ՀՀ բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը Ծիծեռնակաբերդում մասնակցել է Երևանի համաքաղաքային ծառատունկի և կանաչապատման աշխատանքներին

10-11-2014

ՀՀ բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը նոյեմբերի 8-ին մասնակցել է Երևանի քաղաքապետարանի Կենտորն վարչական տարածքի Ծիծեռնակաբերդի անտառպուրակի աշնանային ծառատունկի և կանաչապատման աշխատանքներին: Նախարարության աշխատակից-
ների, հասարակական կազմակերպությունների, կրթական և առողջապահական հաստատություննե-
րի ներկայացուցիչների և անհատ քաղաքացիների մասնակցությամբ անտառապուրակի 10 հեկտար տարածքում տնկվել է 6725 ծառ:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերոհիշյալ հատվածը քարքարոտության պատճառով ոչ լիովին բարենպաստ է ծառերի աճի համար՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարը հանձնարարել է տնկիների համար ընտրել առավել բարենպաստ հատվածներ և հետևողականորեն խնամքի աշխատանքներ տանել: Տարածքը ունեցել էր նաև ոռոգման ջրագծի վերանորոգման և երկարության ավելացման խնդիրներ, որոնք լուծվել են ծառատունկի ծրագրի շրջանակներում:

«Այսօր մենք կատարում ենք կարևոր աշխատանք: Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ ծառատունկ ենք իրականացնում Ծիծեռնակաբերդի հարակից տարածքներում: Հուսով եմ, որ պատշաճ խնամքի և կպչողականության դեպքում ապրլի 24-ին այստեղ կունենանք կանաչապատ տարածքներ»,- ասել է Արամայիս Գրիգորյանը:

 

<
>