ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

19.11.2020թ 
112․ «Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ Օհանավան համայնքի Ս․ Ավետիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի հիմնական շենքի ամրացման և մեկ մասնաշենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


18.11.2020թ 
110. Քաղաքացի Էդուարդ Հովհաննիսյան Աջափնյակ վարչական շրջանի Նազարբեկյան թաղամաս 44/3 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
111. «Էյ Սի Գրուպ» ՍՊԸ Ջրվեժ համայնքի, Ջրվեժ գյուղի 49-րդ փողոցի թիվ 36 և 38-րդ փողոցի թիվ 1 հասցեներում նախատեսվող Սմարթ Սիթի բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


17.11.2020թ 
109. «Հայաստանի մանուկներ» Բարեգործական հիմնադրամ Դեբեդ համայնքի վարչական տարածքում «Քոաֆ սմարթ» համագումարների կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


11.11.2020թ 
108․ «Սպիտակ տնակ» ՍՊԸ Նոր-Նորք վարչական շրջանի Դավիթ Բեկ փողոցի հ․155/3 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


09.11.2020թ. 
107․ «Գրին Ս» ՍՊԸ Արևասարի գաբրոների երևակման տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


06.11.2020թ. 
106․ «Էլբատ» ՓԲԸ Բանեցված կապարաթթվային մարտկոցների և այլ կապար պարունակող թափոնների վերամշակման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հաշվետվություն


04.11.2020թ. 
105․ «Հայասա» ԱԿ Շաղափի կրաքարերի հանքավայրի Շերտ-1 (բլոկ 1 C1) բացահանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


03.11.2020թ. 
104․ «Վի Ընդ Բի Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ Դավթաշեն վարչական շրջանի Փիրումյաններ 7/6 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
103. «ՄայՖորեսթ․ ԷյԷմ» ԲՀԿ Շիրակամուտ համայնքում կատարվելիք անտառհիմնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
102․ «Ավան փրոջեքթ» ՍՊԸ Ավան վարչական շրջանի Աճառյան փողոց 39/22, 39/23, 39/24, 39/25 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ.
101. «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ Հովտաշատ համայնքի միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա մջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
100. «Արփիմեդ» ՍՊԸ Դեղագործական գործարանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
99․ Քաղաքացի Սասուն Գասպարյան Նոր Նորք վարչական շրջանի Դավիթ Բեկ 103/4, 103/6 և 103/8 հասցեներում բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
98. «Առափ» ՍՊԸ Առափի ավազի հանքերևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով կատարվելիք երկրաբանակա ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
97․ Քաղաքացի Սասուն Ավետիսյան Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Դավիթ Անհաղթ փողոց 14/16 և 14/17, Կ․ Ուլնեցի փողոց 32/33 հասցեներում նախատեսվող բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


30.10.2020թ. 
96․ «ՄայՖորեսթ․ԷյԷմ» ԲՀԿ Ջրաշեն համայնքում կատարվելիք անտառհիմնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


29.10.2020թ. 
95․ «Սմբատաբերդ» ՍՊԸ Սմբատաբերդի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
94.  «Լեգալ» ՍՊԸ Ծաղկաձոր քաղաքի Սարալանջի 1-ին փողոց թիվ 1/1 հասցեում հյուրանոցային համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
93. «Ասֆալտագործ» ՍՊԸ Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի փողոց թիվ  47/12 հասցեում նախատեսվող ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


28.10.2020թ. 
92.  «Կանաչ թաղ» ՍՊԸ Ավան վարչական շրջանի Ծ․ Աղբյուրի հ․ 61/1 և հ․ 61/6 հասցեում բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
91.  «Վիա գրուպ» ՍՊԸ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Լենինգրադյան հ․ 23/2 և հ․ 23/10 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


27.10.2020թ. 
90. «Պեգա» ՍՊԸ Լոռու մարզի Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտների հանքավայրի Աղվեսաքար տեղամասի ընդլայնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


22.10.2020թ. Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայր-եզրակացություններ

1.    «Էկո Թիմ» ՍՊԸ «Գեոթիմ» ՓԲԸ կողմից N42 հատուկ լիցենզիայի համաձայն Սարավան գյուղի մերձակա տարածքում իրականացվող որոնողական և որոնողագնահատողական աշխատանքների վերաբերյալ

2.    «Գեոթիմ» ՓԲԸ Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի փոփոխված նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

3.    «Էկո Աուդիտ» ՍՊԸ «Գեոթիմ» ՓԲԸ-ի Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի շահագործման նախագծի վերաբերյալ

4.    «Էկո Աուդիտ» ՍՊԸ «Գեոթիմ» ՓԲԸ-ի Խաչաքար տեղամասում 31.16կմ2 մակերեսով տարածքում որոնողական և որոնողագնահատողական աշխատանքների ծրագրի վերաբերյալ

5.    «Էկո Աուդիտ» ՍՊԸ «Գեոթիմ» ՓԲԸ կողմից Ամուլսարի հարակից տարածքում նախատեսվող ոսկու կորզման կույտային տարալվացման ծրագրի վերաբերյալ

6.    «Գեոթիմ» ՓԲԸ Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի «Տիգրանես»
տեղամասի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ

7.    «Գեոթիմ» ՓԲԸ Ամուլսարի հանքարդունահանման համալիրի աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ
 

19.10.2020թ.
89. «ՎԷՀ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ Նոր Նորք վարչական շրջանի Մոլդովական փողոց թիվ 12/2 հասցեում բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

88. «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ Համակցված շոգեգազային ցիկլով (ՀՇԳՑ) էներգաբլոկի GT13E2 գազատուրբինի կոմպրեսորի արդիականացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


15.10.2020թ.
87. «Էյջ Բի գրուպ» ՍՊԸ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Պարույր Սևակի 51/11 և Տոնյան 14 հասցեներում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
86. «Լանջաքար» ՍՊԸ Լանջաքարի բազալտների հանքերևակման տեղամասում 2020-2021 թթ. ընթացքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
85. «Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» ՍՊԸ Հրազդան քաղաքի տարածքում նախատեսվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի և Կոտայքի մարզի Ակունք և Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքների տարածքներում փոխաբեռնման կայանների  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
84.  «Հենդհայ» Սպը Բասենի դացիտային տուֆերի երևակումում 2020-2011թթ. Կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


12.10.2020թ.
83. Քաղաքացի Զավեն Օվսյան Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Մոնթե Մելքոնյան փողոց 10 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

82, «Յուլի Դալի» ՍՊԸ Վայոց Ձորի մարզի Գնիշիկի քվարցիտների «Փալի» տեղամասում 2020-2021թ. թ. ընթացքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

81. «Երևանի լուսատեխնիկ» ԲԲԸ Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտասի 59 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

80. «Բասիս Գրուպ» ՍՊԸ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Րաֆֆու փողոց 28 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

79. «Վիկարտ» ՍՊԸ Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի/բացահանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


30.09.2020թ.
«Ադդրեսս» ՍՊԸ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Կ. Ուլնեցու 45/1 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


23.09.2020թ.
77, «Մավր» ՍՊԸ «Չանախչի-2» ՓՀԷԿ վերակառուցման և վերազինման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

78, Քաղաքացի Հովհաննես Չոլախյան Ծաղկաձոր քաղաքի Պահլավունյանց փողոց թիվ 18/4 և 18/5 հասցեներում հյուրանոցային համալիրի կառուցման և հանգստի տնակների վերակառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


23.09.2020թ.
71.    «Հիդրոգեոշին» ՍՊԸ Գորիսի բազալտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հաշվետվություն
75.    Քաղաքացի Տիգրան Հովսեփյան Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի Ազատության 1/1 հասցեում գյուղմթերքի և սննդամթերքի վերամշակման և փաթեթավորման գործարանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


18.09.2020թ.
72    «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ Գեղհովիտի թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
73 «Գլոմմա» ԱԿ Աջափնյակ վարչական շրջանի Ջիվան Աբրահամյանի անվան թիվ 111 հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
74    «Լեգալ» ՍՊԸ Ծաղկաձոր քաղաքի Սարալանջի 1-ին փողոց թիվ 1/2  հասցեում հանգստի տնակների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


09.09.2020թ. 
70 «Հրազդանի ՃՇՇՁ » ԲԲԸ Կաքավաձորի գրանոդիորիտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
69 «Դրուզյա» ՍՊԸ Նովոսելցովո-1 տորֆի երևակման տեղամասերում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
68 «Մառա և Դուստրեր» ՍՊԸ Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
67 «Ջերմ աստղեր» Սպը բանեցված անվադողերի վերամշակման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


02.09.2020թ. 
71. «ԶՈՐԱԽԱՉ» ՍՊԸ Նոր Նորք վարչական շրջանում գործող մարզահամալիրի լողավազանի վերակառուցում, նոր մասնաշենքի  կառուցման  աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


27.08.2020թ. 
66. «Թ.Ա.Հ.Գ.ԳՐԻԳ» ՍՊԸ Ջրվեժ համայնքի Ջրվեժ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
65. «ՍՎ Ջուր» ՍՊԸ Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 6/64 հորատանցքից արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
64. «ԷկոՔիմսինթեզ» ՍՊԸ Դիզելային վառելիքի ծծմբազերծման արտադրամասի նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


24.08.2020թ.
63. «Հիսալգագ» ՍՊԸ Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի Կարմիրսարի տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
62. «Արբակ և որդիներ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդով փողոցի 17 հասցեում բնակելի թաղամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
61. «Շինարտ գրուպ» ՍՊԸ  Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Թ.  Նազարբեկյան թաղամասի 41/8 հողամասում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
60. «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջան, Արզումանյան 5 հասցեում թիվ 122 հիմնական դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
59. Քաղաքացի Արմինե Պետրոսյան Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Հ. Աճառյանի փողոց, Հ. 42/5 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
58. «ԷՄ ԱՅ ԲԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ «Ֆրոլովա Բալկա»  ածխաթթվային հանքային ջրի  հանքավայրի թիվ 1M  հորատանցքի շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
57. «Կոնստանտա Բիլդ» ՍՊԸ «Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի տարածքում անտառպուրակի և հանգստի գոտու հիմնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
56. «Ֆիլիշին» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան Բաղրամյան 3-րդ նրբանցք 4/3 և 4/4 հասցեներում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
55. «ԷՆ ԷՅ ՈՒՈԹԵՐ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՓԲԸ Ապարան համայնքի վարչական տարածքում՝ Քուչակ բնակավայրի մոտակայքում շշալցման գործարանի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
54. «Մառա և դուստրեր» Սպը Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Արարատյան 2-րդ զանգված հասցեում թիվ 116 հիմնական դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


16.07.2020թ.
53.  «Մագաս» ՍՊԸ  Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչակա շրջանի Հ․ Գյուրջյան փողոց 11/4, 11/5 և 25/1 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
52. «Վելլի Բեյ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Միկոյան 9/3 հասցեում ռեստորանային համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
51.  «Արամամ» ՍՊԸ «Մոլիբդեն և մոլիբդեն պարունակող թափոնների վերամշակման արտադրամասի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ


08.07.2020թ.
50. «ԱԳ ՏԵԿ» ՍՊԸ Կապարի թափոնների վերամշակման (ձուլման) արտադրամասի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


24.06.2020թ.  
49. «Մլ Մայնինգ» ՍՊԸ, Վանինայի ավազի հանքավայրի հյուսիս-արևմտյան տեղամասին հարող տարածքում 2020-2022 թթ.  կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


24.06.2020թ.
48.   «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, Ագարակի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի արդյունահանման թիվ ՇԱԹՎ-29/311 թույլտվությամբ տրամադրված տեղամասի ընդլայնման և Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմիբինատի վերազինման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


18.06.2020թ.
47.  «ԱՐՄ-ԱՌ» ՍՊԸ Արմավիրի մարզի Կողբավանի հրաբխային տուֆերի հանքավայրի Սևակասար տեղամասի /6-Ա և 4-Ա բլոկներ/ օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


18.06.2020թ.
46. «Կարիսմա» ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Արամուսի բազալտների հանքավայրի «Կարիսմա» տեղամասում 2019-2022թթ.  ընթացքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


17.06.2020թ.
45.  «Արտքոմփանի» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Լենինականի 15 /Հասրաթյան/ հասցեում նախատեսվող բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
44.  «Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ Բանեցրած թթվային մարտկոցների գործածության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
43.  «Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ ՍՊԸ Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. Փափազյան 32 հասցեում նախատեսվող բժշկական կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 


05.06.2020թ.
42.  «ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում» ՀԿ, Մոնթե Մելքոնյան փողոցում բնակելի և հասարակական շենքերով թաղամասի /«Վերածնունդ» երիտասարդական ավանի/ կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
41«Ատլանտ գրուպ» ՍՊԸ, Կենտրոն վարչական շրջանի Ռոստոմի 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 32/1, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7 և Նար-Դոսի 53/2 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


20.05.2020թ.
39. «Սահակյանշին» ՓԲԸ Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 12/5, 13, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5 հասցեներում նախատեսվող  բազմաբնակարան բնակելի և հասարակական համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
38․ «Սերգե-Ագոպիգ Դեր-Սահագույան» ՍՊԸ, «Սթարլայն» ՍՊԸ «Հին Երևան» թաղամասի` Բուզանդի փողոց 12, 14 և Արամի փողոց 11/1 հատվածի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
37. «Ըդվանսդ Դիվելըփմենթ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Բագրևանդ թաղամաս 51 հողամաս հասցեում նախատեսվող բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
36. «Շիրինշին» ՍՊԸ Սպանդարյանի բազալտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
35. «Ա-Քարավան» ՍՊԸ Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
34. «Լույսեր» ՓԲԸ Երևան քաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Լենինգրադյան փողոցի 23/7 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
33. Պետական եկամուտների կոմիտե Գյումրի քաղաքի Թբիլիսյան խճուղի թիվ 2/14 հասցեում ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների միասնական սպասարկման կենտրոնի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
32. «Վարտուֆ» ՍՊԸ «Կողեսի գաբրո-սիենիտների հանքավայրի արդյունահանման» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
31. «Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ «Լճաշեն և Ծովագյուղ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող 400-500մմ տրամագծի պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում» նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
30. «Շինարտ Գրուպ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի, Թ. Նազարբեկյան թաղամաս 41/1 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
29. «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի Պրիվոլնոյե բնակավայրում 29.82հա տարածքի անտառապատում ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
28. Պետական եկամուտների կոմիտե Սյունիքի մարզի  Մեղրի  համայնքի վարչական տարածքում Մեղրիի մաքսակետի արդիականացում և վերակառուցում նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
27․ «Մեգա Սթոուն» ՍՊԸ «Վահանատուֆ» տուֆերի երևակումում  2019-2021 թթ.  կատարվելիք երկրաբանահետախուզական  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
26. «Տավուշի ՃՇՇ» ՓԲԸ Չինարիի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
25. «Աշտարակ ձու»  ՍՊԸ Արագածոտնի մարզի Աղձք համայնքի 29-րդ փողոց N2 շենք հասցեում հրկիզարանի տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
24. «Լավ Սար» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի 3-րդ թաղամաս  31/1 և Ա. Միկոյանի 31  հասցեներում նախատեսվող բնակելի շենքերի և ենթակառուցվածքների շինարարության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
23. «Նորշին» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Մանանդյան փողոց 41/3 և 41/3 շենք հ.1 հասցեներում արտադրական շենքը բնակելի վերակառուցման և նոր բազմաբնակարան մասնաշենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
22. «Գոգ Արս» ՍՊԸ Լճաշենի բազալտի հանքավայրի հարավ-արևմտյան տեղամասում 2019-2020 թթ.  կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության   աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
21. «Ճարտարապետական արվեստանոց Աղեկյան» ՍՊԸ Արաբկիր վարչական շրջանի Գ. Գյուլբենկյան փողոց 30 և 30/4 հասցեներում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
20. «Սնատ» ՍՊԸ Արագածոտնի մարզի Թալին-1 տուֆերի  հանքերևակման տարածքում 2019-2021 թթ. կատարվելիք երկրաբանական  ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
19. Քաղաքացի Ն. Բախչաջյան Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Թբիլիսյան 29/27 հասցեում նախատեսվող պահեստային և գրասենյակային շինությունների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
18. Քաղաքացի Ա. Արամյան Չարենցավան համայնքի Տերվիշյան փողոց թիվ 11 հասցեում նախատեսվող ԱԳԼՃ կայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17. «Ջերմուկ Գրուպ» ՓԲԸ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Արշակունյաց պողոտա հ.18, 18/4, 18/5, 18/10, 18/12, 18/16 հասցեներում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդցության նախնական գնահատման հայտ
16. «Գրին Հիլզ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Դավիթ Բեկ փողոց N103/5 հասցեում նախատեսվող բնակելի թաղամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
15. «ԳԼՈԲԱԼ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վարչական շրջանի Գյուրջյան փողոց 27 հասցեում նախատեսվող բազմահարկ բնակելի համալիրի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
14. «ՎԳՄ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ադոնցի փողոց,  19/8  հասցեում բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
13. «Յուքոմ» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բջջային կապի կայանի էլեկտրասնուցման և օպտիկական մանրաթելի օդային գծերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
12. «Նատալի ֆարմ» ՍՊ ընկերության կողմից նախատեսվող կլինիկական թափոնների այրման կայանքի տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
11. «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Մարց» 35/10կՎ ենթակայանից սնվող «Լորուտ» 10կՎ օդային գծի վերակառուցում» աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվություն
10. «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ Արարատի մարզի Մխչյան համայնքի, Մխչյան-Հովտաշեն ճանապարհի 1 հողամասում գյուղմթերքների շուկայի, առևտրի և սպասարկման կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
9. «Օրդ Դեվելոփմենթ» ՍՊԸ Գրիբոյեդով փողոց 48, 48 տարածք և 48/4 հասցեներում նախատեսվող բնակելի թաղամասի նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
8. «ԷՅՉ ԲԻ ԷՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Հ. Ներսիսյան փողոց հ5 հասցեում նախատեսվող երկու բազմաֆունկցիոնալ բնակելի մասնաշենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7․ «Ռուսալ Արմենալ» ՓԲԸ Գլանավորման և կոմպրեսորային համալիրի ջրի փակ շրջանառու համակարգի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
6․ «Տի-Սլա» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Անգեղի անդեզիտաբազալտների հանքերևակման տարածքում 2019-2021 թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական  ուսումնասիրության  աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
5. «Բաղրամյան Բիլդինգ» ՍՊԸ Բաղրամյան պողոտա 37/39 հասցեում բազմաբնակարան շենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
4. «Ջեթ Սեթ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Աբելյան 2/1 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
3. «Սի Էս Սի» ՍՊԸ Տավուշի մարզի Կույբիշևի գունավոր կոնգլոմերատների հանքավայրի «Աջի-Յալ» տեղամասի բացահանքից արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
2. «Մառա և դուստրեր» ՍՊԸ Երևանի թիվ 95 դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
1. «Պարս» ՍՊԸ Դավթաշեն վարչական շրջան, Փիրումյանների փողոց 13 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


ՏԵՂԵԿԱՆՔ  «Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտային հանքավայրի շահագործման» նախագծի լրացուցիչ գնահատման ուղղությամբ տարվող շարունակական աշխատանքների վերաբերյալ 
հավելված 1,  հավելված 2


Եզրակացություններ / 2019թ.

Եզրակացություններ / 2018թ.

Եզրակացություններ / 2017թ.

Եզրակացություններ / 2016թ.

Եզրակացություններ / 2015թ.

Եզրակացություններ / 2014թ.

<
>