ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչությանկողմից 27.08-31.08.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների

04-09-2012

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչությանկողմից 27.08-31.08.2012թթ ընկած ժամանակահատվածում  իրականացված ստուգումների, շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների, ինչպես նաև տարածքային բաժինների վարույթին հանձնված գործերի  քննության արդյունքում  բնապահպանական պետական տեսչությանկողմից կայացվել է 930.0հազ.դր. ընդհանուր գումարով վարչական տուգանքի 10 որոշում և հաշվարկվել 2.01մլն.դր. ընդհանուր գումարով շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

 Մասնավորապես`

       Մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտ       

       Մթնոլորտի վերահսկողության բաժնի կողմից 1 տնտեսվարողի մոտ ստուգման արդյունքում  կայացվել է 100.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

       Ջրերի պահպանության ոլորտ

       Ջրերի վերահսկողության  բաժնի կողմից 4 տնտեսվարողների մոտ ստուգումների արդյունքում կայացվել է 430.0 հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 4 որոշում:   

      Սյունիքի տեսչական բաժնի կողմից   <Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ> ՓԲ ընկերության պոչամբարի վթարի հետևանքով  Ողջի գետի  աղտոտնման  համար հաշվարկվել է 294.42 հազ.դր գումարի  շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

      Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

      Անտառների վերահսկողության բաժնի  կողմից <Հայանտառ ՊՈԱԿ>-ի  Կապանի մասնաճյուղի ստուգման արդյունքում հաշվարկվել է 1719.25 հազ.դր բնությանը հասցված վնաս:

      Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  փորձաքննություն

 Արագածոտնի  տեսչական բաժնի  կողմից հայտնաբերված խախտման համար 1 տնտեսվարողի նկատմամբ  կայացվել է  100.0հազ,դր գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

       Հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար

       Լոռու տեսչական բաժնի  կողմից 1 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 50.0 հազ.դր.  գումարի վարչական տուգանքի   որոշում:

        Սյունիքի տեսչական բաժնի  կողմից ստուգման արդյունքում 2 տնտեսվարողների  նկատմամբ կայացվել է 200.0 հազ.դր.ընդհանուր  գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում: 

        Ապօրինի որս

        Կենսաբազմազանության, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժնիաշխատակիցների կողմից իրականացված շրջայցերի ընթացքում արձանագրված  լորի ապօրինի որսի 2 դեպքով  առգրավվել է 147 հատ կենդանի լոր, որոնք բաց են թողնվել արիալ:

 Շիրակի տեսչական բաժնի  բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված շրջայցերի ընթացքում արձանագրված  խեցգետնի ապօրինի  որսի համար  1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի  որոշում: Առգրավված 4.0կգ կենդանի խեցգետինը բաց է թողնվել ջրամբար: Առգրավվել է 5 հատ խեցգետնաորսիչ:

Ընդհանուր առմամբ բնապահպանական պետական տեսչության կողմից կիրառված պատժամիջոցներից ՀՀ պետ. բյուջե նշված ժամանակահատվածում մուտք է եղել 1.97մլն.դր. գումար:                                     

 

<
>