Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչություն

31-12-1969

պետի ժ/պ՝  Արմեն Մովսիսյան

     (374-11) 818-590
   
 


Ռիսկի գնահատման բաժին

պետի ժ/պ` Ժենյա Բաղմանյան

     (374-11) 818-590
 

 

Վերլուծության  բաժին

պետի ժ/պ  Բագրատ Նահապետյան

     (374-11) 818-590
 

<
>