Ներկայացվում է «Թռչկանի» ջրվեժ բնության հուշարձանի անձնագրի նախագիծը

14-06-2012

Ներկայացվում է «Թռչկանի» ջրվեժ բնության հուշարձանի անձնագրի նախագիծը

 

Առաջարկությունները և դիտողությունները ներկայացնել min_ecology@mnp.am

 

 

 

 
<
>