Կայքը վերաթողարկման փուլում է

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ նախագահ
www.president.am

ՀՀ կառավարություն
www.gov.am

ՀՀ Ազգային Ժողով
www.parliament.am


ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն
www.mieir.am

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
www.mss.am

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
www.moh.am

ՀՀ արդարադատության նախարարություն
www.justice.am

ՀՀ  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
www.mes.am

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
www.mfa.am/hy/

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
www.minagro.am

ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
www.minenergy.am

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
www.edu.am

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
www.mincult.am

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
www.mil.am

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
www.msy.am

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
www.mindiaspora.am

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
www.mtad.am

Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
www.mineconomy.am

Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
www.mtc.am

Ֆինանսների նախարարություն
www.minfin.am
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

Ազգային անվտանգության ծառայություն
www.sns.am

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
www.cadastre.am

Պետական եկամուտների կոմիտե
www.petekamutner.am

Պետական գույքի կառավարման վարչություն
www.privatization.am

Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
www.aviation.am

ՀՀ ոստիկանություն
www.police.am


ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

ՀՀ գլխավոր դատախազություն
www.genproc.am

ՀՀ սահմանադրական դատարան
www.concourt.am

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
www.scws.am

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
www.psrc.am

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով 
www.competition.am


ԱՅԼ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
www.csc.am

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն
www.armstat.am

ՀՀ պետական գնումների համակարգ
www.gnumner.am

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
www.sci.am

Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
https://www.geo-fund.am/hy/

<<Մաքուր Հայաստան>> կայք
 http://map.transproject.am/

Երևանի պետական համալսարան
www.ysu.am

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ
www.himnadram.org

<<Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն>> ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկ
http://www.regulations.am

ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն
www.usaid.am

ՀՀ-ում ջրային ոլորտի կառավարման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական հզորացման ծրագիր
www.paconsulting.am/water

Բնապահպանական տեղեկատվական հասարակական կենտրոն
www.aarhus.am

Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոն
http://www.nature-ic.am/hy/

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ
www.thegef.org

Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն
www.osce.org

Կանադայի միջազգային զարգացման գործակալություն
www.acdi-cida.gc.ca

Համաշխարհային բանկ
www.worldbank.org.am

Համաշխարհային օդերևութաբանության կազմակերպություն
www.wmo.ch

Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպություն
www.who.org

Հայաստան կլիմայի փոփոխության ուսումնասիրությունը
www.climate.nature-ic.am

Հայաստան քաղաքային ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման էներգաարդյունավետության բարձրացում
www.heating.nature-ic.am

Հայաստանի ազգային հզորությունների կարիքների գնահատում գլոբալ բնապահպանական կառավարման համար
www.ncsa.nature-ic.am

Հայաստանի ազգային օզոնային կենտրոն
www.armozone.am
www.ozone.nature-ic.am

Հայաստանի կենսաբազմազանությունը
www.biodiv.nature-ic.am

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
www.aua.am

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
www.undp.org

ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության ծրագիր
www.unep.org

ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման կազմակերպություն
www.unido.org 

ՄԱԿ-ի եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով
www.unece.org 

Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիր (Հայաստանյան կետրոն)
www.undp.am

Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն
www.epac.am

Ռեգիոնալ էկոլոգիական կենտրոն
www.rec-caucasus.org

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն
www.oecd.org

Տեխնիկական աջակցություն Հայաստանին, Ադրբեջանին, Վրաստանին և Մոլդովային` կլիմայի գլոբալ փոփոխության իրենց պարտականությունների կատարման համար
www.cdm.nature-ic.am

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան
www.Ombuds.am

<
>