Նոյեմբերի 29-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ին ներկայացվել են հետևյալ նախագծերը

04-12-2012

"Գեոդեզիա և քարտեզագրություն" ՊՈԱԿ-ը ներկայացնում է բնապահպանական փորձաքննության ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի համայնքի պարզեցված գլխավոր հատակագծի նախագիծը
"Գեոթիմ" ՓԲԸ -ն ներկայացնում է նոր կույտային տարրալվացման հարթակի տեխնիկական հաշվետվությունը:

<
>