ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 14.08-18.08.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների

20-08-2012

 

ՀՀ  բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 14.08-18.08.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների, շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների քննության և եռամսյակային հաշվետվությունների ընդունման գործընթացում  հայտնաբերված  խախտումների արդյունքում կայացվել է  2.11մլն.դր. ընդհանուր գումարով վարչական տուգանքի 27 որոշում և հաշվարկվել 2.45մլն.դր. ընդհանուր գումարով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 Մասնավորապես`

Մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտ

       Մթնոլորտի վերահսկողության բաժնի կողմից 2 կազմակերպություններում իրականացված ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների համար  կայացվել է 200.0հազ.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 42.66 հազ.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

        Արագածոտնի  ՏԲ կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում  կայացվել է 100.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում և  հաշվարկվել է  33.0հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Ջրերի պահպանության ոլորտ

       Գեղարքունիքի  ՏԲ կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում  կայացվել է 80.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

        Ջրերի վերահսկողության  բաժնի կողմից 3 տնտեսվարողների մոտ ստուգումների արդյունքում կայացվել է 180.0 հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 3 որոշում:  

    ԿՀԹՎՆ վերահսկողության  բաժնի կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում կայացվել է 150.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում և  հաշվարկվել է  382.9հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

    Գեղարքունիքի ՏԲ վարույթին հանձնված  1 գործով կայացվել է 50.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:  

     Տավուշի ՏԲ վարույթին հանձնված  ապօրինի  ծառահատման 6 գործով կայացվել է 300.0հազ.դր  ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 6 որոշում:

       Լոռու ՏԲ վարույթին հանձնված  ապօրինի  ծառահատման 2 գործով կայացվել է 100.0հազ.դր  ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 63.0 հազ.դր.ընդհանուր  գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

   Թափոնների ոչ ճիշտ տեղադրման համար

    Արագածոտնի ՏԲ  1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում  կայացվել է 150.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում և հաշվարկվել է 1.87 մլն.դր. գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:  

Հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար

        Շիրակի  ՏԲ կողմից 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 50.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:  

    ԿՀԹՎՆ  ՎԲ կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում  կայացվել է 100.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

Ապօրինի որս

      Շիրակի ՏԲ բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված շրջայցերի ընթացքում արձանագրված  խեցգետնի ապօրինի  որսի համար  1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխում 

     ԿՀԹՎՆ ՎԲ աշխատակիցների  կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման համար 2 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 200.0հազ.դր ընդհանուր  գումարի  վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 60.0 հազ.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:  

     Տավուշի ՏԲ աշխատակիցների  կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման համար 4 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 400.0հազ.դր ընդհանուր  գումարի  վարչական տուգանքի 4 որոշում:             

Ընդհանուր առմամբ ԲՊՏ կողմից կիրառված պատժամիջոցներից ՀՀ պետ. բյուջե նշված ժամանակահատվածում մուտք է եղել 1.57մլն.դր. գումար:                                     

           

ՀՀ բնապահպանության  նախարարության

մամուլի ծառայություն

<
>