ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

14.10.2019թ. Հրաման N337-Լ 11.10.2019թ․ Ընդերքօգտագործման թափոնների արդյունքում առանձնացված շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցման առաջնահերթ ծրագրերի իրականացում պահանջող ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների, լքված արտադրական լցակույտերի և խախտված տարածքների  ցանկն ու նկարագիրը հաստատելու մասին


26.09.2019թ.  Հրաման N511-Լ 25.09.2019թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների ցանկը հաստատելու մասին


27.08.2019թ. 

ՀՐԱՄԱՆ N268-Ա 13․08․2019թ․ <<Վակուֆլօ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության <<Արագած->հիդրոէլեկտրակայանի շահագործման նպատակով տրամադրված N 000166 ջրօգտագործման թույլտվությունը կասեցնելու մասին

ՀՐԱՄԱՆ N269-Ա 13․08․2019թ․ <<Էլ-կաս>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության <<Գեղարոտ>> հիդրոէլեկտրակայանի շահագործման նպատակով տրամադրված N 000029 ջրօգտագործման թույլտվությունը կասեցնելու մասին


22.08.2019թ. "Որսի կենդանիների համար նախատեսվող 2019-2020 թվականների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին"  Շրջակա միջավայրի նախարարի 20.08.2019թ. N 279-Ն հրաման


01.01.2019թ.- 19.08.2019թ.    ՀՀ Բնապահպանության նախարարի նորմատիվ իրավական ակտեր

 1. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 316-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" Բնապահպանության նախարարի 07.02.2019թ. N 30-Ն հրաման 
 2. <Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն>> պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության կանոնադրությունը և գույքի կազմը հաստատելու մասին>>  բնապահպանության նախարարի 07.02.2019թ. N 28-Լ հրաման
 3. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վայրի կենդանիների տեսակների սոցիալական նպատակներով օգտագործման մասին (սիրողական որս և ձկնորսություն, ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որս) հայտի և պայմանագրի ձևերը հաստատելու մասին» Բնապահպանության նախարարի 12.02.2019թ. N 33-Ն հրաման
 4. Բնապահպանության նախարարի «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ կետի կիրառման վերաբերյալ» 20.02.2019թ. N 1 պաշտոնական պարզաբանում
 5. Հայաստանի Հանրապետության 2019թվականի պետական բյուջեով  Բնապահպանության նախարարության համար նախատեսված պարգևատրման ֆոնդից  աշխատողների պարգևատրման կարգը հաստատելու մասին Բնապահպանության նախարարի 11.04.2019թ. N 83-Լ հրաման
 6. Բնապահպանության նախարարության ներքին կարգապահական կանոններ հաստատելու մասին  Բնապահպանության նախարարի 23.04.2019թ. N 92-Լ հրաման
 7. «Բնապահպանական նորմեր և կանոններ սահմանող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը հաստատելու մասին» բնապահպանության նախարարի 10.05.2019թ. N121-Լ հրաման
 8. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2018թ.-ի օգոստոսի 8-ի N 242-Լ և 2019թ.-ի ապրիլի 23-ի N 92-Լ հրամաններում փոփոխություններ կատարելու  մասին  03.06.2019թ.N 154-Լ հրաման 
 9. <<Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի աշխատակարգը հաստատելու մասին>>  Շրջակա միջավայրի նախարարի 24.07.2019թ.N 232-Լ հրաման 

01.01.2018թ.- 28.12.2018թ.    ՀՀ բնապահպանության նախարարի նորմատիվ հրամաններ

 1. "2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրային տարածքներում արդյունագործական որսի չափաքանակները սահմանելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 19.01.2018թ. N 10-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 31.01.2018թ. 10518039 (2018թ. ԳՆԱՏ N 4)
 2. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի ապրիլի 11-ի N 108-Ն, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 2-ի N 511-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2006 թվականի ապրիլր 18-ի N 55-Ն համատեղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 28.12.2017թ. N 469-Ն, ՀՀ պաշտպանության նախարարի 23.01.2018թ. N 2-Ն և ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 24.11.2017թ. N 308-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 01.02.2018թ. 32018040 (2018թ. ԳՆԱՏ N 5)
 3. "Բնապահպանական հարկով հարկման բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) և բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգման ակտերի ձևերը հաստատելու մասին " ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.03.2018թ. N 44-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 13.03.2018թ. 10518073 (2018թ. ԳՆԱՏ N 10)
 4. «Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.03.2018թ. N178-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 19.03.2018թ. N66-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը`23.03.2018թ. 12418091 (2018թ. ԳՆԱՏ N 11)
 5. "Շաքի" ջրվեժ ջրագրական բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 02.03.2018թ. N 68-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 23.03.2018թ. 10518088 (2018թ. ԳՆԱՏ N 11)
 6. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2018 թվականի հունվարի 19-ի N 10-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 28.03.2018թ. N 75-Ն հրաման, պետական գրանցումը`  05.04.2018թ. 10518101 (2018թ. ԳՆԱՏ N 12)
 7. "Որսի համար նախատեսվող 2018-2019 թվականների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին" Բնապահպանության նախարարի 31.07.2018թ․ N 229-Ն հրաման (2018թ. ԳՆԱՏ N 15)
 8. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 23-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" Բնապահպանության նախարարի 31.07.2018թ․ N 226-Ն հրաման (2018թ. ԳՆԱՏ N 28)
 9. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի N 28-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" Բնապահպանության նախարարի 31.07.2018թ․ N 227-Ն հրաման (2018թ. ԳՆԱՏ N 28)
 10. <<Բնապահպանության նախարարի նորմատիվ իրավական ակտերի  հաշվառման և պահպանման կարգը սահմանելու մասին>>   բնապահպանության նախարարի 08.08.2018թ. N 242-Լ հրաման

01.01.2017թ.- 31.12.2017թ.    ՀՀ բնապահպանության նախարարի գերատեսչական հրամաններ

 1. "Հայաստանի Հանապետության բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 316-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.01.2017թ. N12-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 23.01.2017թ. 10517035 (ՀՀԳՏ2017.02.01/4(573)
 2. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի N 28-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.05.2017թ. N 119-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 11.05.2017թ. 10517180 (ՀՀԳՏ2017.05.20/16)
 3. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 23-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.05.2017թ. N 120-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 11.05.2017թ. 10517181 (ՀՀԳՏ2017.05.20/16)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության որսահանդակներում որսի կենդանիների 2017-2019 թվականների սիրողական որսի համար թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 01.08.2017թ. N 254-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 03.08.2017թ., 10517328 (ՀՀԳՏ 15.08.2017թ. N 24)
 5. "Օգտակար հանածոյի մշակման համար անհրաժեշտ նյութերի օգտագործման առավելագույն սահմանաչափերի որոշման ընթացակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 01.08.2017թ. N 256-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 10.08.2017թ. 10517336 (ՀՀԳՏ 18.08.2017թ. N 24.1)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի "Բազալտե երգեհոն" սյունաձև բազալտներ և "Անանուն քարայր" սյունաձև բազալտներում բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.08.2017թ. N 274-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 24.08.2017թ. 10517352 (ՀՀԳՏ 01.09.2017թ. N 25)
 7. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի օգոստոսի 1-ի N 254-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 21.08.2017թ. N 282-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 25.08.2017թ. 10517354 (ՀՀԳՏ 01.09.2017թ. N 25)
 8. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 31.08.2017թ. N 299-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 06.09.2017թ. 10517364 (ՀՀԳՏ 15.09.2017թ. N 26)

01.01.2016թ.- 20.12.2016թ.    ՀՀ բնապահպանության նախարարի գերատեսչական հրամաններ

 1. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 17-ի N 13-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.01.2016թ. N 8-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 04.02.2016թ. 10516042 (ԳՆԱՏ 15.02.2016թ. N 4)
 2. «Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի մայիսի 31-ի թիվ 21-Ն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2016 թվականի հունիսի 22-ի թիվ 651-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 176-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 162-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցում՝ 20.07.2016թ., կոդ 10016261 (ԳՆԱՏ 01.08.2016թ. N 16)
 3. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 03.08.2016թ. N 190-Ն հրաման, պետական գրանցումը 09.08.2016թ. 10516271 (15.08.2016թ. N 17)
 4. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 291-Ն հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին» 11.08.2016թ. N 196-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.08.2016թ.  10516282 (ԳՆԱՏ 24.08.2016թ. N 17.1)
 5. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 17.08.2016թ. N 202-Ն հրաման, պետական գրանցումը 31.08.2016թ. 10516289 (ԳՆԱՏ 15.09.2016թ. N 19)

25.12.2015թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարի գերատեսչական հրամաններ

Սևանա լճում ձկան ու խեցգետնի որսի արգելման ժամանակահատվածում /2015թ. նոյեմբերի 20-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ը, 2016թ. հունվարի 6-ից մինչև հունվարի 20-ը իրականացվող համատեղ միջոցառումներ


01.01.2015թ.- 01.12.2015թ.    ՀՀ բնապահպանության նախարարի գերատեսչական հրամաններ

 1. "Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 71-Ն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 30 հունվարի 2015 թվականի N 1-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 26 դեկտեմբերի 2014 թվականի N266-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 30 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 415-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 23.02.2015թ. 10015058 (ԳՆԱՏ 02.03.2015թ. N 6)
 2. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2015 թվականի մայիսի 26-ի «Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N 121-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 09.06.2015թ. 10515215
 3. "Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 27-Ն և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2009 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 226-Ն համատեղ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 01.06.2015թ. N 528-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 14.04.2015թ. N77-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 19.06.2015թ. (ԳՆԱՏ 01.06.2015թ. N 18)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հարկային տեսչություններ ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված վճար վճարողների ցանկի ձևը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.07.2015թ. N 206-Ն և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.07.2015թ. N 463-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 29.07.2015թ. 11815314 (ԳՆԱՏ 03.08.2015թ. N 20.1)
 5. Հայաստսնի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 5-ի N 3-Ն և "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 20136 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 317-Ն համատեղ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հուլիսի 8-ի N 697-Ն և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2015 թվականի հունիսի 26-ի N 172-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 04.08.2015թ. (ԳՆԱՏ 17.08.2015թ. N 21)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.08.2015թ. N243-Ն հրաման, պետական գրանցումը 26.08.2015թ. 10515375 (ԳՆԱՏ 15.09.2015թ. N 23)
 7. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 342-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.08.2015թ. N244-Ն հրաման, պետական գրանցումը 26.08.2015թ. 10515376 (ԳՆԱՏ 15.09.2015թ. N 23)
 8. "Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին"  ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 օգոստոսի 2015 թվականի N 46-Ն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 943-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 8 սեպտեմբերի 2015 թվականի N198-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 274-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 13.10.2015թ. 10015418  (ԳՆԱՏ 15.10.2015թ. N 25)
 9. "Սատանի կամուրջ" բնական կամուրջ բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 29.09.2015թ. N 276-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 05.10.2015թ. 10515412 (ԳՆԱՏ 15.10.2015թ. N 25)

01.01.2014թ.-31.07.2014թ.

 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.07.2014թ. N489-Ն ՀՐԱՄԱՆ <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 1045-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>
 2. "Բնապահպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող վարչական հսկողության հարցաշարը հաստատելու մասին" ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 05.02.2014թ. N 3-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.12.2013թ. N 317-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 20.02.2014թ. 12114092 (ԳՆԱՏ 03.03.2014թ. N4.1))
 3. «Հայաստանի Հանրապետությունում լաբորատոր համակարգի և առանձին լաբորատորիաների գնահատման ազգային գործիքները, գնահատման և բացերի վերլուծության ժամանակացույցը՝ ըստ մակարդակների, գնահատման զեկույցի ձևաչափը և զեկույցի ներկայացման ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 18.11.2013թ. N 72-Ն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտեի նախագահի 07.04.2014թ. N 55-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.03.2014թ. N 60-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 17.12.2013թ.N 234-Ն և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 01.04.2014թ. N 230-Ն համատեղ հրաման (պետական գրանցումը` 18.06.2014թ. N 10012241)
 4. ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԵՎ ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԽԱՓԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒ ԱՆՏԱՌՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ, ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՀՐԴԵՀԱԱՆՎՏԱՆԳ ՎԻՃԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 5. ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 16-Ի N 28-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 6. “Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.08.2014թ. N218-Ն հրաման, պետական գրանցումը 21.08.2014թ. 10514368 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21)
 7. “Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.08.2014թ. N219-Ն հրաման, պետական գրանցումը 21.08.2014թ. 10514369 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21)
 8. “Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.08.2014թ. N220-Ն հրաման, պետական գրանցումը 21.08.2014թ. 10514370 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21)
 9. "Կենսաանվտանգության, կենսաապահովության, քիմիական և ճառագայթային անվտանգության հարցերով լաբորատոր մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման կրթական ծրագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 10.06.2014թ. N 33-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 18.06.2014թ. N 146-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 23.06.2014թ. N 153-Ն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 01.07.2014թ. N 703-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 07.07.2014թ. N118-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 25.08.2014թ. 10514383 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21.1)
 10. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.11.2014թ. “Հիմնադրույթային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության տեխնիկական առաջադրանքի ձևերը սահմանելու մասին” N347-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 28.11.2014թ. 10514534 (ԳՆԱՏ 15.12.2014թ.N 32)

2013թ. 

 1. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 24.12.2012թ. «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգը հաստատելու մասին» N 364-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.01.2013թ. 10513013 (ԳՆԱՏ 01.02.2013թ. N 3)
 2. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 08.04.2013թ. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի հունիսի 20-ի N 121-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 65-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.04.2013թ. 10513144 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N13)
 3. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 121-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 22.05.2013թ. N 99-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 19.06.2013թ. 10513242 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N18)
 4. "Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության, գյուղատնտեսության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հունիսի 2013թ. N 32-Ն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 5 օգոստոսի 2013թ. N 670-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 9 հուլիսի 2013թ. N 132-Ն և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 1 հուլիսի 2013թ. N 120-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 05.09.2013թ. 10013353 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N27)
 5. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 28-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 10.09.2013թ. N 214-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 10.10.2013թ. 10513393 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N29)
 6. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 23-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 10.09.2013թ. N 215-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 10.10.2013թ. 10513394 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N29)
 7. "Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 227-Ա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 144-Ա և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 254-Ա համատեղ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 12.11.2013թ. N 203-Ա, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 22.11.2013թ. N 149-Ա և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.11.2013թ. N 286-Ա համատեղ հրաման

 

<
>