ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


16.07.2020թ.
51.  «Արամամ» ՍՊԸ «Մոլիբդեն և մոլիբդեն պարունակող թափոնների վերամշակման արտադրամասի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
52. «Վելլի Բեյ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Միկոյան 9/3 հասցեում ռեստորանային համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
53.  «Մագաս» ՍՊԸ  Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչակա շրջանի Հ․ Գյուրջյան փողոց 11/4, 11/5 և 25/1 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


08.07.2020թ.
50. «ԱԳ ՏԵԿ» ՍՊԸ Կապարի թափոնների վերամշակման (ձուլման) արտադրամասի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


24.06.2020թ.  
49. «Մլ Մայնինգ» ՍՊԸ, Վանինայի ավազի հանքավայրի հյուսիս-արևմտյան տեղամասին հարող տարածքում 2020-2022 թթ.  կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


24.06.2020թ.
48.   «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, Ագարակի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի արդյունահանման թիվ ՇԱԹՎ-29/311 թույլտվությամբ տրամադրված տեղամասի ընդլայնման և Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմիբինատի վերազինման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


18.06.2020թ.
47.  «ԱՐՄ-ԱՌ» ՍՊԸ Արմավիրի մարզի Կողբավանի հրաբխային տուֆերի հանքավայրի Սևակասար տեղամասի /6-Ա և 4-Ա բլոկներ/ օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


18.06.2020թ.
46. «Կարիսմա» ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Արամուսի բազալտների հանքավայրի «Կարիսմա» տեղամասում 2019-2022թթ.  ընթացքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


17.06.2020թ.
43.  «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ ՍՊԸ Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. Փափազյան 32 հասցեում նախատեսվող բժշկական կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
44.  «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ Բանեցրած թթվային մարտկոցների գործածության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
45.  «Արտքոմփանի» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Լենինականի 15 /Հասրաթյան/ հասցեում նախատեսվող բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


05.06.2020թ.
41«Ատլանտ գրուպ» ՍՊԸ, Կենտրոն վարչական շրջանի Ռոստոմի 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 32/1, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7 և Նար-Դոսի 53/2 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


04.06.2020թ.
42.  «ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում» ՀԿ, Մոնթե Մելքոնյան փողոցում բնակելի և հասարակական շենքերով թաղամասի /«Վերածնունդ» երիտասարդական ավանի/ կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


<<Պար Սամ Եղբայրներ>> ՍՊԸ Երևան քաղաքի  Էրեբունի վարչական շրջանաի Տ. Մեծ հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ  համալիրի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ


20.05.2020թ.

1.    «Պարս» ՍՊԸ Դավթաշեն վարչական շրջան, Փիրումյանների փողոց 13 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
2.    «Մառա և դուստրեր» ՍՊԸ Երևանի թիվ 95 դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
3.    «Ջեթ Սեթ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Աբելյան 2/1 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
4.    «Բաղրամյան Բիլդինգ» ՍՊԸ Բաղրամյան պողոտա 37/39 հասցեում բազմաբնակարան շենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
5.    «Սի Էս Սի» ՍՊԸ Տավուշի մարզի Կույբիշևի գունավոր կոնգլոմերատների հանքավայրի «Աջի-Յալ» տեղամասի բացահանքից արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
6․ «Տի-Սլա» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Անգեղի անդեզիտաբազալտների հանքերևակման տարածքում 2019-2021 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական  ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7․ «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ Գլանավորման և կոմպրեսորային համալիրի ջրի փակ շրջանառու համակարգի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
8. «ԷՅՉ ԲԻ ԷՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Հ. Ներսիսյան փողոց հ5 հասցեում նախատեսվող երկու բազմաֆունկցիոնալ բնակելի մասնաշենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
9. «Օրդ Դեվելոփմենթ» ՍՊԸ Գրիբոյեդով փողոց 48, 48 տարածք և 48/4 հասցեներում նախատեսվող բնակելի թաղամասի նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10. «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ Արարատի մարզի Մխչյան համայնքի, Մխչյան-Հովտաշեն ճանապարհի 1 հողամասում գյուղմթերքների շուկայի, առևտրի և սպասարկման կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11. «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Մարց» 35/10կՎ ենթակայանից սնվող «Լորուտ» 10կՎ օդային գծի վերակառուցում» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
12. «Նատալի ֆարմ» ՍՊ ընկերության կողմից նախատեսվող կլինիկական թափոնների այրման կայանքի տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
13. «Յուքոմ» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բջջային կապի կայանի էլեկտրասնուցման և օպտիկական մանրաթելի օդային գծերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
14. «ՎԳՄ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ադոնցի փողոց,  19/8  հասցեում բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
15. «ԳԼՈԲԱԼ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վարչական շրջանի Գյուրջյան փողոց 27 հասցեում նախատեսվող բազմահարկ բնակելի համալիրի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
16. «Գրին Հիլզ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Դավիթ Բեկ փողոց N103/5 հասցեում նախատեսվող բնակելի թաղամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17. «Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Արշակունյաց պողոտա հ.18, 18/4, 18/5, 18/10, 18/12, 18/16 հասցեներում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդցության նախնական գնահատման հայտ
18. Քաղաքացի Ա. Արամյան Չարենցավան համայնքի Տերվիշյան փողոց թիվ 11 հասցեում նախատեսվող ԱԳԼՃ կայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
19. Քաղաքացի Ն. Բախչաջյան Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Թբիլիսյան 29/27 հասցեում նախատեսվող պահեստային և գրասենյակային շինությունների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
20. «Սնատ» ՍՊԸ Արագածոտնի մարզի Թալին-1 տուֆերի  հանքերևակման տարածքում 2019-2021 թթ. կատարվելիք երկրաբանական  ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
21. «Ճարտարապետական արվեստանոց Աղեկյան» ՍՊԸ Արաբկիր վարչական շրջանի Գ. Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
22. «Գոգ Արս» ՍՊԸ Լճաշենի բազալտի հանքավայրի հարավ-արևմտյան տեղամասում 2019-2020 թթ.  կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության   աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
23. «Նորշին» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Մանանդյան փողոց 41/3 և 41/3 շենք հ.1 հասցեներում արտադրական շենքը բնակելի վերակառուցման և նոր բազմաբնակարան մասնաշենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
24. «Լավ Սար» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի 3-րդ թաղամաս  31/1 և Ա. Միկոյանի 31  հասցեներում նախատեսվող բնակելի շենքերի և ենթակառուցվածքների շինարարության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
25. «Աշտարակ ձու»  ՍՊԸ Արագածոտնի մարզի Աղձք համայնքի 29-րդ փողոց N2 շենք հասցեում հրկիզարանի տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
26. «Տավուշի ՃՇՇ» ՓԲԸ Չինարիի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
27․ «Մեգա Սթոուն» ՍՊԸ «Վահանատուֆ» տուֆերի երևակումում  2019-2021 թթ.  կատարվելիք երկրաբանահետախուզական  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
28. Պետական եկամուտների կոմիտե Սյունիքի մարզի  Մեղրի  համայնքի վարչական տարածքում Մեղրիի մաքսակետի արդիականացում և վերակառուցում նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
29. «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի Պրիվոլնոյե բնակավայրում 29.82հա տարածքի անտառապատում ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
30. «Շինարտ Գրուպ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի, Թ. Նազարբեկյան թաղամաս 41/1 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
31. «Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ «Լճաշեն և Ծովագյուղ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող 400-500մմ տրամագծի պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում» նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
32. «Վարտուֆ» ՍՊԸ «Կողեսի գաբրո-սիենիտների հանքավայրի արդյունահանման» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
33. Պետական եկամուտների կոմիտե Գյումրի քաղաքի Թբիլիսյան խճուղի թիվ 2/14 հասցեում ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների միասնական սպասարկման կենտրոնի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
34. «Լույսեր» ՓԲԸ Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Լենինգրադյան փողոցի 23/7 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
35. «Ա-Քարավան» ՍՊԸ Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
36. «Շիրինշին» ՍՊԸ Սպանդարյանի բազալտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
37. «Ըդվանսդ Դիվելըփմենթ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Բագրևանդ թաղամաս 51 հողամաս հասցեում նախատեսվող բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
38․ «Սերգե-Ագոպիգ Դեր-Սահագույան» ՍՊԸ, «Սթարլայն» ՍՊԸ «Հին Երևան» թաղամասի` Բուզանդի փողոց 12, 14 և Արամի փողոց 11/1 հատվածի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
39. «Սահակյանշին» ՓԲԸ Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 12/5, 13, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5 հասցեներում նախատեսվող  բազմաբնակարան բնակելի և հասարակական համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


10.01.2020թ.

1.    «Գևորգյաններ» ՍՊԸ Գեղարքունիքի մարզի Մթնաձորի բազալտի երևակման տարածքում 2019-2020 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական  ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
2.    «Սմարթ Տեխնոլոջիս Սիստեմս» ԲԸ Հայաստանյան մասնաճյուղ Նրբամանրացված և գերմաքուր սիլիցիումի օքսիդի և կալցիտների (կրաքարի և կավճի) արտադրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
3.    «Իռեն-Մես» ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Արզականի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 14/76 հորատանցքից հանքային ջրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
4.    «Հայաստանի տարածքային զարգացման» հիմնադրամ «Գորիսի երեխաների զբոսայգու (Վիենի զբոսայգու), Գորիսի երիտասարդների զբոսայգու, Գորիսի Վարարակն (Գորիս գետի աջափնյա հատվածի վերակառուցում), Գորիս քաղաքի կենտրոնական մասի պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնում» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
5.    Քաղաքացի՝   Ա. Հարությունյան /հանդիսանում է Հ. Ավագյանի, Ա. Անդրեասյանի, Գ.    Սաղոյանի կողմից լիազորված անձ/ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Կ. Ուլնեցու փողոց 58/20 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
6.    «Ռիմ-Գարուն»  ՍՊԸ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ծովակալ Իսակով պողոտայի  12/11 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7.    «Էլիտ Գրուպ»  ՓԲԸ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Էմինեսկու փողոց 4/1 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
8.    "Թունել Սադ Արիանա" ՓԲԸ Բագրատաշենի մաքսակետի նոր կամրջի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
9.    «Տնա-Շին Աշոտ» ՍՊԸ Հոկտեմբերյանի ԱԿԳԽ հանքավայրի /Արմավիր տեղամասի/ արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
10.     «Արբակ և որդիներ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Տ. Պետրոսյան 83 հասցեում նախատեսվող բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11.    «Աբգարյան եղբայրներ» ՍՊԸ Եղվարդի հրաբխային խարամների հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
12.    «Անակնկալների աշխարհ» ՍՊԸ Չարենցավան համայնքի Դեմիրճյան հրապարակ 3-3/1 հասցեում նախատեսվող հանդիսությունների սրահի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ
13.    «Ակվա-Լեն Շին» ՍՊԸ Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջան, Չարենցի հ 76/5 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
14.    «Գողթն» ՍՊԸ Պտղունքի միջնակարգ  դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
15.    «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ «Լոռու մարզի Ազնվաձոր 42.1հա տարածքի անտառապատում» ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
16.    «Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ Սևանի թերակղզու կենտրոնական մասում գտնվող ավտոկայանատեղիի եզրային հատվածներում ժամանակավոր տաղավարների տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17.    <<Ն և Ս քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ Դավթաշեն վարչական շրջան, Եղվարդի խճուղի հ.22 և Անաստաս Միկոյան փողոց հ.64 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
18.     «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ «Եղեգնուտի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի «Վահագնիի անտառպետության» տարածքում 1.6 հա տարածքի անտառապատում» ծրագրի նախնական գնահատման հայտ
19.    «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր և Ուռուտ բնակավայրերում 39.14հա և 16.2հա տարածքների անտառապատում ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
20.    «Ֆիրմա Կռունկ» ՍՊԸ Արթիկի տուֆերի հանքավայրի ընդլայնման հարավային տեղամասի  XXVI-B բլոկի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
21.    «Ֆիրմա Կռունկ» ՍՊԸ Արթիկի տուֆերի հանքավայրի ընդլայնման հարավային տեղամասի  XXXVI-C1 և XXXIV-A բլոկների օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
22.    Ա/Ձ Ալիկ Ղուկասյան Չկալովկա համայնքի 12-րդ փողոց, Սևան-Գավառ խճուղի 41 հողամասում հանգստյան գոտու վերակառուցման նախնական գնահատման հայտ
23.      «Դրեամ Սթոն» ՍՊԸ Արամուսի բազալտների հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
24.    <<Հայր և որդի Խուդավերդյաններ>> ՍՊԸ Ազատամուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
25.    <<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի ստորգետնյա մշակման տեխնիկական նախագծի (փոփոխության) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
26.       «ՀԱՅԿ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Մաստարայի տուֆերի հանքավայրի «ՀԱՅՔ» տեղամասում 2019-2020թթ. կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  նախնական գնահատման հայտ
27.    «ԳԱՋ» ՓԲԸ Գաջահանի գիպսի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


ՏԵՂԵԿԱՆՔ  «Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտային հանքավայրի շահագործման» նախագծի լրացուցիչ գնահատման ուղղությամբ տարվող շարունակական աշխատանքների վերաբերյալ 
հավելված 1,  հավելված 2


Եզրակացություններ / 2019թ.

Եզրակացություններ / 2018թ.

Եզրակացություններ / 2017թ.

Եզրակացություններ / 2016թ.

Եզրակացություններ / 2015թ.

Եզրակացություններ / 2014թ.

<
>