«Եվրոպական հարևանության գործիք – Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգ Արևելք /ԵՀԳ ՇՄՏՄՀ Ալ

LETTER OF INTENT between The Ministry of Enviroment of the Republic of Armenia and The  Statistical Committee  of the Republic of Armenia, on the one part and The European Environment Agency, on the other part.

2010թ.-ին նոյեմբերին մեկնարկեց Եվրոպական հարևանության գործիքի ներքո «Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական միասնական համակարգի սկզբունքների և փորձի ներդրում» ծրագիրը` աջակցելու ԵՀՔՄ երկրներին բարելավելու և առավել լավ կառավարելու շրջակա միջավայրի մոնիտորինգը, տվյալների հավաքագրումը և հաշվետվությունների ներկայացումը, ինչպես նաև աստիճանաբար ընդլայնելու ՇՄՏՄՀ սկզբունքների կիրառումը: 

2011-2014թթ. Հայաստանը, նշանակված ազգային համակարգողների միջոցով, մասնակցել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ ԵԽ «Եվրոպական Հարևանության և Համագործակցության Գործիք–Բնապահպանական տեղեկատվական միասնական համակարգ» (ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ I Ալք / ENPI-SEIS I East) 4 ամյա ծրագրի աշխատանքներին: ԵՀՀԳ-ԲՏՄՀ/ ENPI-SEIS ծրագրի նպատակը շահառու երկրներին օժանդակություն ցուցաբերելն էր՝ ԲՏՄՀ/SEIS սկզբունքներին համապատասխան շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ իրենց ազգային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման կամ ընդլայնման հարցում:

 

 

 

 

SEIS-ի սկզբունքները
և գործելակերպը
Ծրագրի
համակարգողները

 


 

 

 

 

 

 

Ծրագրեր

 


 

 

 

 

 

 

Աշխատանքային
հանդիպումներ,
սեմինարներ

 


 

 

 

 

 

 

 

Հաշվետվություններ
Զեկույցներ 

 

 

 

 

 

Տեղեկատվություն
Մեթոդաբանություն
Բազաներ


 


 

<
>