Հասարակական խորհրդի նիստում քննարկվել են բնապահպանության ոլորտի արդիական մի շարք հարցեր

07-12-2016

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել նախարարին կից հասարակական խորհրդի հերթական նիստը: Օրակարգային հարցերից բացի նիստում քննարկվել են հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից բարձրացված մի շարք այլ հարցեր:

Հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ, օրակարգային առաջին հարցով ներկայացվել է Խորհրդի նախորդ նիստում հնչած առաջարկների և ընդունված որոշումների կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն: Խորհրդի անդամներին տեղեկացվել է, որ ընդունված որոշումների և առաջարկների ուղղությամբ կատարվել են գործնական քայլեր, տրվել լուծումներ:

ՀՀ բնապահապանության նախարարության ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի փորձագետ Ազգանուշ Դռնոյանը ներկայացրել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մեթոդաբանության խնդիրները: Բանախոսը մատուցել է իրավական ակտերի շրջանակը, որոնցով իրականացվում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական գործընթացը: Դրանք են` ՀՀ կառավարության 2014 թվականի արձանագրային որոշմամբ ընդունված ընդերքի ոլորտին վերաբերող մեթոդիկան, միջազգային համաձայնագրերը, պայմանագրերը և Եվրոպական դիրեկտիվները և այլն: Հասարակական խորհրդի անդամներին տեղեկացվել է, որ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից բխող 5 ենթաօրենսդրական ակտից 4-ը ընդունվել է վերջին երկու տարվա ընթացքում: Վերջինը` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մեթոդիկան, դեռևս մշակված չէ:

Հասարակական խորհրդի նախագահ Արծվիկ Մինասյանն առաջնային է համարել մեթոդիկայի հրատապ մշակումը և հայտնել, որ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ արդեն ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ այդ աշխատանքներին աջակցելու ուղղությամբ: Հասարակական խորհրդի անդամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հայտնել են իրենց պատրաստակամությունն աջակցել վերոհիշյալ գործընթացին: Մասնավորապես Civil Voices հասարակական կազմակերպությունն առաջարկել է իր փորձագիտական խմբին ներգրավել աշխատանքներին, ինչը նախարար Արծվիկ Մինասյանը ողջունել է:

«Հայկական էկոտուրիստական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Գալյանը հանդես է եկել բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում /ԲՀՊՏ/ էկոտուրիզմի զարգացման հայեցակարգով: Մասնավորապես կարևորվել է էկոտուրիզմի ռազմավարության, ենթակառուցվածքների և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում էկոտուրիզմի մասնագետների պատրաստման հարցերը:

Հասարակական խորհրդի նախագահ Արծվիկ Մինասյանը շեշտել է, որ ոլորտն ունի ռազմավարական պլանավորման և ծրագրավորման անհրաժեշտություն, որից պետք է բխեն բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման համակարգի բարեփոխումները:

Ըստ նախարարի, Էկոտուրիզմը պետք է արտացոլվի ԲՀՊՏ-ների զարգացման հայեցակարգերում: Նախարարը կարևորել է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանության ռեժիմների ուժեղացումը, ինչպես նաև դրանց` որպես կապիտալի դիտարկումը: Մասնավորապես շեշտվել է նաև բնության հուշարձանները կոնսեսիոն կառավարմամբ մասնավոր ընկերություններին հանձնելու տարբերակը:

Օրակարգային հարցերից բացի հասարակական խորհուրդը քննարկել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության ենթակայության տակ չգտնվող քարանձավների` մասնավորին կառավարման հանձնելու նախաձեռնած գործընթացում բնապահպանական խնդիրների առաջնային դիտարկման անհրաժեշտության հարցերը:

Հասարակական խորհրդի անդամները բարձրացրել են նաև «Գեոթիմ» ՓԲԸ-ին Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի փոփոխված նախագծի համար տրված բնապահպանական փորձաքննության եզրակացության վերանայման վերաբերյալ հասարակական կազմակերպությունների հրապարակած հիմնավորումների հարցը և առաջարկել ձևավորել աշխատանքային խումբ` հարցը քննարկելու համար: Արծվիկ Մինասյանը պատասխանել է, որ վերոհիշյալ դիտարկումները նախարարությունը ստացել է, ուսումնասիրում է և հավուր պատշաճի, իրավաբանական հիմնավորումներով կպատասխանի ու կհրապարակի պատասխանը: Եթե հասարակական կազմակերպությունները դրանից հետո գտնեն խմբի ստեղծման անհրաժեշտություն ` նախարարությունը բաց աշխատաոճի կողմնակից է և պատրաստ է նաև խումբ ձևավորել հարցը քննարկելու նպատակով:

Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում կայուն զարգացման սկզբունքների տեղայնացման գործընթացին, մասնավորապես առանձնացվել է նրա հիմնական բաղադրիչներից մեկի` բնապահպանականի իրագործման առաջնահերթությունը:

Հասարակական խորհուրդը քննարկել է նաև ապօրինի անտառհատումների կանխարգելման միջոցներին` վերահսկողության արդի տեխնոլոգիաների կիրառմանը և ոչ աշխատանքային ժամերին և օրերին վերահսկում իրականացնելու հնարավորություններին վերաբերող հարցեր: Նախարար Արծվիկ Մինասյանը հայտնել է, որ տեսչական բարեփոխումների շրջանակում նախատեսվում է լուծել ոչ աշխատանքային ժամերին և օրերին վերահսկողություն իրականացնելու խնդիրը, իսկ ՀԿ-ների մյուս մոտեցումներն առաջարկել է ներկայացնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վերաբերյալ առաջիկայում նախատեսված առանձին քննարկման ժամանակ:

<
>