Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչություն

31-12-1969

պետ՝  Արմեն Մովսիսյան

     (374-11) 818-590
   
 


Ռիսկի գնահատման բաժին

պետ` Ժենյա Բաղմանյան

     (374-11) 818-590
 

 

Վերլուծության  բաժին

պետ` Ռոզա Սեխլեյան

     (374-11) 818-590
 

<
>