ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 20.08-24.08.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների

27-08-2012

 

ՀՀ  բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 20.08-24.08.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների, շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների քննության և եռամսյակային հաշվետվությունների ընդունման գործընթացում  հայտնաբերված  խախտումների արդյունքում կայացվել է  1.15մլն.դր. ընդհանուր գումարով վարչական տուգանքի 13 որոշում և հաշվարկվել 611.64հազ.դր. ընդհանուր գումարով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 Մասնավորապես` 

Մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտ

        ԸԵՄ վերահսկողության բաժնի կողմից 1 կազմակերպությունում իրականացված ստուգման արդյունքում հայտնաբերված խախտման համար  կայացվել է 100.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

       Մթնոլորտի ՎԲ կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում  կայացվել է 100.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

Ջրերի պահպանության ոլորտ

      Արարատի  ՏԲ կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում  կայացվել է 150.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում և  հաշվարկվել է  37.62հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

     Վայոց ձորի  ՏԲ կողմից ստուգման արդյունքում  1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 100.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

       Ջրերի վերահսկողության  բաժնի կողմից 2 տնտեսվարողների մոտ ստուգումների արդյունքում կայացվել է 150.0 հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և  հաշվարկվել է  248.22հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:   

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

    Գեղարքունիքի ՏԲ վարույթին հանձնված  1 գործով և  հաշվարկվել է  320.0հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

       Լոռու ՏԲ վարույթին հանձնված  ապօրինի  ծառահատման 1 գործով հաշվարկվել է 5.8.0 հազ.դր.ընդհանուր շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Ընդերքի պահպանության ոլորտ

     ԸԵՄ վերահսկողության բաժնի կողմից 2 կազմակերպություններում իրականացված ստուգումների արդյունքում հայտնաբերված խախտումների  համար  կայացվել է 250.0հազ.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում:

Հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար

       Լոռու ՏԲ կողմից 2 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 100.0 հազ.դր.  ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի  2 որոշում:

        Արարատի ՏԲ կողմից ստուգման արդյունքում 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 100.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում: 

        Արմավիրի ՏԲ կողմից 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 50.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում: 

Ապօրինի որս

      Շիրակի ՏԲ բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված շրջայցերի ընթացքում արձանագրված  խեցգետնի ապօրինի  որսի համար  1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:  Առգրավված 5կգ կենդանի խեցգետինը բաց է թողնվել ջրամբար:

            Ընդհանուր առմամբ ԲՊՏ կողմից կիրառված պատժամիջոցներից ՀՀ պետ. բյուջե նշված ժամանակահատվածում մուտք է եղել 1.58մլն.դր. գումար:                                    

           

ՀՀ բնապահպանության նախարարության

մամուլի բաժին

<
>