ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը բնապահպանական նորմերի խախտումների դեպքերի համար հաշվարկել է 2.49մլն.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս

07-07-2014

ՀՀ բնապահպանության նախարարության՝ 30.06–04.07.2014թթ. ժամանակահատվածում իրականացրած միջոցառումների և Բնապահպանական պետական տեսչության վարույթին հանձնված գործերի քննության արդյունքում կայացվել է 1.98մլն.դր.ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 27 որոշում և հաշվարկվել է 2.49մլն.դր ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Մասնավորապես` Արարատի   տարածքային բաժնի և  «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց»  ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների համատեղ շրջայցերի արդյունքում հայտնաբերված բուսական աշխարհի պահպանման նորմերիխախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է  25.0հազ.դր. գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս: Արագածոտնի տարածքային բաժնի աշխատակիցների արձանագրած անասունների անօրինական արածեցման դեպքի համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 80.0հազ.դր  գումարի վարչական տուգանքի  որոշում և հաշվարկվել է  18.6հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

  Տավուշի տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված ապօրինի ծառահատումների  10 գործերի քննության  արդյունքում  ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 500.0հազ.դր  ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի որոշումներ, իսկ բաժնի կողմից հայտնաբերված խախտման համար մեկ ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում  և հաշվարկվել է  262.5 հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

     Մթնոլորտի  վերահսկողության և Երևանի տարածքային բաժինների աշխատակիցների անցկացրած համատեղ ստուգման արդյունքում տնտեսվարողի մոտ հայտնաբերված խախտման համար  կայացվել է 100.0հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է  364.64հազ.դր. գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

  Շիրակի և Կոտայքի տարածքային բաժինների աշխատակիցների շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերած առանց անթափանց ծածկոցի սորուն նյութի տեղափոխման դեպքի քննության արդյունքում երկու ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազարական դրամ գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:

    Ընդերքի բնապահպանական վերահսկողության և Արագածոտնի տարածքային բաժնի աշխատակիցների իրականացրած համատեղ ստուգման արդյունքում տնտեսվարողի մոտ հայտնաբերած խախտման համար  կայացվել է 100.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է  1.0մլն.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

    Ջրերի վերահսկողության և Սյունիքի տարածքային բաժնի աշխատակիցների իրականացրած համատեղ ստուգման արդյունքում մեկ տնտեսվարողի մոտ հայտնաբերված խախտման համար  կայացվել է 200.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է  488.16հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

    Շիրակի տարածքային բաժնիաշխատակիցների  իրականացրած շրջայցի ընթացքում  հայտնաբերված թափոնների ոչ ճիշտ տեղադրման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է  10.0հազ.դր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի և «Սևան ԱՊ» ՊՈԱԿ-ի  աշխատակիցների համատեղ շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված ջրային միջավայրի վրա ազդեցության նորմերի խախտումների համար կայացվել է 200.0հազ.դր ընդհանուր  գումարի վարչական տուգանքի  երկու որոշում և հաշվարկվել է  195.0.0հազ.դր ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

        Կենսապաշարների, հողերի, թափոնների, վտանգավոր նյութերի վերահսկողության  բաժնի աշխատակիցների շրջայցերի ընթացքում  հայտնաբերած փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման  համար կայացվել է 200.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի երկու որոշում և հաշվարկվել է 120.0հազ.դր  գումարի  շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:   

         Տավուշի տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված գործերի քննության  արդյունքում   երեք ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 300.0հազ.դր  ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի որոշումներ:                                                                                      

   Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի և «Սևան ԱՊ» ՊՈԱԿ-ի  աշխատակիցների համատեղ շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում: Առգրավված 2.5կգ կենդանի խեցգետինը սահմանված կարգով  բաց է թողնվել Սևանա լիճ:          

            Ընդհանուր առմամբ ՀՀ բնապահպանության նախարարության կիրառած պատժամիջոցներից պետական բյուջե հաշվետու ժամանակահատվածում մուտք է եղել 2.06 մլն.դր. գումար:                          

<
>