ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

29.03.2018թ. Եզրակացություններ   

 1. <<ՊոլիԱրմ>> ՍՊԸ  ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի հարթակի տարածքում 2017-2020թթ. երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
 2. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Գողթ  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 3. <<Չկալովկա գյուղում Ռազմիկ Հովաննիսյանին պատկանող շինության 0.22կՎ էլեկտրամատակարարում>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
 4. <<Լոթթի Էնջիներիա>> ընկերության կողմից ներկայացված Գյումրի քաղաքի շրջանցիկի և Գյումրի-Բավրա ճանապարհային հատվածների վերակառուցման և բարելավման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
 5. <<ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի հարավային տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 6. <<ՎԱԿ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ>> ՍՊԸ  կենսաօրգանական (սպանդային) և այլ օրգանական թափոնների ոչնչացման համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 7. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Կարենիս  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 8. <<Բիթեր Ռիվեր>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի Երևան-Սևան մայրուղի 10/5 հասցեում նախատեսվող գարեջրի գործարանի և ռեստորանի աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
 9. <<ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ>> ՓԲԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի գիպսատար ապարների  հանքավայրի հարավային  տեղամասում  2017-2020թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական  ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեեցության նախնական  գնահատման հայտ
 10. <<Ավշար ջուր>> ՍՊԸ ՀՀ Արարատի մարզի <<Արարատ>> ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի թիվ 11 և 12 հորատանցքներից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 11. <<Նիգ Մայնինգ>> ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Խդեբանցի ոսկու հանքերևակման տարածքում 2018-2020թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
 12. <<ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆԱՎԹԻ ԵՎ ԳԱԶԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ>> ՍՊԸ ՀՀ երկրորդ պայմանական տարածքում նավթի և գազի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 13. <<ՌԱՈւՌ>>  ՍՊԸ ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի կավային ապարների երևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 14. <<Սյունիք>> Օդանավակայան ՍՊԸ կողմից ներկայացված  ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում օդանավակայանի ուղևորային համալիրի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
 15. <<Ալկաֆիշ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքում նախատեսվող մանրաձկան արտադրամասի նախնական գնահատման հայտ 

05.02.2018թ. Եզրակացություններ

 1. <<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ <<Իջևան>> էլ.ցանց, Վազաշեն գյուղում տեղադրվող 400/6 կՎԱ հզորության ԼՏԵ-ի 6կՎ էլեկտրամատակարարում>> նախագծի գնահատման հաշվետվություն
 2. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Կամարիս  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 3. <<Նիկոլ Տուֆ>> ՍՊԸ ՀՀ Շիրակի մարզի Բագրավանի պեմզային տուֆի  հանքավայրի <<ԱԼԲԱ>> տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 4. <<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ <<Ագարակ փ.կ.-ի և 110/35/6 կՎ Ագարակ ենթակայանի միջև կապ 110 կՎ նոր օդային գծի կառուցում>> աշխատանքային նախագծի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
 5. <<ՀԻԴԴԵՆ ԳՈԼԴ>> ՍՊԸ ՀՀ   Արագածոտնի  մարզի  Արագածի պեռլիտի հանքավայրի օգտակար  հանածոյի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 6. <<Էրնստ Էնդ Յանգ>> ՓԲԸ Երևանի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագրի ռազմավարական բնապահպանական գնահատման հաշվետվություն 
 7. <<Դորոժնիկ>>  ՍՊԸ Սպանդարյանի տուֆի և բազալտի հանքավայրի երրորդ(բազալտի) տեղամասի օգտակար հանածոների արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն 
 8. <<ՄԼ Մայնինգ>>  ՍՊԸ Եղվարդի հրաբխային խարամի արևմտյան տեղամասի տարածքում 2017-2019թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 9. <<Տելիա Մայնինգ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Աստղաբերդ>>  ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
 10. <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ Այգեձորի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի (Թղկուտի տեղամաս) ստորին հորիզոններում և թևերում 2017-2019թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ժամկետի երկարաձգման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 11. <<Կապպեր Պլաս>> ՍՊԸ Սարիքար-Կուտականի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում  2017-2020թթ. ընթացքում որոնողական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 12. <<Կապպեր Պլաս>> ՍՊԸ Թթուջրի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում  2017-2020թթ. ընթացքում որոնողագնահատողական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 13. <<Գեոմայնինգ>> ՍՊԸ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վարդենիսի բազմամետաղների հանքերևակման տարածքում 2017-2019թթ.երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 14. <<Էյ թի էմ էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված  <<Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր>> ՓԲԸ-ի <<110/35/6" 35/6 կՎ Սոթք>> ենթակայանում 110կվ բջիջի տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 15. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Բալահովիտ համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 16. <<Մհեր և Տիգրան>> ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի ԳԱՅ-1 ավազակոպճային խառնուրդի երևակումում  2017-18 թթ կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 17. <<ՄԱՅՆԻՆԳ>> ՍՊԸ  կողմից ներկայացված ՀՀ Արագածոտնի մարզ Արուճի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի հյուսիսային տեղամասում  օգտակար  հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 18. <<ԱՐԿԻ>> ՍՊԸ Կաքավաձորի տուֆի հանքավայրի Պարտիզակ տեղամասում օգտակար  հանածոյի  արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 19. <<Ախթալայի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի բացահանքի արդյունահանված տարածքում պոչերի պահեստավորման>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
 20. ՀՀ Կոտայքի մարզի  Գետամեջ  համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 21. էջմիածին քաղաքը, որպես համայն հայության հոգևոր և խոշոր զբոսաշրջային  կենտրոն  աշխարհին հավուր պատշաճի ներկայացնելու նպատակով նախատեսվող  կենտրոնական փողոցների վերակառուցման, տարածքների կազմակերպման, օղակաձև տրանսպորտային երթուղու հատվածային վերակառուցման և լրակառուցման, արդիականացման, պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման, դեպի եկեղեցիներ տանող փողոցների, ճանապարհների հիմնանորոգման, էջմիածին քաղաքի մուտքի  նախագծման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 22. <<Սպայկա>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Շենգավիթ Արտաշատի խճուղի 37/2, 49/3, 49/4,49/5, 51/2, 51/3 հասցեներում նախատեսվող կաթնամթերքի գործարանի և ջերմոցային համալիրների նախնական գնահատման հայտ
 23. <<Արմսանպրոդակտ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Շենգավիթ Արտաշատի խճուղի 49/2 հասցեում նախատեսվող ջերմոցային համալիրի  նախնական գնահատման հայտ 
 24. <<ԿԱՊՈՒՅՏ ԲԱԶԱԼՏ>>   ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Սպանդարյան-1 բազալտների երևակումում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 25. <<ՎԻԿԱՐՏ>>   ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի երևակումում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 26. <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ  Երևանի ՋԷԿ-ի 220/110/35 ենթակայանի վերակառուցման  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 27. <<Սոս-Սաքո>> ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանքի նեֆելինային սիենիտների  հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 28. «Հայգյուղշիննախագիծ» ՍՊԸ Բաղրամյան-Նորակերտ ինքնահոս  ոռոգման համակարգի ներտնտեսային ցանցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 29. ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ  գյուղական համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 30. <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (ՏԱՎՈՒՇ-2) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 31. <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (ՏԱՎՈՒՇ-3) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 32. <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (ՏԱՎՈՒՇ-4) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 33. <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ <<Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի` համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի (ՏԱՎՈՒՇ-6) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 34. <<Միլենիում  Կոնտրակշեն>> ՍՊԸ  Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Տերյան փողոց 5 հասցեում նախատեսվող հյուրանոցային համալիրի  կառուցման նախնական գնահատման հայտ
 35. <<ՄԵԳԱՇԻՆ>>   ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի  բազալտի հանքավայրի հյուսիսային տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 36. <<Վերջին հանգրվան>> ՍՊԸ ՀՀ Շիրակի մարզի Առափի համայնքում նախատեսվող մասնավոր գերեզմանատան գնահատման հաշվետվություն
 37. <<Թաթսթոուն>> ՍՊԸ ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքի հանքավայրի տեղամասից <<Մեղրի -1>> 220կՎ օդային գծի տեղափոխման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գնահատման հաշվետվություն
 38. <<Թադշեն>> ՍՊԸ ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի առաջին և երկրորդ տեղամասերում օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 39. <<Պրեմիում Մայնինգ>> ՍՊԸ ՀՀ  Սյունիքի մարզի Սոֆլու-Լեռնաշեն բազմամետաղների հանքային դաշտում 2017-2020թ.թ. ընթացքում որոնողագնահատողական   աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
 40. <<Հայկական նավթի և գազի ընկերություն>> ՍՊԸ ՀՀ 1-ին և 3-րդ պայմանական տարածքներում /ՀՀ Շիրակի, Լոռու, Տավուշի մարզեր/ նավթի և գազի երկրաբանական  որոնողական աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
 41. <<Ռենշին>> ՍՊԸ Երևան քաղաքի Սասնա Ծռեր 3 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի նախնական գնահատման հայտ
 42. <<Փերֆեքթ Սթոուն>> ՍՊԸ ՀՀ Արմավիրի  մարզի Կարմրաշեն - Մաստարայի տուֆի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

06.09.2017թ. Եզրակացություններ

1. «Արինչո» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
2. <<ԲՆԱՔԱՐ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տուֆի հանքավայրի արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
3. <<Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ>> ԲԲԸ /  ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
4. «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան>> ՍՊԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 2/54 (1K) հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
5. <<ԱՐԹՎԱՆ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի երրորդ տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
6. <<Ախուրյանի Կոոպշին>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտի անդեզիտաբազալտների երևակման Կառնուտ 1 տեղամասում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7. <<Գառնիի քարերի սիմֆոնիային մոտեցնող>> և <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի այցելուների կենտրոնից դեպի Գառնիի քարերի սիմֆոնիա տանող գործող ճանապարհների վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
8. <<ԳԵՈՌԵՅԴ>> ՓԲԸ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Մուցքի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակման շրջանում 2017-2019թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
9. <<Գևլեռ>> ՍՊԸ / Կապանի պղնձի հանքավայրի կենտրոնական հանքի նոր տրանսպորտային հանքուղու ելքից հանքայնացված ջրի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10. <<Գոլդեն լենդ>> ՍՊԸ /  ՀՀ Սյունիքի մարզի Արևիսի բազմամետաղային հանքային դաշտում 2017-2020թթ ընթացքում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11. <<Մաստարա>> ԱԿ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի երեխաների (Վիենի) զբոսայգու, Գորիսի երիտասարդների զբոսայգու, Գորիսի (Վարարակն) գետի աջափնյա հատվածի վերակառուցում, Գորիս քաղաքի պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
12. <<Գրին Փաուր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Մեղրի 2>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
13.<<Իջևանի գինու կոնյակի գործարան>>ՓԲԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
14. <<Կողբաքար>> ՍՊԸ Հարճիշս-Պտղավանի ԱԿԽ հանքավայրի բացահանքի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
15. <<110կվ Լալվար և Նոյեմբերյան օդային գծի տեղափոխում նախագծի>>  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
16. <<Մետալս Մայնինգ Գրուպ>> ՍՊԸ / Շամբի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում 2017-2020թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17. <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի>> ՍՊԸ / <<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
18. <<Մովարթստուդիո>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Երևանի քաղաքի Գ. Ստեփանյանի անվան թիվ 135 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
19. <<ՍԵՎ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի բազալտի երևակման տարածքի 2017-2018թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեեցության նախնական գնահատման հայտ
20. Շ. Մկրտչյան Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց 127/19 հասցեում գտնվող արտադրական մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
21. «Տաթևիկ-3» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի Ներքին Բազմաբերդի տեղամասի տարածքում 2017-2018թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
22. <<ՀԳՆՔ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ / <<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
23. <<ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված <<Զորաց քարեր>> հուշարձանի մերձակա տարածքում զբոսաշրջային գոտու ստեղծման աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
24. <<Բարձրավորլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ / <<Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի <<Արևիք>> ԱՊ Բողաքար գետի ափին հարող 4.26 հա տարածքի անտառապատման նախագծի նախնական գնահատման հայտ
25. <<Քեմփ Վենչուրս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ


06.07.2017թ. Եզրակացություններ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանա լճի Բերդկունք համայնքին հարող հատվածում Սևանի իշխանի աճեցման ցանցավանդակային տնտեսության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևան Ակվա>> ՓԲԸ

Կարճաղբյուր համայնքի ձկնաբուծական համալիրի սելեկցիոն տն տեսության, բացօթյա ավազանների և դրան պատկանող ենթակառուցվածքների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևանի իշխան>> ՓԲԸ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային տուֆի հանքավայրի Արևելյան տեղամասի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / <<Բնաքար տուֆ>> ՍՊԸ

 Լիճվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն (եզրակացություն)


15.06.2017թ. Եզրակացություններ

<<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

<<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ

ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


28.04.2017թ. Եզրակացություններ
<<Նարվանա>> ՍՊԸ
<<Կրիվոյշին>> ՍՊԸ
<<Վալոդյա Գրիգորյան>> ՍՊԸ
<<Վարդան Աղբյուր>> ՍՊԸ
<<Մայն Ինվեստ>> ՍՊԸ
<<Գրին Փաուր>>ՍՊԸ
<<Ֆուլ Սթոուն>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>>- Խոր Վիրապ
<<Լիլի Արման>>ՍՊԸ
<<Էդգար Արման>>ՍՊԸ
Վազաշեն ՕԳ
<<Վագ Քար>>ԱՊԸ
<<Սահակ -1>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ Դվին


17.02.2017թ. Եզրակացություններ
<<Ռենկո Արմէստեյտ>> ՍՊԸ - Երևանում նոր համակցված շոգեգազային ցիկլով ՀՇԳՑ էլեկտրակայանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն  
<<Մառա և դուստրեր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ռաֆայել Իշխանյանի անվան Երևանի թիվ 153 դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
<<Ինջիներինգ Էվրոս>> ՍՊԸ - Նոր Խարբերդի Մ. Ղազարյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Արտենիի պեմզային ավազների հարավային տեղամասի տարածքում 2017-2019թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Այրն Մայնինգ>> ՍՊԸ -  ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի երկաթի երևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Ջրտուք>> ՍՊԸ - <<Վեդիի ջրամբարի կառուցում Արարատյան հարթավայրի ոռոգման համար>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
<<Սթոուն Գրուպ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի 7-C1-II ենթաբլոկի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Օբսիդիան Սթոն>> ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածավանի օբսիդիանի երևակման <<Վանակատ>> տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Սամվել-Արտյոմ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արտավազդի օնիքսանման մարմարի, տրավերտինի և գունավոր փշրաքարերի հանքավայրի տրավերտինի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
«Մխիթար պապիի թոռնիկներ» ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Կիր-Քար>> ՍՊԸ - ՀՀ Շիրակի մարզի Ջաջուռի կրաքարերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Ամրիտամ>> ՍՊԸ - <<Գնդեվանք-1>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ

 


15.02.2017թ. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանի 2017-2022թթ. միջոցառումների ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն / <<Գեոինֆո>> ՍՊԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Քաջարանի պղնձամոլիմդենային հանքավայրի պաշարների արդյունահանման նախագծի փոփոխության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Զանգեզուրի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Սիս գյուղական համայնքի(բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Ատրիում պրո Ստուդիո>> ՍՊԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Ռանչպար գյուղական համայնքի(բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Հայնախագիր>> ԲԲԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Արարատ քաղաքի աղբավայրի բարելավում և ենթակառուցվացքների ստեղծման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն /<<Հ. Արամայն>> ՍՊԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
եզրակացություն


16.12.2016թ. "Վայկ մետալ" ՍՊԸ Գլաձորի բազմամետաղային հանքավայրի բացհանքի շահագործում
եզրակացություն


18.11.2016թ.
Գեղի գետի ավազանի  հանքային դաշտում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի  երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքի  ժամկետի երկարաձգման նախնական գնահատման հայտ
Չկալովկա  համայնքի  վարչական տարածքում նախատեսվող ժամանակակից գյուղական  տուրիզմի և հանգստի  կենտրոնի նախնական գնահատման հայտ
Երևան քաղաքի Զաքարիա Սարկավագի 14 հասցեում նախատեսվող չինարենի ուսուցման դպրոցի նախնական գնահատման հայտ
Ծովագյուղ համայնքի  վարչական տարածքում նախատեսվող նահգստյան տան վերահատակագծման երկհարկանի քոթեջների և լողավազանի նախագծի նախնական գնահատման հայտ
Շորժա համայնքի  լճափնյա հատվածում նախատեսվող ամառանոցային համալիրի նախնական գնահատման հայտ
Շաքիի բազալտի հանքավայրի առաջին տեղամասի ընդլայնմանհաշվետվություն
Վարսեր գյուղական համայքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի հաշվետվություն
Որոտանի բազալտի հանքերևակման տեղամասում 2016-2017թթ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
Փարաքար համայքի Ի. Գասպարյան փողոց թիվ 41/6 և 43 հասցեներում նախատեսվող ԱԳԼՃԿ կայանի նախնական գնահատման հայտ
Արուճի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման հաշվետվություն
Սևան քաղաքի բժշկական կենտրոնի աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
Պռոշյան գյուղական համայնքի  պարզեցված գլխավոր հատակագծի հաշվետվություն
Արամուս գյուղական համայնքի  պարզեցված գլխավոր հատակագծի հաշվետվություն
Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թթ կառավարման պլանի և Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թթ կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրի  հաշվետվություն
Լիճքի բազմամետաղային հանքային դաշտի երկրաբանական ուսումնասիրության  նախնական գնահատման հայտ
Ավան վարչական շրջանի առանձին տարածքների գոտևորման նախագիծ
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մյասնիկյան պողոտայի 38/3 և 38/5 հասցեներում հասարակական սպասարկման օբյեկտի նախնական գնահատման հայտ
Ավանի աղի կոմբինատի հանքում լրացման հորերի մշակման հաշվետվություն
Գեղաքար Սարիգետի ոսկի-բազմամետաղային երևակման սահմաններում 2015-2017թթ երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքի ծամկետի  երկարաձգման նախնական գնահատման հայտ
Երևանի ջերմաէլեկտրոկենտրոնի  վերազինման հաշվետվություն
Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Ծարավ Աղբյուրի փողոց 55/25 հասցեում նախատեսվող ուսումնա-սպորտային համալիրի  նախնական գնահատման հայտ
Դիլիջան քաղաքի <<Մեծ Թալա>> շրջանի թիվ 1, թիվ2 վերակառուցված ցամաքուրդային թունելների միջև ընկած չանցած միջանկյալ 550մ թունելների  հատվածամասի  կառուցման նախնական գնահատման հայտ
Գորիս քաղաքային համայքնի գլխավոր  հատակագծի լրամշակման հաշվետվություն
Դդմաշենի համայնքի  պարզեցված գլխավոր պարզոցված հատակագծի հաշվետվություն
Կոմիտաս 15 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի նախնական գնահատման հայտ
Արտաշատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագիծ
Կարապիձորի բազալտների հանքավայրի  արդյունահանման հաշվետվություն
Ծաղկաձոր քաղաքի Օրբելի եղբայրների  փողոց 18/1 հասցեում նախատեսվող հանգստի գոտու նախնական գնահատման հայտ
ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ Մարտունի քաղաքում նախատեսվող մարզայի լաբորատորիայի նախնական գնահատման հայտ
ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ Վանաձոր քաղաքում նախատեսվող մարզայի լաբորատորիայի նախնական գնահատման հայտ
ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ Կապան քաղաքում նախատեսվող մարզայի լաբորատորիայի նախնական գնահատման հայտ
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Ս. Սաֆարյան 14 հասցեում գտնվող առևտրի կենտրոնի  ընդլայման նախագիծ
Գլաձորի բազմամետաղների հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագիծ


24.08.2016

Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի փոփոխված նախագիծ
եզրակացություն

Երևան քաղաքաի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Սեբաստիա 143,143/1, 143/2 հասցեներում գտնվող առևտրի կենտրոնի ընդլայնում
եզրակացություն

Արարատի տրավերտինների հանքավայրի Կեռասի ընդլայնվող տեղամասի նախագիծ
եզրակացություն

Նռնաձորի (Նյուվադի) պղինձ-ոսկեբեր հանքերևակման տարածքում 2016-2018թթ երկրաբանական ուսումնասիրություն
եզրակացություն

"Գեղի ՓՀԵԿ-1" ՓՀԵԿ-ի նախագծի փոփոխություն
եզրակացություն

Հովտաշատ համայքնում, Բաղրամյան 150 հասցեում նախատեսվող ԱԳԼՃԿ կայան
եզրակացություն

Դիլիջան քաղաքում երկշղթա 110Կվ "Ֆիոլետովո" ՕԳ-ի տեղափոխման նախագիծ
եզրակացություն

"Շաքի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում գործող ձկնային տնտեսության վերակառուցում և ընդլայնում
եզրակացություն

Քյորփլիի ֆելզիտային տուֆերի հանքավայրի ընդլայնվող բացհանք
եզրակացություն

Մարգարայի ավազի հանքավայրի արևմտյան  տեղամասի շահագործում
եզրակացություն

Հանքավանի ածխաթթվային թերմալ հանքավայրի ջրերի հանքավայրի "Հանքավանի" տեղամասի ջրհավաք հորատանցքի շահագործում
եզրակացություն

"Ջերմուկ" ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի կիրճի IV-K հորատանցքից արդյունահանում
եզրակացություն

"Վարդան" ՓՀԵԿ-ի վերազինում
եզրակացություն

"Վարդանանց" ՓՀԵԿ-ի վերազինում
եզրակացություն

Սևան համայքի հանգստի գոտի 5-րդ փողոց թիվ11/1 հասցեում նախատեսվող հագստի գոտի
եզրակացություն

Ձուլման տեղամասում ջրի շրջանառու համակարգում նոր հովարանի, փայտե տարաների պատրաստման տեղամասում ցիկլոնի, քսուքահովացնող հեղուկի թորման "Airpure"  համակարգ
եզրակացություն

"ՍԵԿԱ" ՓՀԵԿ-ի կառուցում
եզրակացություն

Զիրաքի հրաբխային խարամի հանքավայրի արդյունահանում
եզրակացություն

Սևանա լճի ափամերձ 10հա տա

<
>