Բնապահպանական պետական տեսչությանկողմից 11.06-15.06.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումներ

18-06-2012

ՀՀ բնապահպանությաննախարարությանաշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչությանկողմից 11.06-15.06.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների քննության և եռամսյակային հաշվետվությունների ընդունման գործընթացում  հայտնաբերված  խախտումների արդյունքում կայացվել է  890.0 հազ.դր ընդհանուր գումարով վարչական տուգանքի 14 որոշում և հաշվարկվել 403.5հզ.դր. գումարով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 Մասնավորապես`

Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտ

       Գեղարքունիքի ՏԲ  իրականացրել է վարչական վարույթ: ՀՀ ոստիկանության Գեղարքունիքի ՄՎ Սևանի և Մարտունու բաժինների հետ համատեղ իրականացված վերահսկողական աշխատանքների  արդյունքում  հայտնաբերված խեցգետնի ապօրինի որսի 3 դեպքի համար 3 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 150.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 3 որոշում, իսկ բռնագրավված 20.1 կգ խեցգետինները Գեղարքունիքի ՏԲ աշխատակիցների կողմից կազմված համապատասխան արձանագրություններով կենդանի վիճակում բաց են թողնվել Սևանա լիճ:

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

         Լոռու ՏԲ աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել են ապօրինի ծառահատման 4 դեպքի,ինչի համար 4 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 200.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 4 որոշում և հաշվարկվել է 403.5հազ.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

         Մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտ

         Կենսառեսուրսների, հողերի, թափոնների, վտանգավոր նյութերի ՎԲ աշխատակիցների կողմից հայտնաբերված 1 դեպքի համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

         Ջրերի պահպանության ոլորտ

         Շիրակի ՏԲ աշխատակիցների կողմից կայացվել է 50.0հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն

Շիրակի ՏԲ կողմից արձանագրվել է 1 դեպք, որի համար պաշտոնական անձին նշանակվել է 100.0հազ.դր. վարչական տուգանք և տրվել շինարարական աշխատանքների դադարեցման որոշում:

Վայոց ձորի ՏԲ կողմից հայտնաբերվել է 1 դեպք, որի արդյունքում 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

 Հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար

     Արմավիրի ՏԲ կողմից 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 80.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

Արագածոտնի ՏԲ կողմից 2 համայնքների ղեկավարների նկատմամբ կայացվել է 160.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում:

Ընդհանուր առմամբ ԲՊՏ կողմից կիրառված պատժամիջոցներից ՀՀ պետ. բյուջե նշված ժամանակահատվածում մուտք է եղել 961.5հազ. դր. գումար:                                    

                 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության մամուլի ծառայություն

<
>