ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 03.09-07.09.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում

10-09-2012

 

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 03.09-07.09.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների, շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների քննության արդյունքում կայացվել է  1.18մլն.դր. ընդհանուր գումարով վարչական տուգանքի 15 որոշում և հաշվարկվել 4.21մլն.դր. ընդհանուր գումարով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

         Մասնավորապես`

         Ջրերի պահպանության ոլորտ

         Ջրերի վերահսկողության  բաժնի կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում կայացվել է 100.0 հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում և հաշվարկվել է 86.7 հազ.դր գումարի  շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

         Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

         Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված  ապօրինի արածեցման 3 գործով  կայացվել է  180.0հազ,դր ընդհանուր գումարի  վարչական տուգանքի 3 որոշում և հաշվարկվել է 49.0 հազ.դր բնությանը հասցված վնաս:

        Տավուշի տարածքային բաժնի  վարույթին հանձնված  ապօրինի ծառահատման 18 գործով  հաշվարկվել է 3496,5 հազ.դր  ընդհանուր գումարի բնությանը հասցված վնաս և կայացվել է վարչական տուգանքի 1 որոշում 50.0հազ.դր գումարով: Մնացած գործերի վարչական վարույթներն ընթացքի մեջ են:

        Լոռու տարածքային բաժնի  վարույթին հանձնված  ապօրինի ծառահատման 4 գործով  կայացվել է վարչական տուգանքի 4 որոշում 200.0հազ.դր ընդհանուր գումարով և հաշվարկվել է 530.25 հազ.դր  ընդհանուր գումարի բնությանը հասցված վնաս:

       Ապօրինի որս

       Կենսաբազմազանության, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված շրջայցերի ընթացքում արձանագրված   որսի  կանոնների խախտման համար  2 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է  300.0հազ.դր ընդհանուր գումարի   վարչական տուգանքի 2 որոշում և  հաշվարկվել է 8.0 հազ.դր  ընդհանուր գումարի բնությանը հասցված վնաս:

      Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխում

      Տավուշի տարածքային բաժնի   աշխատակիցների  կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման համար 3 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 300.0հազ.դր ընդհանուր  գումարի  վարչական տուգանքի 3 որոշումև հաշվարկվել է 39.36հազ.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:  

      Հանքանյութի ապօրինի տեղափոխում

      Շիրակի տարածքային բաժնի  աշխատակիցների կողմիցշրջայցերի ընթացքում արձանագրված առանց ծածկոցի սորուն նյութեր տեղափոխման համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

 

Ընդհանուր առմամբ բնապահպանական պետական տեսչության կողմից կիրառված պատժամիջոցներից ՀՀ պետ. բյուջե նշված ժամանակահատվածում մուտք է եղել 1.73մլն.դր. գումար:                                     

                 

       Հասարակայնության հետ կապերի բաժին

<
>