Կայքը վերաթողարկման փուլում է

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

01.01.2017թ.- 13.07.2017թ.    ՀՀ բնապահպանության նախարարի գերատեսչական հրամաններ

1.     "Հայաստանի Հանապետության բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 316-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.01.2017թ. N12-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 23.01.2017թ. 10517035 (ՀՀԳՏ2017.02.01/4(573)

2.    «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի N 28-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.05.2017թ. N 119-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 11.05.2017թ. 10517180 (ՀՀԳՏ2017.05.20/16)

3.    «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 23-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.05.2017թ. N 120-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 11.05.2017թ. 10517181 (ՀՀԳՏ2017.05.20/16)


01.01.2016թ.- 20.12.2016թ.    ՀՀ բնապահպանության նախարարի գերատեսչական հրամաններ

1.     "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 17-ի N 13-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.01.2016թ. N 8-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 04.02.2016թ. 10516042 (ԳՆԱՏ 15.02.2016թ. N 4)

2.     «Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի մայիսի 31-ի թիվ 21-Ն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2016 թվականի հունիսի 22-ի թիվ 651-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 176-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 162-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցում՝ 20.07.2016թ., կոդ 10016261 (ԳՆԱՏ 01.08.2016թ. N 16)

3.    «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 03.08.2016թ. N 190-Ն հրաման, պետական գրանցումը 09.08.2016թ. 10516271 (15.08.2016թ. N 17)

4.    «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 291-Ն հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին» 11.08.2016թ. N 196-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.08.2016թ.  10516282 (ԳՆԱՏ 24.08.2016թ. N 17.1)

5.     «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 17.08.2016թ. N 202-Ն հրաման, պետական գրանցումը 31.08.2016թ. 10516289 (ԳՆԱՏ 15.09.2016թ. N 19)


25.12.2015թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարի գերատեսչական հրամաններ

Սևանա լճում ձկան ու խեցգետնի որսի արգելման ժամանակահատվածում /2015թ. նոյեմբերի 20-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ը, 2016թ. հունվարի 6-ից մինչև հունվարի 20-ը իրականացվող համատեղ միջոցառումներ


01.01.2015թ.- 01.12.2015թ.    ՀՀ բնապահպանության նախարարի գերատեսչական հրամաններ

 1. "Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 71-Ն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 30 հունվարի 2015 թվականի N 1-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 26 դեկտեմբերի 2014 թվականի N266-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 30 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 415-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 23.02.2015թ. 10015058 (ԳՆԱՏ 02.03.2015թ. N 6)
 2. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2015 թվականի մայիսի 26-ի «Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N 121-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 09.06.2015թ. 10515215
 3. "Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 27-Ն և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2009 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 226-Ն համատեղ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 01.06.2015թ. N 528-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 14.04.2015թ. N77-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 19.06.2015թ. (ԳՆԱՏ 01.06.2015թ. N 18)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հարկային տեսչություններ ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված վճար վճարողների ցանկի ձևը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.07.2015թ. N 206-Ն և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.07.2015թ. N 463-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 29.07.2015թ. 11815314 (ԳՆԱՏ 03.08.2015թ. N 20.1)
 5. Հայաստսնի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 5-ի N 3-Ն և "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 20136 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 317-Ն համատեղ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հուլիսի 8-ի N 697-Ն և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2015 թվականի հունիսի 26-ի N 172-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 04.08.2015թ. (ԳՆԱՏ 17.08.2015թ. N 21)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.08.2015թ. N243-Ն հրաման, պետական գրանցումը 26.08.2015թ. 10515375 (ԳՆԱՏ 15.09.2015թ. N 23)
 7. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 342-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.08.2015թ. N244-Ն հրաման, պետական գրանցումը 26.08.2015թ. 10515376 (ԳՆԱՏ 15.09.2015թ. N 23)
 8. "Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին"  ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 օգոստոսի 2015 թվականի N 46-Ն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 943-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 8 սեպտեմբերի 2015 թվականի N198-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 274-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 13.10.2015թ. 10015418  (ԳՆԱՏ 15.10.2015թ. N 25)
 9. "Սատանի կամուրջ" բնական կամուրջ բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 29.09.2015թ. N 276-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 05.10.2015թ. 10515412 (ԳՆԱՏ 15.10.2015թ. N 25)

01.01.2014թ.-31.07.2014թ.

1. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.07.2014թ. N489-Ն ՀՐԱՄԱՆ <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 1045-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>

2. "Բնապահպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող վարչական հսկողության հարցաշարը հաստատելու մասին" ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 05.02.2014թ. N 3-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.12.2013թ. N 317-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 20.02.2014թ. 12114092 (ԳՆԱՏ 03.03.2014թ. N4.1))

3. «Հայաստանի Հանրապետությունում լաբորատոր համակարգի և առանձին լաբորատորիաների գնահատման ազգային գործիքները, գնահատման և բացերի վերլուծության ժամանակացույցը՝ ըստ մակարդակների, գնահատման զեկույցի ձևաչափը և զեկույցի ներկայացման ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 18.11.2013թ. N 72-Ն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտեի նախագահի 07.04.2014թ. N 55-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.03.2014թ. N 60-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 17.12.2013թ.N 234-Ն և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 01.04.2014թ. N 230-Ն համատեղ հրաման (պետական գրանցումը` 18.06.2014թ. N 10012241)

4.   ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԵՎ ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԽԱՓԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒ ԱՆՏԱՌՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ, ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՀՐԴԵՀԱԱՆՎՏԱՆԳ ՎԻՃԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

5. ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 16-Ի N 28-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

6. “Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.08.2014թ. N218-Ն հրաման, պետական գրանցումը 21.08.2014թ. 10514368 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21)

7.“Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.08.2014թ. N219-Ն հրաման, պետական գրանցումը 21.08.2014թ. 10514369 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21)

8. “Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.08.2014թ. N220-Ն հրաման, պետական գրանցումը 21.08.2014թ. 10514370 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21)

9. "Կենսաանվտանգության, կենսաապահովության, քիմիական և ճառագայթային անվտանգության հարցերով լաբորատոր մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման կրթական ծրագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 10.06.2014թ. N 33-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 18.06.2014թ. N 146-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 23.06.2014թ. N 153-Ն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 01.07.2014թ. N 703-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 07.07.2014թ. N118-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 25.08.2014թ. 10514383 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21.1)

10. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.11.2014թ. “Հիմնադրույթային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության տեխնիկական առաջադրանքի ձևերը սահմանելու մասին” N347-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 28.11.2014թ. 10514534 (ԳՆԱՏ 15.12.2014թ.N 32)


2013թ. 

1. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 24.12.2012թ. «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգը հաստատելու մասին» N 364-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.01.2013թ. 10513013 (ԳՆԱՏ 01.02.2013թ. N 3)

2. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 08.04.2013թ. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի հունիսի 20-ի N 121-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 65-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.04.2013թ. 10513144 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N13)

3. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 121-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 22.05.2013թ. N 99-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 19.06.2013թ. 10513242 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N18)

4. "Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության, գյուղատնտեսության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հունիսի 2013թ. N 32-Ն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 5 օգոստոսի 2013թ. N 670-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 9 հուլիսի 2013թ. N 132-Ն և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 1 հուլիսի 2013թ. N 120-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 05.09.2013թ. 10013353 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N27)

5. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 28-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 10.09.2013թ. N 214-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 10.10.2013թ. 10513393 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N29)

6. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 23-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 10.09.2013թ. N 215-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 10.10.2013թ. 10513394 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N29)

7. "Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 227-Ա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 144-Ա և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 254-Ա համատեղ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 12.11.2013թ. N 203-Ա, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 22.11.2013թ. N 149-Ա և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.11.2013թ. N 286-Ա համատեղ հրաման


առ 01.01.2013թ.-17.06.2013թ.

 1. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 24.12.2012թ. «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգը հաստատելու մասին» N 364-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.01.2013թ. 10513013 (ԳՆԱՏ 01.02.2013թ. N 3)
 2. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 08.04.2013թ. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի հունիսի 20-ի N 121-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 65-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.04.2013թ. 10513144 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N13)

05.04.2013թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N57-Ա 28 ՄԱՐՏԻ 2013Թ.  (հրաման 57-Ա)


առ 01.12.2012թ.-31.12.2012թ.

1. "Թռչկան" ջրվեժ" բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 09.11.2012թ.N 293-Ն հրաման (ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր 17.12.2012թ. N 30 )(հրաման 293)


14.12.2012թ.
ՈՉ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՆՎՃԱՐ ԹԱՓՈՒԿ ՎԱՌԵԼԱՓԱՅՏԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՑԹՈՂՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (համատեղ հրաման)


14.12.2012թ.
ՈՉ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՆՎՃԱՐ ԹԱՓՈՒԿ ՎԱՌԵԼԱՓԱՅՏԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑՈՂ` ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  (համատեղ հրաման)


առ 31.12. 2010թ.

1. "Հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակին արձագանքման միջոցառումների իրականացման մասին զեկույցի ներկայացման օրինակելի ձևը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 28.12.2010թ. N 39-Ն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 11.01.2011թ. N 5-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 11.01.2011թ. N 2-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 29.12.2010թ. N 351-Ն, ՀՀԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 29.12.2010թ. N 412-Ն հնգակողմ հրաման, պետական գրանցումը 26.01.2011թ. թիվ 10011045 (ՀՀԳՆԱՏ 15.02.2011թ. N4)
2. "Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2009 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 27-Ն և N 226-Ն համատեղ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 29.12.2010թ. N30-Ն և N 356-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 16.02.2011թ. թիվ 10511091 (ՀՀԳՆԱՏ 28.02.2011թ. N5)
3. “Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության “Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ” պետական հիմնարկի աշխատողների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը, կազմը, մթցույթի անցկացման ընթացակարգը և պետական հիմնարկի յուրաքանչյուր պաշտոնի գնահատման չափանիշները սահմանելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.06.2011թ. N 121-Ն հրաման, պետական գրանցումը 19.07.2011թ. թիվ 10511345 (ՀՀԳՆԱՏ 02.08.2011թ. N19)


առ 31.12. 2010թ.

1. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 291-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 78-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.04.2010թ., գրանցման համարը 10510167 (պաշտոնական տեղեկագիր N 5) 2. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության առաջատար թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցութային և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորում անցկացնող ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատակարգերը հաստատելու մասին" 26.11.2010թ. N 316-Ն հրաման, պետական գրանցումը 14.12.2010թ., գրանցման համարը 10510475 (պաշտոնական տեղեկագիր N 30.1)


առ 31.12. 2009թ.

1.‹‹Մաքուր զարգացման մեխանիզմի շրջանակներում նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին›› ՀՀ բնապահպանության նախարարի 26.12.2008թ. N474-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.01.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509020
2. ‹‹Որսի կանոնները հաստատելու մասին›› ՀՀ բնապահպանության նախարարի 15.01.2009թ. N 5-Ն հրաման, պետական գրանցումը 06.02.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509050
3. ''Մթնոլորտի գետնամերձ շերտում սպեկտրալուսաչափական եղանակով օզոնի որոշումը›› մեթոդը հաստատելու մասին›› ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.02.2009թ. N 31-Ն հրաման, պետական գրանցումը 25.02.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509088
4. ‹‹Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 111-Ն հրամանի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին›› (Ձև N 2-տա (օդ) ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.12.2008թ. N 450-Ն հրաման, պետական գրանցումը 20.02.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509067
5. ‹‹Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 112-Ն հրամանի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին›› (Ձև N1-թափոն)ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.12.2008թ. N 451-Ն հրաման, պետական գրանցումը 20.02.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509069
6. ‹‹Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 114-Ն հրամանի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին››(Ձև N 2-տա (ջուր) ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.12.2008թ. N 452-Ն հրաման, պետական գրանցումը 20.02.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509070
7. ‹‹Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 460-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին›› ՀՀ բնապահպանության նախարարի 24.02.2009թ. N 37-Ն հրաման, պետական գրանցումը 04.03.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509108
8. ‹‹Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2008 թվականի մարտի 25-ի N 114-Ն հրամանի մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին›› ՀՀ բնապահպանության նախարարի 07.07.2009թ. N 132-Ն հրաման, պետական գրանցումը 22.07.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509249
9. ‹‹Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի վարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին›› ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.07.2009թ. N 145-Ն հրաման, պետական գրանցումը 03.08.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509279 10. ‹‹Բուսական աշխարհի պետական կադաստրի վարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին›› ՀՀ բնապահպանության նախարարի 13.07.2009թ. N 140-Ն հրաման, պետական գրանցումը 03.08.2009թ., պետական գրանցման համարը 10509278 11. ‹‹Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման չափորոշիչների մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին›› ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 12.09.2009թ. N 27-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 12.09.2009թ. N 226-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 30.11.2009թ., պետական գրանցման համարը 12109420

<
>