Նոյեմբերի 20-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

21-11-2012

 

1."ԱխթալայիԼՀԿ" ՓԲԸ- ՆերկայացվումէբնապահպանականփորձաքննությանՀՀԼոռումարզիՇամլուղիպղինձ-կոլչեդանայինհանքավայրիարդյունահանմաննախագիծը-20.11

 

2."Միկացեմենտ" ՓԲԸ- ՆերկայացվումէբնապահպանականփորձաքննությանԳեղարքունիքիմարզիԱրտանիշիհանքավայրիմերգելայինկրաքարիարդյունահանմաննախագիծը-20.11

<
>