Ս.թ հունվարի 18-ին ժամը 12.30-ին տեղի է ունեցել <<Ձորագետ-5>> և <<Ձորագետ-6>> ՓՀԷԿ-երի նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հասարակական լսումներ:

22-01-2013
<
>