ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ


15.08.2018թ.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ  (ՀՀ ԲՆ Գլխավոր քարտուղարի N475-Լ, 15.08.2018  հրաման)


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ


17.07.2018թ.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ   ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

<
>