ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ նախագահ
www.president.am

ՀՀ կառավարություն
www.gov.am

ՀՀ Ազգային Ժողով
www.parliament.am


ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն
www.mieir.am

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
www.mlsa.am

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
www.moh.am

ՀՀ արդարադատության նախարարություն
www.justice.am

ՀՀ  Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
www.mes.am

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
www.mfa.am/hy/

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
www.minagro.am

ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
www.minenergy.am

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
www.edu.am

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
www.mincult.am

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
www.mil.am

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
www.msy.am

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
www.mindiaspora.am

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
www.mtad.am

Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
www.mineconomy.am

Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
www.mtc.am

Ֆինանսների նախարարություն
www.minfin.am
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

Ազգային անվտանգության ծառայություն
www.sns.am

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
www.cadastre.am

Պետական եկամուտների կոմիտե
www.petekamutner.am

Պետական գույքի կառավարման վարչություն
www.privatization.am

ՀՀ ոստիկանություն
www.police.am


ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

ՀՀ գլխավոր դատախազություն
www.genproc.am

ՀՀ սահմանադրական դատարան
www.concourt.am

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
www.scws.am

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
www.psrc.am

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով 
www.competition.am


ԱՅԼ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
www.csc.am

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե
www.armstat.am

ՀՀ պետական գնումների համակարգ
www.gnumner.am

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
www.sci.am

Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ
https://www.geo-fund.am/hy/

<<Մաքուր Հայաստան>> կայք
 http://map.transproject.am/

Երևանի պետական համալսարան
www.ysu.am

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ
www.himnadram.org

<<Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն>> ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկ
http://www.regulations.am

ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն
https://www.usaid.gov

Բնապահպանական տեղեկատվական հասարակական կենտրոն
www.aarhus.am

Կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոն
http://www.nature-ic.am/hy/

Բնապահպանության նախարարաության Օզոնի ազգային կենտրոն
www.armozone.am

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ
www.thegef.org

Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն
www.osce.org

Համաշխարհային բանկ
http://www.worldbank.org/en/country/armenia

Համաշխարհային օդերևութաբանության կազմակերպություն
www.wmo.ch

Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպություն
www.who.org

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
www.aua.am

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
www.undp.org

ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի պահպանության ծրագիր
www.unep.org

ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման կազմակերպություն
www.unido.org 

ՄԱԿ-ի եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով
www.unece.org 

Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիր (Հայաստանյան կետրոն)
http://www.am.undp.org/

Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն հիմնադրամ ԿՏԲԿ
www.rec-caucasus.org

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն
www.oecd.org

Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան
www.Ombuds.am

<
>