Մի շարք համայնքների գլխավոր հատակագծերի վերաբերյալ փորձաքննական եզրակացությունների մասին

14-05-2013

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությունը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական դրական եզրակացություն է տվել.

1.    ՙԱրխիտոն՚ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորաղբյուրի, Լիճքի, Երանոսի և Ծակքարի գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծերի նախագծերին

2.    ՙՀայնախագիծ՚ ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի գլխավոր հատակագծում փոփոխություններ և մի շարք հատվածների տարածքների գոտիավորման նախագծերին:

 

<
>