Կայքը վերաթողարկման փուլում է

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

06.09.2017թ. Եզրակացություններ

1. «Արինչո» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
2. <<ԲՆԱՔԱՐ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի տուֆի հանքավայրի արևելյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
3. <<Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ>> ԲԲԸ /  ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
4. «Դիլիջան» հանքային ջրի գործարան>> ՍՊԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 2/54 (1K) հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
5. <<ԱՐԹՎԱՆ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի օբսիդիանի հանքավայրի երրորդ տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
6. <<Ախուրյանի Կոոպշին>> ՍՊԸ / ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտի անդեզիտաբազալտների երևակման Կառնուտ 1 տեղամասում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
7. <<Գառնիի քարերի սիմֆոնիային մոտեցնող>> և <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի այցելուների կենտրոնից դեպի Գառնիի քարերի սիմֆոնիա տանող գործող ճանապարհների վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
8. <<ԳԵՈՌԵՅԴ>> ՓԲԸ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Մուցքի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակման շրջանում 2017-2019թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
9. <<Գևլեռ>> ՍՊԸ / Կապանի պղնձի հանքավայրի կենտրոնական հանքի նոր տրանսպորտային հանքուղու ելքից հանքայնացված ջրի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10. <<Գոլդեն լենդ>> ՍՊԸ /  ՀՀ Սյունիքի մարզի Արևիսի բազմամետաղային հանքային դաշտում 2017-2020թթ ընթացքում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11. <<Մաստարա>> ԱԿ / ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի երեխաների (Վիենի) զբոսայգու, Գորիսի երիտասարդների զբոսայգու, Գորիսի (Վարարակն) գետի աջափնյա հատվածի վերակառուցում, Գորիս քաղաքի պատմաճարտարապետական միջավայրի վերականգնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
12. <<Գրին Փաուր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Մեղրի 2>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
13.<<Իջևանի գինու կոնյակի գործարան>>ՓԲԸ / ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
14. <<Կողբաքար>> ՍՊԸ Հարճիշս-Պտղավանի ԱԿԽ հանքավայրի բացահանքի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
15. <<110կվ Լալվար և Նոյեմբերյան օդային գծի տեղափոխում նախագծի>>  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
16. <<Մետալս Մայնինգ Գրուպ>> ՍՊԸ / Շամբի բազմամետաղների հանքերևակման տեղամասում 2017-2020թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17. <<Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի>> ՍՊԸ / <<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
18. <<Մովարթստուդիո>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Երևանի քաղաքի Գ. Ստեփանյանի անվան թիվ 135 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
19. <<ՍԵՎ ՏՈՒՖ>> ՍՊԸ / ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի բազալտի երևակման տարածքի 2017-2018թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեեցության նախնական գնահատման հայտ
20. Շ. Մկրտչյան Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյաց 127/19 հասցեում գտնվող արտադրական մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
21. «Տաթևիկ-3» ՍՊԸ / ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի Ներքին Բազմաբերդի տեղամասի տարածքում 2017-2018թթ. երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
22. <<ՀԳՆՔ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ / <<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
23. <<ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված <<Զորաց քարեր>> հուշարձանի մերձակա տարածքում զբոսաշրջային գոտու ստեղծման աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
24. <<Բարձրավորլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲԸ / <<Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի <<Արևիք>> ԱՊ Բողաքար գետի ափին հարող 4.26 հա տարածքի անտառապատման նախագծի նախնական գնահատման հայտ
25. <<Քեմփ Վենչուրս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ


06.07.2017թ. Եզրակացություններ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանա լճի Բերդկունք համայնքին հարող հատվածում Սևանի իշխանի աճեցման ցանցավանդակային տնտեսության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևան Ակվա>> ՓԲԸ

Կարճաղբյուր համայնքի ձկնաբուծական համալիրի սելեկցիոն տն տեսության, բացօթյա ավազանների և դրան պատկանող ենթակառուցվածքների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / <<Սևանի իշխան>> ՓԲԸ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի հրաբխային տուֆի հանքավայրի Արևելյան տեղամասի արդյունահանման գնահատման հաշվետվություն / <<Բնաքար տուֆ>> ՍՊԸ

 Լիճվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն (եզրակացություն)


15.06.2017թ. Եզրակացություններ

<<Սպառողական հատկությունները կորցրած կապարե կուտակիչների պահեստ>> նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

<<Որոտան-7>> ՓՀԷԿ-ի վերակառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ

ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Աղդանի (Ակնաղբյուրի) ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 1PC հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


28.04.2017թ. Եզրակացություններ
<<Նարվանա>> ՍՊԸ
<<Կրիվոյշին>> ՍՊԸ
<<Վալոդյա Գրիգորյան>> ՍՊԸ
<<Վարդան Աղբյուր>> ՍՊԸ
<<Մայն Ինվեստ>> ՍՊԸ
<<Գրին Փաուր>>ՍՊԸ
<<Ֆուլ Սթոուն>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>>- Խոր Վիրապ
<<Լիլի Արման>>ՍՊԸ
<<Էդգար Արման>>ՍՊԸ
Վազաշեն ՕԳ
<<Վագ Քար>>ԱՊԸ
<<Սահակ -1>>ՍՊԸ
<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ Դվին


17.02.2017թ. Եզրակացություններ
<<Ռենկո Արմէստեյտ>> ՍՊԸ - Երևանում նոր համակցված շոգեգազային ցիկլով ՀՇԳՑ էլեկտրակայանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն  
<<Մառա և դուստրեր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Ռաֆայել Իշխանյանի անվան Երևանի թիվ 153 դպրոցի կառուցման նախնական գնահատման հայտ
<<Ինջիներինգ Էվրոս>> ՍՊԸ - Նոր Խարբերդի Մ. Ղազարյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Արտենիի պեմզային ավազների հարավային տեղամասի տարածքում 2017-2019թթ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<ՄԼ Մայնինգ>> ՍՊԸ – Ոսկեհատի բազալտի հանքավայրի շահագործման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Այրն Մայնինգ>> ՍՊԸ -  ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի երկաթի երևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Ջրտուք>> ՍՊԸ - <<Վեդիի ջրամբարի կառուցում Արարատյան հարթավայրի ոռոգման համար>> աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն
<<Սթոուն Գրուպ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի 7-C1-II ենթաբլոկի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Օբսիդիան Սթոն>> ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արագածավանի օբսիդիանի երևակման <<Վանակատ>> տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
<<Սամվել-Արտյոմ>> ՍՊԸ - ՀՀ Արարատի մարզի Արտավազդի օնիքսանման մարմարի, տրավերտինի և գունավոր փշրաքարերի հանքավայրի տրավերտինի հյուսիս-արևմտյան տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
«Մխիթար պապիի թոռնիկներ» ՍՊԸ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ակունքի տուֆի հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Կիր-Քար>> ՍՊԸ - ՀՀ Շիրակի մարզի Ջաջուռի կրաքարերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
<<Ամրիտամ>> ՍՊԸ - <<Գնդեվանք-1>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ


15.02.2017թ. Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման պլանի 2017-2022թթ. միջոցառումների ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն / <<Գեոինֆո>> ՍՊԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Քաջարանի պղնձամոլիմդենային հանքավայրի պաշարների արդյունահանման նախագծի փոփոխության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Զանգեզուրի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատ>> ՓԲԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Սիս գյուղական համայնքի(բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Ատրիում պրո Ստուդիո>> ՍՊԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Ռանչպար գյուղական համայնքի(բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն / <<Հայնախագիր>> ԲԲԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. Արարատ քաղաքի աղբավայրի բարելավում և ենթակառուցվացքների ստեղծման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն /<<Հ. Արամայն>> ՍՊԸ
եզրակացություն


28.12.2016թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի բազալտի հանքավայրի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
եզրակացություն


16.12.2016թ. "Վայկ մետալ" ՍՊԸ Գլաձորի բազմամետաղային հանքավայրի բացհանքի շահագործում
եզրակացություն


18.11.2016թ.
Գեղի գետի ավազանի  հանքային դաշտում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի  երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքի  ժամկետի երկարաձգման նախնական գնահատման հայտ
Չկալովկա  համայնքի  վարչական տարածքում նախատեսվող ժամանակակից գյուղական  տուրիզմի և հանգստի  կենտրոնի նախնական գնահատման հայտ
Երևան քաղաքի Զաքարիա Սարկավագի 14 հասցեում նախատեսվող չինարենի ուսուցման դպրոցի նախնական գնահատման հայտ
Ծովագյուղ համայնքի  վարչական տարածքում նախատեսվող նահգստյան տան վերահատակագծման երկհարկանի քոթեջների և լողավազանի նախագծի նախնական գնահատման հայտ
Շորժա համայնքի  լճափնյա հատվածում նախատեսվող ամառանոցային համալիրի նախնական գնահատման հայտ
Շաքիի բազալտի հանքավայրի առաջին տեղամասի ընդլայնմանհաշվետվություն
Վարսեր գյուղական համայքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի հաշվետվություն
Որոտանի բազալտի հանքերևակման տեղամասում 2016-2017թթ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների նախնական գնահատման հայտ
Փարաքար համայքի Ի. Գասպարյան փողոց թիվ 41/6 և 43 հասցեներում նախատեսվող ԱԳԼՃԿ կայանի նախնական գնահատման հայտ
Արուճի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման հաշվետվություն
Սևան քաղաքի բժշկական կենտրոնի աշխատանքային նախագծի նախնական գնահատման հայտ
Պռոշյան գյուղական համայնքի  պարզեցված գլխավոր հատակագծի հաշվետվություն
Արամուս գյուղական համայնքի  պարզեցված գլխավոր հատակագծի հաշվետվություն
Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թթ կառավարման պլանի և Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թթ կառավարման պլանի միջոցառումների ծրագրի  հաշվետվություն
Լիճքի բազմամետաղային հանքային դաշտի երկրաբանական ուսումնասիրության  նախնական գնահատման հայտ
Ավան վարչական շրջանի առանձին տարածքների գոտևորման նախագիծ
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մյասնիկյան պողոտայի 38/3 և 38/5 հասցեներում հասարակական սպասարկման օբյեկտի նախնական գնահատման հայտ
Ավանի աղի կոմբինատի հանքում լրացման հորերի մշակման հաշվետվություն
Գեղաքար Սարիգետի ոսկի-բազմամետաղային երևակման սահմաններում 2015-2017թթ երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքի ծամկետի  երկարաձգման նախնական գնահատման հայտ
Երևանի ջերմաէլեկտրոկենտրոնի  վերազինման հաշվետվություն
Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Ծարավ Աղբյուրի փողոց 55/25 հասցեում նախատեսվող ուսումնա-սպորտային համալիրի  նախնական գնահատման հայտ
Դիլիջան քաղաքի <<Մեծ Թալա>> շրջանի թիվ 1, թիվ2 վերակառուցված ցամաքուրդային թունելների միջև ընկած չանցած միջանկյալ 550մ թունելների  հատվածամասի  կառուցման նախնական գնահատման հայտ
Գորիս քաղաքային համայքնի գլխավոր  հատակագծի լրամշակման հաշվետվություն
Դդմաշենի համայնքի  պարզեցված գլխավոր պարզոցված հատակագծի հաշվետվություն
Կոմիտաս 15 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի նախնական գնահատման հայտ
Արտաշատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագիծ
Կարապիձորի բազալտների հանքավայրի  արդյունահանման հաշվետվություն
Ծաղկաձոր քաղաքի Օրբելի եղբայրների  փողոց 18/1 հասցեում նախատեսվող հանգստի գոտու նախնական գնահատման հայտ
ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ Մարտունի քաղաքում նախատեսվող մարզայի լաբորատորիայի նախնական գնահատման հայտ
ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ Վանաձոր քաղաքում նախատեսվող մարզայի լաբորատորիայի նախնական գնահատման հայտ
ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ Կապան քաղաքում նախատեսվող մարզայի լաբորատորիայի նախնական գնահատման հայտ
Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Ս. Սաֆարյան 14 հասցեում գտնվող առևտրի կենտրոնի  ընդլայման նախագիծ
Գլաձորի բազմամետաղների հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագիծ


24.08.2016

Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի փոփոխված նախագիծ
եզրակացություն

Երևան քաղաքաի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Սեբաստիա 143,143/1, 143/2 հասցեներում գտնվող առևտրի կենտրոնի ընդլայնում
եզրակացություն

Արարատի տրավերտինների հանքավայրի Կեռասի ընդլայնվող տեղամասի նախագիծ
եզրակացություն

Նռնաձորի (Նյուվադի) պղինձ-ոսկեբեր հանքերևակման տարածքում 2016-2018թթ երկրաբանական ուսումնասիրություն
եզրակացություն

"Գեղի ՓՀԵԿ-1" ՓՀԵԿ-ի նախագծի փոփոխություն
եզրակացություն

Հովտաշատ համայքնում, Բաղրամյան 150 հասցեում նախատեսվող ԱԳԼՃԿ կայան
եզրակացություն

Դիլիջան քաղաքում երկշղթա 110Կվ "Ֆիոլետովո" ՕԳ-ի տեղափոխման նախագիծ
եզրակացություն

"Շաքի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում գործող ձկնային տնտեսության վերակառուցում և ընդլայնում
եզրակացություն

Քյորփլիի ֆելզիտային տուֆերի հանքավայրի ընդլայնվող բացհանք
եզրակացություն

Մարգարայի ավազի հանքավայրի արևմտյան  տեղամասի շահագործում
եզրակացություն

Հանքավանի ածխաթթվային թերմալ հանքավայրի ջրերի հանքավայրի "Հանքավանի" տեղամասի ջրհավաք հորատանցքի շահագործում
եզրակացություն

"Ջերմուկ" ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի կիրճի IV-K հորատանցքից արդյունահանում
եզրակացություն

"Վարդան" ՓՀԵԿ-ի վերազինում
եզրակացություն

"Վարդանանց" ՓՀԵԿ-ի վերազինում
եզրակացություն

Սևան համայքի հանգստի գոտի 5-րդ փողոց թիվ11/1 հասցեում նախատեսվող հագստի գոտի
եզրակացություն

Ձուլման տեղամասում ջրի շրջանառու համակարգում նոր հովարանի, փայտե տարաների պատրաստման տեղամասում ցիկլոնի, քսուքահովացնող հեղուկի թորման "Airpure"  համակարգ
եզրակացություն

"ՍԵԿԱ" ՓՀԵԿ-ի կառուցում
եզրակացություն

Զիրաքի հրաբխային խարամի հանքավայրի արդյունահանում
եզրակացություն

Սևանա լճի ափամերձ 10հա տարածքի անտառապատում
եզրակացություն

Արթիկի տուֆի հանքավայր /հարավային տեղամաս/
եզրակացություն

Մարտունի քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծում փոփոխություններ և մի քանի հատվածներում գոտևորում
եզրակացություն

"Ղուկասյան" ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ  10P հորատանցքի արդյունահանում
եզրակացություն

Սևան-Ճամբարակ խճուղի 8.3կմ թիվ 1 հասցեում նախատեսվող անհատական հանգստի գոտու կառուցապատում
եզրակացություն


19.04.2016 ՀՀ Սյունիքի մարզ. արձանագրություններ և եզրակացություններ


09.12.2015 ՀՀ Սյունիքի մարզի  4 մեատաղական հանքավայրերի փորձաքննական եզրակացությունները

Ագարակի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի վերազինում հանքավայրի վերամշակումը հասցնելով տարեկան 3500.0հազ. տ. աշխատանքային նախագիծ

Մարջանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի կնետրոնական տեղամասի և թևերի փորձնական հանույթի աշխատանքային նախագիծ

Լիճքվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրի ստորգետնյա շահագործման աշխատանքային նախագիծ

Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի ստորգետնյա մշակման նախագծային փաստաթղթեր


 

20.10.2015 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություններ

"Պարզ լիճ" 35/6կվ" ենթակայանի կառուցման հաշվետվություն

Ձկան վերամշակման գործարանի հայտ

Սևանա լճի Կարճաղբյուր համայնքին հարող հատվածում նախատեսվող մոդելային ցանցավանդակային տնտեսության հաշվետվություն

Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտների հանքերևակման հարավ-արևելյան տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության հայտ

Բնական ցեոլիտից մանրեցված արտադրատեսակների արտադրության հաշվետվություն


19.10.2015 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություններ

Արջուտի ոսկու հանքավայրի վերամշակման ֆաբրիկայի կառուցման և շահագործման աշխատանքային նախագիծ/ "Բակտեկ Էկո" ՍՊԸ

Մ-6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերանորոգման և բարելավման աշխատանքների հիմնական գնահատման հաշվետվություն/ Լոթթի էնջիներիա ընկերություն

ՀՀ էներգետիկ համակարգի երկարաժամկետ /մինչև 2036թ/ զարգացման ուղիները ծրագրային փաստաթղթեր/ ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

Գառնիի մայր ջրանցքի և Գառնի ու Հացավան համայնքների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի վերականգման շրջանակների հայտ/ "Հայգյուղշիննախագիծ" ՍՊԸ

"Գետամեջ" տեղամասի ավազակոպճային խառնուրդի երևակումում 2015-2017թթ. երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հայտ/"Ինտերնեյշնլ Գոլդ Մայնինգ" ՍՊԸ

"Հանքավան" տեղամասի ավազակոպճային խառնուրդի երևակումում 2015-2017թթ. երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հայտ/"Ինտերնեյշնլ Գոլդ Մայնինգ" ՍՊԸ

Ասֆալտի գործարանի հայտ/ "Իտալասֆալտ" ՍՊԸ


16.10.2015   Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություններ

Երևան ք. Շիրակի 82/9 հասցեում գնտվող օգտագործված կապարային մարտկոցների պահեստի նախագիծ/ "Էդմետ" ՍՊԸ

Երևան ք. Դավթաշեն վարչական շրջանում նախատեսվող մանկական բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի և սպորտային համալիր/ քաղաքացի Ա. Գևորգյան

Երևան ք. Արշակունյաց 34/3 հասցեում նախատեսվող "Երևան Մոլ" առևտրաժամանցային կետնրոնի "Կինոթատրոն" մասնաշենք/ "Շեն Տավր" ՍՊԸ

Մարգարայի ավազի հանքավայրի Արևմտյան տեղամասում օգտակար հանածոների երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ/ "ՄԼ Մայնինգ" ՍՊԸ

Մարգարայի ավազի հանքավայրի Արևմտյան-1 տեղամասի երևակումում  երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներ/ "Վինեկա" ՍՊԸ

Երևան ք. Նոր-Նորք վարչական շրջանի Ն. Ստեփանյան 3/6 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենք/ "Օլիմպ Քնսթրաքշն" ՍՊԸ


11.06.2015   Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություններ

Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի ընդլայնման աշխատանքային նախագիծ/ "Սագամար" ՓԲԸ

Ծովագյուղ համանքում նախատեսվող հանգստի գոտու աշխատանքային նախագիծ/ քաղաքացի Յու. Ավագյան

"Գեղարդալիճ ինքնահոս համակարգի կառուցման /Գեղարդալիճի պատվարի վերակառուցման/"աշխատանքային նախագիծ/ "Հայջրնախագիծ ինստիտուտ" ՓԲԸ

"Նիգավա" ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագիծ/ "Նիգավա" ՍՊԸ

Սոթք համայնքում նախատեսվող կենցաղային աղբավայրի աշխատանքային նախագիծ/Սոթք գյուղապետարան

Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի աշխատանքային նախագիծ/"Անի ապար" ՍՊԸ

Շաղափի մարմարացված կրաքարերի երևակման "Երանի" տեղամասում երկրահետախուզական աշխատանքներ/ "Երանի-Մ' ՍՊԸ

Դիլիջան քաղաքի Շամախյան տեղամաս 33քառ. 11անտառամասում հանգստի տան կառուցում/ քաղաքացի Ս. Հարությունյան

"Նանե" ՓՀԵԿ-ի վերազինման աշխատանքային նախագիծ/"Արատես էներջի'' ՍՊԸ

Գարգառ համայնքում ԱԳԼՃ կայանի կառուցում/ ՍտեփՇին" ՍՊԸ


22.04.2015  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություններ

Ջրամբար համայնքում նախատեսվող ԱԳԼՃ կայանի կառուցում/ Ա.Խառատյան

Հրազդան քաղաքում նախատեսվող ԱԳԼՃ կայանի կառուցում/ «Դանիել» ՍՊԸ

Գոռավանի պեմզային ավազի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագիծ/ «ԳՈՌԱՎԱԶ» ՍՊԸ

Ծարասարի արմատական ոսկու հանքերևակման շրջանում երկրաբանական ուսումնասիրություն/ «ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ

Դիլիջան քաղաքում նախատեսվող կենտրոնական դպրոցի աշխատանքային նախագիծ/ «ԿԵՏ ԱՐՔԻԹԵՔԹ» ՓԲԸ

Երևան քաղաքի Պարոնյան 15/5 հասցեում նախատեսվող հյուրանոցային համալիր/ Կիմ Պողոսյան

«Դիլիջան» ազգային պարկին անցած տարածքի անտառապատման աշխատանքների ծրագիր/ «ՔԵՄՓ ՎԵՆՉՈՒՐՍ» ՓԲԸ

Երևան քաղաքի Շիրակի 1/66 հասցեում նախատեսվող պոլիէթիլենտերեֆտալատե շշերից փաթիլների և մակուլատուրայի վերամշակումից շալքավորման թղթի ստացման արտադրություն/ / «ՔԼԻՆԼԵՆԴ» ՍՊԸ

Արագյուղի բազալտի հանքերևակման տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրություն/ «ՍՏՈՆՄԱՆ» ՍՊԸ


16.04.2015 “ՔԱՋԱՐԱՆՑ” ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ / " Արև և Ջուր"  ՍՊԸ
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն


15.04.2015 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ համայնքում կառուցվող
"Դարանակ" ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն


20.02.2015  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություններ

Փարաքարի գիպսատար ապարների հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի արդյունահանման փոփոխված նախագիծ (ՀՀ Արաբկիրի մարզ) / "ՇԵՆ-ՀՈԼԴԻՆԳ"

Քաղցրաշենի ինքնահոս ոռոգման համակարգ / “ՀԱՅՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱՆԱԽԱԳԻԾ" ՓԲԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծարասարի արմատական ոսկու հանքերևակման շրջանում երկրաբանական ուսումնասիրություն / "ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ԳՈԼԴ" ՍՊԸ

Բաղրամյան-Նորակերտ ինքնահոս ոռոգման համակարգ կառուցում / “ՀԱՅԳՅՈՒՂՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ” ՍՊԸ

Հայաստանի Հանրապետության 4-իդ, 5-րդ և 6-րդ պայմանական տարծքներում նավթի և գազի երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ / «ԲԼԵՔՍԹԵՐԶ ԷՆԵՐՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ

Եղեգնուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի շահագործում / “ԱՎԱԶԱՀԱՆՔ” ՍՊԸ


17.02.2015թ. "Շամլուղի պղինձ-կոլչեդանային հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ" շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն


30.01.2015  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացությունններ

“Արփա-3” ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ “Ջինջ Արփա” ՍՊԸ

 “Ռուսալ Արմենալ” ՓԲԸ-ի արդյունաբերական թափոնների տեղադրման տեղամասի աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ “Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս” ՍՊԸ

Արևադաշտ համայնքում գործող գինու գործարանի վերազինման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ “Տիեռաս դե Արմենիա” ՓԲԸ

“Խաչաղբյուր-2” ՓՀԷԿ-ի կառուցման փոփոխված աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ “Մեգաէներջի” ՍՊԸ

Քաղսիի բազալտի հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ “Արսթոուն” ՍՊԸ

Արփայի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ “Ջերմուկի Կարիտաս” ՍՊԸ

Լեռնանցք գյուղական համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի նախագծի վերաբերյալ/ “Տեկտում” ՍՊԸ


29.01.2015  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացությունններ

“Երևանի Աէրացիա կեղտաջրերի մաքրման կայանի վերականգնում” նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ/ “Ջինջ” ՍՊԸ

“Կաճաճկուտի գրանիտոիդների հանքավայրի /պլագիոգրանիտների տեղամաս/ շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ “Արման Օձնեցի” ՍՊԸ

Սարիգյուղի բենտոնիտային կավերի հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ “Իջևանի բենտոնիտ կոմբինատ” ԲԲԸ

Դիլիջան քաղաքի ՀՀ կենտրոնական բանկի հանգստյան տան կաթսայատան նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ/ “Հայնախագիծ” ԲԲԸ

Բագրատաշեն. Բավրա, Գոգավան պետական սահմանների անցման կետերի արդիականացման ծրագրերի վերաբերյալ/ ՍԱԴԵ” ԲԸ Հայաստանյան մասնաճյուղ

Շահումյան և Քաղցրաշեն համայքների պարզեցված գլխավոր հատակագծերի վերաբերյալ/ “Գեոդեզիա և քարտեզագրություն” ՊՈԱԿ

“Արևիկ” ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ “Զանգեզուր էներգո” ՍՊԸ

Օգտագործված անվադողերի պահեստավորման և վերամշակման տեղամասի ՇՄԱԳ հաշվետվության վերաբերյալ/ “ԱՄ-ԷՍԿԱ” ՍՊԸ

Ծաղկաձորի քաղաքային զբոսայգու գլխավոր ճեմուղու հատակագծային և գեոդեզիական աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/ Ծաղկաձորի քաղաքապետարան

Ջրվեժի գյուղական համանքի գլխավոր հատակագծի փոփոխված նախագծի վերաբերյալ/ “Արխիտոն” ՍՊԸ

Լճաշենի հրաբխային խարամի հանքավայրի /հյուսիսային տեղամաս/ շահագործման նախագծի վերաբերյալ/ “Մերուժան-Գրիգոր” ՍՊԸ

Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի վերաբերյալ/ “Հայկական բերքի առաջմղման կետնրոն” ՓԲԸ

Ներքին Գետաշենում Ռազմական Ոստիկանության համար 10կվ էլեկտրամատակարարման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ/”Տիհանա նախագիծ” ՍՊԸ


21.01.2015  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացությունններ

<
>