ՀՀ բնապահպանության նախարարին կից ստեղծվել է հասարակական խորհուրդ

03-09-2014

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության առջև դրված գործառույթներն արդյունավետ իրականացնելու, բնապահպանական խնդիրների լուծման գործընթացում հասարակության լայն շերտերի ներգրավվածությունն ապահովելու նպատակով, ՀՀ բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանի հրամանով նախարարին կից ստեղծվել է հասարակական խորհուրդ:

Հասարակական խորհուրդ

<
>