Ներկայացվում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 2013թվականի ընթացքում իրականացվելիք ստուգումների տարեկան ծրագիրը:

29-11-2012

2013թվականի ընթացքում իրականացվելիք ստուգումների տարեկան ծրագիր

<
>