Սևանա լիճ հերթական անգամ բաց է թողնվել 366 հազար հատ մանրաձուկ

25-11-2013

      Նոյեմբերի 22-ին Գեղարքունիքի մարզում ՀՀ բնապահպանության նախարարության, Մարզպետարանի և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների մասնակցությամբ իրականացվել է 2013 թ. պետականբյուջեովնախատեսվածձկանպաշարներիհամալրման ծրագրիշրջանակներումՍևանալիճգեղարքունիի ևամառայինիշխանիմանրաձկներիբացթողնման աշխատանքներ:

    Մանրաձկան բացթողնումն իրականացվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գետի գետաբերանին:

    Սևանալիճէբացթողնվել3 գրամևավելիկշռով200 հազարհատամառայինբախտակ և166 հազարհատգեղարքունիտեսակների մանրաձուկ, ինչը ձեռքէ բերվել«Արևաձուկ» կազմակերպությունիցև«Անգեղակոթիձկնաբուծականկոմբինատ» ԲԲԸ-ից՝ օրենքով սահմանված կարգով վերջիններիս հետ կնքված պայամանագրերի պահանջներին համապատասխան: Ծրագրիընդհանուրարժեքըկազմելէ60 մլնՀՀ դրամ:

    Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը  Բնապահպանական պետական տեսչությանը և «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ին հանձնարարել է մանրաձկան բացթողնման վայրում երեք օր ուժեղացնել հսկողությունը և սահմանել շուրջօրյա հերթապահություն:

ՀՀ բնապահպանության նախարարության, Գեղարքունիքի մարզպետարանի և ՀՀ ոստիկանության միջև ստորագրվել է եռակողմ միջոցառումների ծրագիր՝ դեկտեմբերի 5-ից 25-ը Սևանա լճում ձկան  և խեցգետնի որսի արգելման համատեղ գործողությունների վերաբերյալ:

<
>