյուրներից վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի համակարգչային ծրագրերը սահմանելու մասին» N 64-Լ հրամանի 2-րդ կետով սահմանված ժամկետի դեպքով)


Հրաման N54-Ա 04.02.2020թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Անուշ Գրիգորյան) 

Հրաման N72-Ա  27.02.2020թ. Անուշ Գրիգորյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   


Հրաման N752-Ա 26.12.2019թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Մ. Բաբայան)

Հրաման N757-Ա  30.12.2019թ. Մերի Բաբայանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   


Հրաման N741-Ա 17.12.2019թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին 

Հրաման N41-Ա  04.02.2020թ. Սամվել Մկրտչյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   
Հրաման N38-Ա  04.02.2020թ. Արտյոմ Մխիթարյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին 
Հրաման N37-Ա  04.02.2020թ. Աշոտ Ավալյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   

Հրաման N 10-Ա, 15.01.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 741-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին


Հրաման N740-Ա 17.12.2019թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Էդգար Փիրումյան) 

Հրաման N478-Ա 26.12.2019թ. Էդգար Փիրումյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին


Հրաման N739-Ա 17.12.2019թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին 

Հրաման N 7-Ա, 10.01.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի 2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 739-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին


 Հրաման N610-Ա 31.10.2019թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Քրիստինե Խաչատրյան) 

                                        Հրաման N698-Ա  26.11.2019թ. Քրիստինե Խաչատրյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   


 Հրաման N597-Ա 31.10.2019թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Արմինե Տարակչյան) 
                                  Հրաման N695-Ա  25.11.2019թ. Արմինե Տարակչյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին 


 Հրաման N442-Ա 26.08.2019թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Մարիամ Սարգսյան) 

Հրաման N457-Ա  30.08.2019թ. Մարիամ Սարգսյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   


Հրաման N275-Ա 16.08.2019թ.  Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Արարատի և Արմավիրի մարզերի ձկնաբուծական  տնտեսություններ)


Հրաման  N259-Ա 08.08.2019թ.  Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Ն.Ալավերդյան, Հ.Մկրտչյան, Մ.Սարգսյան)

Հրաման N463-Ա 03.09.2019թ.  Հասմիկ Մկրտչյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին
Հրաման N285-Ա  28.08.2019թ. Նաիրա Ալավերդյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին  


Հրաման  N258-Ա 08.08.2019թ. Ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Լուսինե Ավետիսյան)

Հրաման N264-Ա  09.08.2019թ.  Լուսինե Ավետիսյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   


Հրաման N378-Ա 31.07.2019թ.  Ծառայողական քննություն  նշանակելու մասին (<<Անի>> ԲԲԸ)


Հրաման N236-Ա 26.07.2019թ.  Ծառայողական քննություն  նշանակելու մասին (<<Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿ)

Հրաման N253-Ա 02.08.2019թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարի հուլիսի 26-ի N 236-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին


Հրաման N240-Ա 30.07.2019թ.  Ծառայողական քննություն  նշանակելու մասին

Հրաման N248-Ա  01.08.2019թ.  Սերգեյ Գալստյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   


Հրաման N255-Ա 26.06.2019թ.  Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Պետրոսյանի և Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության վարչության Կենսաբազմազանության և կենսաանվտանգության  քաղաքականության բաժնի պետ Ոսկեհատ Գրիգորյանի նկատմամբ ծառայողական քննություն նշանակելու մասին 

Հրաման N222-Ա 17.07.2019թ.  Արթուր Պետրոսյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   
Հրաման N332-Ա 17.07.2019թ.  Ոսկեհատ Գրիգորյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին 


Հրաման N196-Ա 25.06.2019թ.  Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Պետրոսյան  նկատմամբ ծառայողական քննություն նշանակելու մասին   

Հրաման N239-Ա 30.07.2019թ.  Արթուր Պետրոսյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին 


Հրաման N195-Ա 25.06.2019թ.  Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Պետրոսյան  նկատմամբ ծառայողական քննություն նշանակելու մասին 


Հրաման N147-Ա 03.05.2019թ. Բնապահպանության նախարարությունում ծառայողական քննություն նշանակելու մասին (Արտակ Գրիգորյան)

Հրաման N202-Ա 04.06.2019թ. Արտակ Գրիգորյանի նկատմամբ կարգապահական տույժ կիրառելու մասին   

<
>