ԲՅՈՒՋԵ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք    ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից 2017 թվականի 9 ամսվա ընթացքում միջոցառումների ծրագրի և գերակա  խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (Ձև N4)


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին»  ՀՀ օրենքի համաձայն ՀՀ 2017թ. բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ


Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  "2016-2017թթ. 11 ամիսների ընթացքում ՀՀ պետբյուջե մուտքագրված ՀՀ բնապահպանության նախարարության հսկողության տակ գտնվող բնապահպանական  և բնօգտագործման վճարների  վերաբերյալ"    


ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումները՝ ըստ ծախսային հոդվածների


ՀՀ Ազգային ժողովում  ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության  2016թ. բյուջեի կատարողականը


ՀՀ Ազգային ժողովում ներկայացրել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության  2015թ. բյուջեի կատարողականը  


2015 թվականի բյուջեի հաշվետվություն

2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ բնապահպանության նախարարության ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկանք


<<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի 2015 թվականի ինն ամիսների եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվություն


ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում – 2014  և  2015 թթ.

<
>