Կայքը վերաթողարկման փուլում է

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

30.10.2015թ.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

<
>