Լրացուցիչ տեղեկատվություն «Պատասխանատու հանքարդյունաբերություն» համաժողովում ՀՀ բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի՝ լրագրողներին տված պատասխանների վերաբերյալ

27-03-2014

   Ի լրումն մարտի 25-ին «Պատասխանատու հանքարդյունաբերություն» համաժողովում   ՀՀ բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի՝ լրագրողներին տված պատասխանների, ներկայացվում է լրացուցիչ տեղեկատվություն 2007-14 թթ. ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ուղղությամբ կատարված և ընդերքօգտագործման բնագավառում բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ: 

Ավելին

 

 

<
>