ՀՀ բնապահպանության նախարարության հայտնաբերած խախտումների արդյունքում բյուջե է մուտքագրվել 3.1մլն.դրամ

15-06-2015

ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 08–12.06.2015թթ. ժամանակահատվածում իրականացված ստուգումների, շրջայցերի, տեսչության վարույթին հանձնված գործերի և հաշվետվությունների ընդունման գործընթացում հայտնաբերված խախտումների արդյունքում կայացվել է 1.99մլն.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 32 որոշում և հաշվարկվել է 2.3.մլն.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Մասնավորապես`

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ

Լոռու տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված գործերի քննության արդյունքում 9 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 450.0հազ.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 9 որոշում և հաշվարկվել է 372.0հազ.դր ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Տավուշի տարածքային բաժնի կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 382.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, իսկ բաժնի վարույթին հանձնված գործերի քննության արդյունքում 5 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 200.0հազ.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 5 որոշում և հաշվարկվել է 823.5հազ.դր ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտ

Կոտայքի տարածքային բաժնի կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների համար 5 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 250.0հզ.դրամի վարչական տուգանքի 5 որոշում:

Հողերի պահպանության ոլորտ

Հողերի, թափոնների, վտանգավոր նյութերի և ընդերքի բնապահպանական վերահսկողության բաժնի կողմից հայտնաբերված խախտման համար կայացվել է 80,0հազ.դրամի վարչական տուգանքի 1 որոշում:

Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի և «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների իրականացրած համատեղ շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 30.0հզ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում:

Շիրակի տարածքային բաժնի կողմից հայտնաբերված խախտման համար կայացվել է 30,0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում:

Ջրերի պահպանության ոլորտ

Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի վարույթին ներկայացված գործի քննության արդյունքում ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 150.0հզ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում:

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար Արագածոտնի տարածքային բաժնի կողմից տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում:

Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխում

Տավուշի տարածքային բաժնի կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հզ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 30.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հզ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 15.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Անտառների և կենսաբազմազանության վերահսկողության բաժնի կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների համար 2 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 200.0հզ.դրամի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 150.0հազ.դր ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Ապօրինի որս

Կոտայքի տարածքային բաժնի իրականացրած շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված ապօրինի ձկնորսության համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 2.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Երևանի տարածքային բաժնի իրականացրած շրջայցերի ընթացքում առգրավված 21.0կգ «սիգ» տեսակի ձուկը հանձնվել է «Նորքի տուն ինտերնատ» ՊՈԱԿ ու Արշավիր և Պայծառ Աբրահամյաններ բարեգործական ճաշարանին:

Վայոց ձորի տարածքային բաժնի կողմից իրականացված շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված ապօրինի ձկնորսության համար 2 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 200.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 20.0հազ.դր ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, իսկ ոստիկանության հետ համատեղ իրականացված շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված 102 հատ «կարմրախայտ» ձկան ապօրինի որսի համար հաշվարկվել է 510.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս: Գործի առնչությամբ սկսվել է հետաքննություն:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության կիրառած պատժամիջոցներից հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջե է մուտքագրվել 3.1մլն.դրամ:

<
>